برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1347 100 1

گره افکندن

معنی گره افکندن در لغت نامه دهخدا

گره افکندن. [ گ ِ رِه ْ اَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) مشکل کردن. سخت کردن کاری را.

معنی گره افکندن به فارسی

گره افکندن
( مصدر ) ۱ - ایجاد گره کردن . ۲ - مشکل کردن امری را سخت کردن کاری را یا گره افکندن بر دل . غمگین ساختن .

گره افکندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گره افکندن   • مفهوم گره افکندن   • تعریف گره افکندن   • معرفی گره افکندن   • گره افکندن چیست   • گره افکندن یعنی چی   • گره افکندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گره افکندن
کلمه : گره افکندن
اشتباه تایپی : 'vi ht;knk
عکس گره افکندن : در گوگل

آیا معنی گره افکندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )