برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

گرو بستن

معنی گرو بستن در لغت نامه دهخدا

گرو بستن. [ گ ِ رَ / رُو ب َ ت َ ] (مص مرکب ) شرط. نذر. مراهنه. با کسی گرو بستن. رهان. (زوزنی ). خَطَر؛ و آنچه در میان کنند چون در چیزی گرو بندند. تخاطر. (منتهی الارب ) :
با که گرو بست زمین کز میان
باز گشاید کمر آسمان.
نظامی.

معنی گرو بستن به فارسی

گرو بستن
( مصدر ) شرط بستن بر سر چیزی رهن نهادن گرو نهادن : ( امام ) گفت ( یعقوب بن اسحاق کندی را ) : بر پار. کاغذ چیزی نویسم اگر تو بیرون آری که چه نبشتم ترا مسلم دارم پس گرو بستند .

معنی گرو بستن در فرهنگ معین

گرو بستن
( ~ . بَ تَ) (مص ل .) شرط بستن .

گرو بستن در جدول کلمات

گرو بستن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
رهان،شرط. نذر. مراهنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم گرو کبوتر 94   • فیلم گرو کبوتر کاشان   • فیلم گرو کفتر   • گرو کفتر قم   • گرو کبوتر تهران   • گرو کفتر 95   • گرو کفتر بازی تهران   • کفتر کاشان ستار   • معنی گرو بستن   • مفهوم گرو بستن   • تعریف گرو بستن   • معرفی گرو بستن   • گرو بستن چیست   • گرو بستن یعنی چی   • گرو بستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرو بستن

کلمه : گرو بستن
اشتباه تایپی : 'v, fsjk
عکس گرو بستن : در گوگل

آیا معنی گرو بستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )