برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

گاهان

/gAhAn/

معنی گاهان در لغت نامه دهخدا

گاهان. (پسوند) (از: «گاه » به اضافه ٔ «آن » مزید زمان ) گاه ، هنگام ، وقت ، و همواره در ترکیب آید: دیرگاهان ، گرمگاهان ، شامگاهان ، جاشت گاهان :
صبحگاهان سر خونین جگر بگشائید
ژاله ٔ صبحدم از نرگس تر بگشائید.
خاقانی.
سحرگاهان که مخمور شبانه
گرفتم باده با چنگ و چغانه.
حافظ.

معنی گاهان به فارسی

گاهان
پسوند زمان : چاشتگاهان دیرگاهان صبحگاهان گرمگاهان .
۱ - زمان قدیم مدت دراز . ۲ - دیر وفت بی موقع .

گاهان در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: گاثا؛ گات ها) کهن ترین بخش اوستا و جزئی از یسنا. گاهان جمع گاه، و مشتمل بر هفده سرود است که در اوستای کنونی در میان یَسْنْ ها قرار دارد و مشتمل است بر یسن های ۲۸ تا ۳۴ و ۴۳ تا ۵۱ و ۵۳. گاهان را به پنج گاه (بخش) تقسیم کرده اند و هر «گاه» دارای فصل هایی به نام «ها» (در زبان پهلوی: هات hat یا هاد had، مشتق از واژۀ اوستایی haiti) است. نام این پنج «گاه»، که از نخستین واژه های هر بخش گرفته شده و همه صورت پهلوی دارند، عبارت اند از اَهوُنَوَد (یَسْنْ ۲۸ تا ۳۴)؛ اُشْتَوَد (یَسْنْ ۴۳ تا ۴۶)؛ سْپَنْتْمَد (یسن ۴۷ تا ۵۰)؛ وُهُوخْشَتْر (یسن ۵۱) و وَهیشتویشت. اشعار گاهان هجایی است و از نظر ساختمانی به اشعار ودایی شباهت دارد و هر سرود دارای بندها (پاره هایی) است مشتمل بر ابیاتی با تعداد ثابتی هجا. گاهان کهن ترین اثر ادبی ایرانی است که برجای مانده است. سرایندۀ این سرودها خودِ زردشت دانسته شدهاست، چنان که در شش سرود، سراینده به عنوان اول شخص از خود یاد می کند. این سرودها نه تنها از نظر ادبی، بلکه از جهت دربرداشتن تفکرات نوین آن روزگاران اهمیت بسزایی دارد و نشان دهندۀ عقاید اصلی زردشت است. در گاهان خدای مطلق اهُورَه مَزداست و جلوه های خاص او امشاسپندان اند و در مقابل، روح مخرّب یا اهرمن قرار دارد. متأسفانه گاهان ازجملۀ دشوارترین متن هایی است که تاکنون نوشته شده است. عدم آشنایی کامل با اندیشه های زردشت (مانند رابطۀ خاص انسان و دانای همه چیز، انتخاب ناگزیر انسان از میان نیکی و بدی و سرنوشت پایانی او)، مشکلات دستوری (نظیر موارد بی شمار پایانه های صرفی که بدون تشخیص درست آن ها، معنای هیچ عبارتی را نمی توان دریافت) و وجود معانی متعدد برای هر واژه و پیچیدگی زبان شعر موجب شده است که دانشمندان اوستاشناس، جز در مواردی نادر، دربارۀ معنا و مفهوم این سرودها به اتفاق نظر نرسند. ترجمۀ گاهان به زبان فارسی میانه (پهلوی) در دست است، اما چندان کمکی به فهم بهتر آن نمی کند؛ زیرا به سبب فاصلۀ زمانی، زبان گاهان در دورۀ ساسانیان برای موبدان زردشتی نیز زبانی مشکل و گاه غیرقابل فهم بوده است. به رغم این دشواری ها، عقاید رفیع و والای زردشت از میان این اشعار غنایی مذهبی که برای بیان اندیشه ای روشن و انسانی و تحولی در اندیشه و تفکر، در قالبی زیبا و لطیف سروده شده، مشهود است. در گاهان اندیشۀ ...

گاهان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
گاتاها یاگاثاها یا گاهان یا گات‌ها ۱۷ سروده‌ای است که از دیرباز از سخنانِ زرتشت اسپنتمان دانسته شده‌ و در برگیرنده پیام و آموزش‌های وی و بنیادِمزدیسنا است. و کهن‌ترین و سپنتاترین بخشِ کتابِ اوستا شمرده می‌شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب گات ها   • هر فصل کتاب در جدول   • گاتها pdf   • نام هر فصل از کتاب یسنا   • هر فصل از اوستا در جدول   • دانلود کتاب صوتی گات ها   • گات چیست   • متن گاتها   • معنی گاهان   • مفهوم گاهان   • تعریف گاهان   • معرفی گاهان   • گاهان چیست   • گاهان یعنی چی   • گاهان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گاهان

کلمه : گاهان
اشتباه تایپی : 'hihk
آوا : gAhAn
نقش : اسم
عکس گاهان : در گوگل

آیا معنی گاهان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )