برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

کون و مکان

/kownomakAn/

معنی کون و مکان در فرهنگ معین

کون و مکان
(نُ مَ) [ ع . ] (اِ.) گیتی و آنچه در آن است .

معنی کون و مکان به انگلیسی

universe (اسم)
کیهان ، عالم ، افرینش ، دنیا ، جهان ، گیتی ، کائنات ، عالم وجود ، دهر ، کون و مکان

کون و مکان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسر رحمانی
جهان دوقطبی
منظور از جهان دوقطبی، جهانی که بر اساس تضاد است . مثل روز و شب ، مرد و زن ، تجزیه و ترکیب ، عمل و عکس العمل ، منفی و مثبت ، خوب و بد ، زشت و زیبا و...
خداوند در عالم دوقطبی نیست . یعنی تضاد در عالم بالا معنی ندارد . بخاطر همینم هست که عارف میگوید .

از در خویش خدایا به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

Homa
درتلفظ کون خیلی ها ضمه ی و را نمی گند،کوون =کوُن که به معنای جهان هستی ودرشعرحافظ که میگه گوهری کزصدف کون ومکان بیرون است منظورذات الوهیت وواحدالوجود.استادآذرپیوندزمانی که پرسیدم خدا با خودا وعشق ومعشوق یا حب ومحب یا دوست و... چه تفاوتی دارند به خدابااوبود وخدارامی کرد اشاره کرد ولی به نظرم اشتباه یه جای این ولی نمی دونم کجاش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کون و مکان   • مفهوم کون و مکان   • تعریف کون و مکان   • معرفی کون و مکان   • کون و مکان چیست   • کون و مکان یعنی چی   • کون و مکان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کون و مکان

کلمه : کون و مکان
اشتباه تایپی : ;,k , l;hk
آوا : kownomakAn
نقش : اسم
عکس کون و مکان : در گوگل

آیا معنی کون و مکان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )