برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

گشتاسب

/goStAsb/

معنی اسم گشتاسب

اسم: گشتاسب
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: gaštāsp) به معنی دارنده ی اسب از کار افتاده یا ترسو و محجوب، (در اعلام) نام پسر لهراسب پادشاه کیان که خواهان پادشاهی از پدر بود، و نام پدر داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی، ]دکتر محسن ابوالقاسمی در کتاب تاریخ زبان فارسی این کلمه را ' دارنده ی اسب آماده' معنی کرده است[ - گشتاسپ، دارنده اسب از کارافتاده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر لهراسپ پادشاه کیانی

معنی گشتاسب در لغت نامه دهخدا

گشتاسب. [ گ ُ ] (اِخ ) در اوستا و پارسی باستان ویشتاسپه (یونانی اوستاسپس ) مرکب از دو جزء ویشته بمعنی از کار افتاده یا ترسو و محجوب و جزء دوم اسپه همان اسپ است. جمعاً یعنی دارنده ٔ اسب از کار افتاده مورخان ایرانی و عرب نام او را «بشتاسب » و «بشتاسف » نیز ضبط کرده اند. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). نام پادشاهی است معروف و او پدر اسفندیار روئین تن بود. گویند یکصدوشصت سال پادشاهی کرد و دین زردشت پذیرفت و چون زردشت کشته گردید بجای او منصوب شد و آیین زردشت را برپای داشت. (برهان ). فردوسی نام دو پسر لهراسب را ذکر کرده ، گشتاسب ، زریر. در بندهش کتاب مذهبی مزدیسنا (پهلوی ) فصل 31، بند 29، آمده : «لهراسب ، گشتاسب و زریر و برادران دیگر بوجود آمدند» . گشتاسب در اوستا ویشتاسپه ذکر شده (یعنی دارنده ٔ اسب چموش ). همین کلمه نزد یونانیان هوستاسپس گردیده ، مورخان ایرانی و عرب نام او را «بشتاسب » و «بشتاسف » نیز ضبط کرده اند. لهراسب چون از تاج و تخت چشم پوشید، طبق وعده ٔ قبلی سلطنت را به فرزند هنرمند خود تفویض کرد :
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت
فرودآمد از تخت و بربست رخت.
و گشتاسب از آن پس طبق گفتار بندهش ، فصل 34 بند 7 و نیز به قول فردوسی 120 سال پادشاهی کرد اما لهراسب خود:
به بلخ گزین شد بر آن «نوبهار»
که یزدان پرستان آن روزگار
مر آن خانه را داشتندی چنان
که مر مکه را تازیان این زمان.
(مزدیسنا تألیف محمد معین ص 323).
یکی نام گشتاسب و دیگر زریر
که زیر آوریدی سر نره شیر.
فردوسی.
تارک گشتاسب یافت افسر لهراسب
زال همایون به تخت سام برآمد.
خاقانی.
رجوع به یسنا ص 105 و خرده اوستاص 31، 32، 40، 55، 60، 132، 224، 227، 228 و تاریخ سیستان ص 34 و تاریخ گزیده ص 65، 95، 98، 818 و یشتهای پورداود ج 2 ص 85، 87، 106، 157، 184، 207، 209، 214،215، 219، 229، 248، 266، 273 و 330 و فهرست مزدیسنا تألیف محمد معین و سبک شناسی بهار ج 1 ص 4، 8، 9، 14، 36 و 118 و ج 2 و ص 24، 231 و 244 و فهرست فرهنگ ایران باستان شود.

گشتاسب. [ گ ُ ] (اِ) نام برزخی است که میان خلق و خالق باشد برای رسیدن فیض حق . (برهان ). رجوع به گشتاسپ شود.

معنی گشتاسب به فارسی

گشتاسب
نام برزخیست که میان خلق و خالق باشد
منظومه دقیقی وی در زمان پادشاهی نوح بن منصور ( جلوس ۳۶۵ ) متعهد نظم آن گشت و هنوز هزار بیت نسروده کشته شد . فردوسی این هزار بیت را در شاهنامه خود آورده و آن از آغاز پادشاهی گشتاسپ است تا آهنگ ازجاسپ تورانی بجنگ دوم با ایران . مطالب آن با [ ایاتکائ زریران ] مطابق است . هزار بیت دقیقی باین بیت آغاز شده : [ چو گشتاسپ را داد لهر اسپ تخت فرود آمد از تخت و بربست رخت . ] و بدین بیت پایان مییابد : [ به آواز خسرو نهادند گوش سپردند او را همه گوش و هوش . ]
[ گویش مازنی ] /sayd aziz goshtaasb/ از دهات بابل

گشتاسب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
طایفه گشتاسبی ایل جا کی قوم لر
ساکن کهگیلویه بویراحمد

ایل لر*لهراسب کیانی *از نسل خورشید نواده جمشید کیانی
قوم لر نژاد خود را از خورشید *افتوو-آفتاب*می داند

شجرنامه ایل بزرگ لر بختیاروند
خورشید شاه
محمد خان
به کر*بهترین پسر .بکر*
سپهسالار بختیار *بدر*
بجن*بیژن*جمال*
شیخ محمد عالی خان اول
ملکشاه اول
محمد خورشید اول
ابوالحسن خان*محمد حسن*اول
سهراب خان
رستم خان بختیاروند پلنگ
امیر شاه حسین خان بختیاروند ایلخان
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان *طهماسب
.پیلتن*جد طوایف ایل منجزی بهداروند

پدر
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان

ابوالحسن خان دوم
محمد خورشید خان دوم
جلیل خان
عالی جمال دوم*بیژن .با جمال.باجول*


طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند *بهادروند *
شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
*شه میر.شامصیر.مصیر*
ملکشاه دوم
طایفه ملکشاهی خلیلی

علی سیریزی
نام فرمانروای‌ بلخ در زمان زرتشت است که دین پیامبر ایرانی را پذیرفته و از او پشتیبانی می نماید. در گاث ها یا گاهان یا گات ها ، چهار بار از او یاد می شود.
دگر نام های او: کی گشتاسب، کی ویشتاسپ، گی‌گشتاسپ، گستاسپ و ویشتاسپ است.
علی سیریزی
دارنده اسب نر (گشتاسپ)
معنی گشتاسب
گشتاسب از دو واژه تشکیل شده: گشت= شد، و اسب= به معنی گرداننده ومجازاً یعنی حاکم بنابراین گشتاسب یعنی صاحب حکومت وبه زبان امروزی یعنی خلیفه وجانشین حاکم. ممکن است شائبه پیش بیاید که اسب چگونه معنی گرداننده است درمتون کهن دنیا به اسب گردون یا اسب چرخان وصف می شده واسب واسپ مجازاً معنی جهان را می دهد.
معنی گُشتاسپ
یادآوری : املای صحیح گشتاسب، بصورت(( گُشتاسپ)) بوده که به جز حرف گ والف مدی بقیه ساکن خوانده می شود به این دلیل که گُشت= واگذاشتن ورها کردن است و متضادآن پُشت= پشتیبانی وحمایت کردن است وبخش دوم کلمه یعنی آسپ = آن است پادشاه. بنابراین چون مردم قدیم تا مرز ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال عمرداشتند وگشتاسپ در ۱۶۰ سالگی حکومت را رها کرده است به همین دلیل او بعنوان یک پادشاه سست عنصر تلقی شده است و گُشتاسب یعنی (( پادشاه حکومت واگذاشته و واگذارکرده ورها کرده)) وترجمه گشتاسپ به معنی فرد دارای اسب سُست یا چموش وقتی درست است که اسب را نماد پادشاهی قلمداد کنیم نه نماد یک حیوان کم اثر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گشتاسب   • لهراسب در شاهنامه   • طایفه گشتاسب   • لغز در ادبیات   • گشتاسب نامه   • ارجاسب   • تلفظ صحیح گشتاسب   • ویشتاسب هخامنشی   • مفهوم گشتاسب   • تعریف گشتاسب   • معرفی گشتاسب   • گشتاسب چیست   • گشتاسب یعنی چی   • گشتاسب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گشتاسب

کلمه : گشتاسب
اشتباه تایپی : 'ajhsf
آوا : goStAsb
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس گشتاسب : در گوگل

آیا معنی گشتاسب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )