برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

گرد برآوردن

معنی گرد برآوردن در لغت نامه دهخدا

گرد برآوردن. [ گ َ ب َ وَ دَ ] (مص مرکب ) غبار انگیختن. گرد بلند کردن. || گرد افشاندن. صیقلی کردن. پاک کردن گرد از چیزی :
بفرمود شه تا برآرند گرد
ز تمثال آن پیکر سالخورد.
نظامی.
|| کنایه از پایمال کردن و نابود ساختن باشد. (برهان ). پایمال کردن و هلاک ساختن. همان خاک برآوردن از چیزی. (آنندراج ).ویران کردن. خراب کردن :
مدیح او برساند سر یکی به سها
هجای او ز سر دیگری برآرد گرد.
مؤیدی شاعر.
ترا پاک دادار بر پای کرد
بدان تا برآری از آن مرد گرد.
فردوسی.
برآریم گرد از شهنشاهتان
سرافشان کنیم از بر ماهتان.
فردوسی.
همان نیز پور سپهبد چه کرد
از ایران وتوران برآورد گرد.
فردوسی.
بس اندک سپاها که روز نبرد
ز بسیار لشکر برآورد گرد.
اسدی.
به دیگر بزرگان نگر تا چه کرد
برآرد همان از تو یکروز گرد.
اسدی.
گر بیابند ز تقلید حصاری به جهالت
از تن خویش و سر این حکما گرد برآرند.
ناصرخسرو.
گردش این گنبد و مکر و دهاش
گرد برآورد هم از اولیاش.
ناصرخسرو.
گرچه به صد دیده به جیحون درم
از سرم این چرخ برآورد گرد.
مسعودسعد.
مرد نادان چو قصد دانا کرد
از تن خویشتن برآرد گرد.
سنایی (حدیقه ص 284).
وگر جای خالی کنیم از نبرد
ز گیتی برآرند یکباره گرد.
نظامی (شرفنامه ص 105).
از صومعه رختم به خرابات برآرید
گرد از من و سجاده و طامات برآرید.
سعدی (غزلیات ).
نه از لات و عزی برآورد گرد
که توریة و انجیل منسوخ کرد.
سعدی (بوستان ).
به اسبان تازی و مردان مرد
برآر از نهادبداندیش گرد.
سعدی (بوستان ).
مبین به چشم حقارت بهیچ خصم ضعیف
که پشه گرد برآورد از سر نمرود.
صائب.

معنی گرد برآوردن در فرهنگ معین

گرد برآوردن
(گَ. بَ وَ دَ) (مص م .) نیست و نابود کردن .

گرد برآوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گرد برآوردن   • مفهوم گرد برآوردن   • تعریف گرد برآوردن   • معرفی گرد برآوردن   • گرد برآوردن چیست   • گرد برآوردن یعنی چی   • گرد برآوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرد برآوردن

کلمه : گرد برآوردن
اشتباه تایپی : 'vn fvH,vnk
عکس گرد برآوردن : در گوگل

آیا معنی گرد برآوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )