برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

کیمیای سعادت

/kimiyAyesa'Adat/

معنی کیمیای سعادت به فارسی

کیمیای سعادت
کتابی است اخلاقی و دینی بزبان فارسی تالیف محمد غزالی . تاریخ تالیف این کتاب میان سالهای ۵٠٠ - ۴۹٠ ه . است . غزالی عمده محتویات آنرا از کتاب دیگر خود بنام [احیائ العلوم ] که بعربی نوشته شده بود بطور خلاصه بفارسی نقل کرده . در کیمیای سعادت اصول تعالیم اخلاقی اسلامی آمده است و شامل یک دوره اخلاق عملی و نظری و مبتنی بر مبانی عرفانی و شعایر اسلامی است . غزالی در این کتاب دارای یک مقدمه و چهار رکن ( عبادات معاملات منجیات مهلکات) است و هر رکن شامل چند فصل است .

کیمیای سعادت در دانشنامه اسلامی

کیمیای سعادت
کیمیای سعادت، اثر ابوحامد، امام محمد غزّالی طوسی ، به زبان فارسی، در موضوعات اخلاقی است.
مصنف، آن را پس از گوشه گیری و انزوا، در آخرین سال های قرن پنجم هجری به تحریر درآورده است. این کتاب که برای جمهور مردم نوشته شده، خلاصه ای است از کتاب «احیاء علوم الدین» که غزالی آن را به زبان عربی، برای اهل تحقیق تحریر نموده است.
کتاب، دارای نثری بسیار شیوا و پخته و ساده و گیرا و پرمغز است و بر یک مقدمه و چهار رکن استوار می باشد.
تعداد فصل ها و اصل های آن چنین است:
18 فصل، در شناخت نفس خویش؛
«کیمیای سعادت»، اثر ابو حامد، امام محمد غزالی طوسی ، به زبان فارسی، در موضوعات اخلاقی است. مصنف، آن را پس از گوشه گیری و انزوا، در آخرین سال های قرن پنجم هجری به تحریر درآورده است. این کتاب که برای جمهور مردم نوشته شده، خلاصه ای است از کتاب «احیاء علوم الدین» که غزالی آن را به زبان عربی، برای اهل تحقیق تحریر نموده است.
کتاب، دارای نثری بسیار شیوا و پخته و ساده و گیرا و پرمغز است و بر یک مقدمه و چهار رکن استوار می باشد.تعداد فصل ها و اصل های آن چنین است:۱۸ فصل، در شناخت نفس خویش؛۱۵ فصل، در معرفت آخرت؛۱۰ فصل، در شناخت حق؛۵ فصل، در معرفت دنیا؛۱۰ اصل، در باره عبادات؛۱۰ اصل، در معاملات؛۱۰ اصل، در مهلکات؛۱۰ اصل، در منجیات.
گزارش محتوا
غزالی، در مقدمه ی کتاب، درباره ی چهار عنوان بحث می کند که عبارتند از:۱. خودشناسی: در ذیل این عنوان، از کالبد ظاهر و معنی باطن؛ شناخت حقیقت دل؛ حقیقت دل؛ دل، شهریار تن؛ لشکر دل؛ فرمان روایی دل؛ ریشه های خوب و بد در آدمی و... سخن به میان آمده است.۲. خداشناسی : در ذیل این عنوان، از معرفت نفس، به عنوان کلید معرفت حق؛ تنزیه و تقدیس حق؛ معرفت پادشاهی راندن حق و... بحث شده است.۳. دنیاشناسی: در این بخش، از سبب بودن آدمی در دنیا؛ حقیقت و آفت و غرض دنیا؛ اصل دنیا (طعام، لباس و مسکن) و... بحث شده است.۴. آخرت شناسی: این بخش، مشتمل است بر بحث از بهشت و دوزخ کالبدی و روحانی؛ حقیقت مرگ؛ نگاه داری اعتدال روح؛ معنی حشر و نشر و بعث و اعاده؛ مشاهده ی بهشت و ...

کیمیای سعادت در دانشنامه ویکی پدیا

کیمیای سعادت
کیمیای سعادت کتابی است از امام محمد غزالی درباره اصول دین اسلام که در آخرین سال های قرن پنجم هجری به زبان فارسی نوشته شده است.
کیمیای سعادت چکیده ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین، با افزون و کاستی هایی که غزالی آن را با همان نظم و ترتیب به زبان مادری خود نوشته است. مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی. متن کتاب مانند احیاء به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مُهلکات، و مُنجیات.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کیمیای سعادت در دانشنامه آزاد پارسی

کتابی به فارسی، در عرفان و اخلاق تألیف امام محمد غزالی. این کتاب در سومین دورۀ زندگی غزالی، یعنی دورۀ خلوت نشینی و مردم گریزی او (۴۸۸ـ ۴۹۹ق) نوشته شده است. کیمیای سعادت، در حقیقت، تحریر و تلخیصی (با پاره ای افزوده ها) از احیاء علوم الدین است. غزالی در مقدمۀ کتاب از چهار موضوعِ خودشناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی سخن می گوید و آن گاه متن کتاب را در چهار رکن اصلیِ عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات، و هر رکن را در دَه اصل بنا می کند. نثر بسیار ساده و روان این کتاب، در شمار ارزشمندترین نگاشته های فارسی کهن است. این کتاب به تصحیح حسین خدیو جم چاپ (تهران ۱۳۵۴ش) و به ترکی، اردو، انگلیسی و آلمانی نیز ترجمه شده است.

نقل قول های کیمیای سعادت

کیمیای سعادت اثری است از محمد غزالی درباره اصول دین اسلام که در آخرین سال های قرن پنجم هجری به زبان فارسی نوشته شده است.
• «سعادت هر چیز در آن است که لذت و راحت وی اندر آن بود و لذت هر چیز در آن است که مقتضی طبع وی بود و مقتضی طبع هر چیز در آن است که وی را برای آن آفریده اند» فصل شانزدهم
• «لذت دل در آن است که خاصیت وی است و وی را از برای آن آفریده­اند؛ و آن معرفت حقیقت کارهاست که خاصیت دل آدمی این است و از طرفی هرچه آگاهی و معرفت به چیز بزرگتر و مهمتر تعلق گیرد، لذت هم بیشتر خواهد بود. پس لذتی از لذت نظاره به حضرت ربوبیت بالا تر نیست». فصل شانزدهم

کیمیای سعادت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب
کیمیای سعادت کتابی از امام محمد غزالی درباره اصول دین اسلام، که در آخرین سالهای قرن پنجم هجری، به زبان فارسی نوشته شده است[۱].
کیمیای سعادت چکیده ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین، با افزون و کاستی هایی که غزالی آنرا با همان نظم و ترتیب، به زبان مادری خود نوشته است. مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خود شناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی. متن کتاب مانند احیاء به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات.
محتویات [نمایش]
ربع عبادات [ویرایش]
در ربع عبادات، غزالی برخلاف کتابهای فقهی به ظاهر عبادات نپرداخته و در همه جا فلسفه و معانی آنرا نیز مورد بحث قرار داده است. این رکن کتاب مانند ارکان دیگر، شامل ۱۰ اصل است:
اصل اول: در اعتقاد اهل سنت حاصل کردن
اصل دوم: در طلب علم کردن
اصل سوم: در طهارت
اصل چهارم: در نماز
اصل پنجم: در زکات
اصل ششم: در روزه و شرایط آن
اصل هفتم: در حج
اصل هشتم: در قرآن خواندن
اصل نهم: در ذکر حق تعالی
اصل دهم: در ترتیب وردها
ربع معاملات [ویرایش]
در این رکن آداب و شرایط زندگی دنیوی مورد بحث قرار گرفته است و اصول و شرایطی که از نظر وی، و با توجه به احادیث و سنن اسلامی برای زندگی سالم ضروری است، بیان شده است. این ربع کتاب نیز مشتمل بر ۱۰ اصل می باشد:
اصل اول: آداب طعام خوردن
اصل دوم: آداب نکاح
اصل سوم: در آداب کسب و تجارت
اصل چهارم: شناختن حلال و حرام و شبهت
اصل پنجم: در گزاردن حق صحبت
اصل ششم: در آداب زاویه گرفتن و عزلت گرفتن از خلق
اصل هفتم: آداب سفر
اصل هشتم: آداب سماع و وجد
اصل نهم: امر به معروف و نهی از منکر
اصل دهم: در رعیت داشتن و ولایت راندن
ربع مهلکات [ویرایش]
در این رکن غزالی به بررسی خطرات و دامهایی می پردازد که انسان را از راه راست باز داشته و از سعادت دنیوی و اخروی دور می سازد. این بخش کتاب مانند ارکان دیگر به ۱۰ اصل تقسیم شده و در اصل نویسنده به یکی از این آفات پرداخته و راه شناخت صحیح آن همچنین روش علاج و از بین بردن آن از خوی انسان را برشمرده است. این اصول عبارت اند از:
اصل اول: اندار ریاضت نفس
اصل دوم: در علاج شهوت شکم و فرج
اصل سوم: در علاج شرهِ سخن و آفتهای زبان
اصل چهارم: در علاج بیماری خشم و حقد و حسد
اصل پنجم: در علاج دوستی دنیا
اصل ششم: در علاج دوستی مال و آفت بخل
اصل هفتم: در علاج دوستی جاه و حشمت
اصل هشتم: در علاج ریا و نفاق اندر عبادت
اصل نهم: در علاج کُبر و عُجب
اصل دهم: در علاج غرور و فریفتگی
ربع منجیات [ویرایش]
در این بخش کتاب خصوصیات، و کیفیتهای روحی که سبب نجات انسان از بلایا و حسن عاقبت وی می شود مورد بحث قرار گرفته است. این رکن نیز ۱۰ اصل است:
اصل اول: در توبه
اصل دوم: در صبر و شکر
اصل سوم: در خوف و رجا
اصل چهارم: در فقر و زهد
اصل پنجم: در صدق و اخلاص
اصل ششم: در محاسبه و مراقبه
اصل هفتم: در تفکر و ندامت
اصل هشتم: در توکل و توحید
اصل نهم: در محبت و شوق
اصل دهم: در مرگ و احوال آخرت
منابع [ویرایش]
↑ غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد. کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیو جم. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دهم ۱۳۸۲
کیمیای سعادت، جلد اول
کیمیای سعادت، جلد دوم
رده ها: ادبیات فارسی تصوف شادی کتاب های عرفانی نثر فارسی دوره تکوین
قس انگلیسی
Kimiya-yi Sa'ādat (Persian: کیمیاى سعادت‎, English: The Alchemy of Happiness) was written by Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, a Persian theologian, philosopher, and prolific Sunni author regarded as one of the greatest systematic Persian thinkers of Islam.[1] The Kimiya-yi Sa'ādat was written towards the end of his life shortly before 499/1105.[2] During the time before it was written the Muslim world was considered to be in a state of political as well as intellectual unrest. Al-Ghazālī, noted that there were constant disputes regarding the role of philosophy and scholastic theology, and that Sufi's became chastised for their neglect of the ritual obligations of Islam.[3] Upon its release, the Kimiya-yi sa'ādat allowed al-Ghazali to considerably reduce the tensions between the scholars and mystics.[3] Kimiya-yi sa'ādat emphasized the importance of observing the ritual requirements of Islam, the actions that would lead to salvation, and avoidance of sin. The factor that set the Kimiya-yi sa'ādat apart from other theological works at the time was its mystical emphasis on self-discipline and asceticism.[3] Al-Ghazālī, had succeeded in gaining widespread acceptance for Sufism, however, he did so at the expense of the philosophers, despite the fact that his goal was to refute them.[clarification needed][4]
Contents [show]
[edit]Structure
The Kimiya-yi Sa'ādat and its subsequent translations begin with citing some councils of the Prophet. Overall, the Kimiya-yi sa'ādat has four principle parts of ten chapters each:
Ebādāt (religious duties)
Monjīāt (salvation)
Mu'amalat (human relations aspect of Islam)
Mohlekāt (damnation)
[edit]Sa'āda
Sa'āda (happiness) is a central concept in Islamic philosophy used to describe the highest aim of human striving.[5] Sa'āda is considered to be part of the "ultimate happiness", namely that of the hereafter. Only when a human being has liberated his/her soul co ...
دانیال
کیمیای سعادت. داروی خوشبختی. وسیله ٔ تحصیل سعادت و نیک بختی. رجوع شود به واژهٌ کیمیا (که معرب آن کیمیاء می باشد).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خلاصه کتاب کیمیای سعادت   • دبیرستان کیمیای سعادت   • خرید کتاب کیمیای سعادت   • مصحح کیمیای سعادت   • تحقیق درباره کیمیای سعادت   • امام محمد غزالی کیست   • کیمیای سعادت رفیق بود رفیق   • کیمیای سعادت اثر کیست   • معنی کیمیای سعادت   • مفهوم کیمیای سعادت   • تعریف کیمیای سعادت   • معرفی کیمیای سعادت   • کیمیای سعادت چیست   • کیمیای سعادت یعنی چی   • کیمیای سعادت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کیمیای سعادت

کلمه : کیمیای سعادت
اشتباه تایپی : ;dldhd suhnj
آوا : kimiyAyesa'Adat
نقش : اسم
عکس کیمیای سعادت : در گوگل

آیا معنی کیمیای سعادت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )