برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1519 100 1
شبکه مترجمین ایران

گسسته خرد

معنی گسسته خرد در لغت نامه دهخدا

گسسته خرد. [ گ ُ س َس ْ ت َ / ت ِخ ِ رَ ] (ص مرکب ) کم عقل. بی خرد. نادان :
از اویی به هر دو سرای ارجمند
گسسته خرد پای دارد به بند.
فردوسی.
بدو گفت گیو ای گسسته خرد
سخن زین نشان خودکی اندرخورد؟
فردوسی.

معنی گسسته خرد به فارسی

گسسته خرد
کم خرد بی عقل : از اویی بهر دو سرای ارجمند گسسته خرد پای دارد ببند .

معنی گسسته خرد در فرهنگ فارسی عمید

گسسته خرد
کم خرد، بی عقل.

گسسته خرد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گسسته خرد   • مفهوم گسسته خرد   • تعریف گسسته خرد   • معرفی گسسته خرد   • گسسته خرد چیست   • گسسته خرد یعنی چی   • گسسته خرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گسسته خرد

کلمه : گسسته خرد
اشتباه تایپی : 'ssji ovn
عکس گسسته خرد : در گوگل

آیا معنی گسسته خرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )