برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

گرد آباد

معنی گرد آباد به فارسی

گرد آباد
نام شهر مداین است . در افسانه ها آورده اند : که آنرا طهمورث دیوبند پیشدادی بنا کرد و جمشید باتمام رسانید .

گرد آباد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گرد آباد   • مفهوم گرد آباد   • تعریف گرد آباد   • معرفی گرد آباد   • گرد آباد چیست   • گرد آباد یعنی چی   • گرد آباد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گرد آباد

کلمه : گرد آباد
اشتباه تایپی : 'vn Hfhn
عکس گرد آباد : در گوگل

آیا معنی گرد آباد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )