برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

کوه کاف

معنی کوه کاف در لغت نامه دهخدا

کوه کاف. (نف مرکب ) کوه کافنده. شکافنده ٔ کوه. (فرهنگ فارسی معین ) :
بدان گونه زد نعره ای کوه کاف
که سیمرغ لرزید در کوه قاف.
اسدی (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کوه کاف به فارسی

کوه کاف
( صفت ) شکافند. کوه : بدان گونه زد نعر. کوه کاف که سیمرغ لرزید در کوه قاف . ( اسدی )

معنی کوه کاف در فرهنگ فارسی عمید

کوه کاف
کوه کافنده، شکافندۀ کوه: برآن گونه زد نعرۀ کوه کاف / که سیمرغ بگریخت در کوه قاف (اسدی: ۳۹۱).

کوه کاف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کوه قاف کجاست   • فروشگاه کوه قاف   • کوه قاف در کجا موقعیت دارد   • کوه قاف در عرفان   • پری کوه قاف   • عکس کوه قاف   • کوه قاف در قرآن   • کوه قاف سیمرغ   • معنی کوه کاف   • مفهوم کوه کاف   • تعریف کوه کاف   • معرفی کوه کاف   • کوه کاف چیست   • کوه کاف یعنی چی   • کوه کاف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوه کاف

کلمه : کوه کاف
اشتباه تایپی : ;,i ;ht
عکس کوه کاف : در گوگل

آیا معنی کوه کاف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )