برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1655 100 1
شبکه مترجمین ایران

گرد چیزی برآمدن

معنی گرد چیزی برآمدن در فرهنگ معین

گرد چیزی برآمدن
(گِ دِ. بَ. مَ) (مص ل .) از عهدة آن چیز برآمدن .

گرد چیزی برآمدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گرد چیزی برآمدن   • مفهوم گرد چیزی برآمدن   • تعریف گرد چیزی برآمدن   • معرفی گرد چیزی برآمدن   • گرد چیزی برآمدن چیست   • گرد چیزی برآمدن یعنی چی   • گرد چیزی برآمدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرد چیزی برآمدن

کلمه : گرد چیزی برآمدن
اشتباه تایپی : 'vn ]dcd fvHlnk
عکس گرد چیزی برآمدن : در گوگل

آیا معنی گرد چیزی برآمدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )