برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1403 100 1

کودک

/kudak/

مترادف کودک: بچه، جوان، خردسال، رود، صبی، طفل، نوباوه، نوجوان

معنی کودک در لغت نامه دهخدا

کودک. [ دَ ] (ص ) کوچک. صغیر. (فرهنگ فارسی معین ). پهلوی ، کوتک بمعنی صغیر. (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). صورت دیگر آن کوچک است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کوچک شود. || (اِ) طفل و بچه خواه پسر باشد و یا دختر. (ناظم الاطباء). فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر). طفل. ج ، کودکان. (فرهنگ فارسی معین ). ولید. صبی. (ترجمان القرآن ). طفل. بچه. ولید. صبی (پسر). صبیه (دختر). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
کودک شیرخوار، تا نگریست
مادر او را به مهر شیر نداد.
شهید بلخی.
به ایران زن و مرد و کودک نماند
همان چیز بسیار و اندک نماند.
فردوسی.
همه کودکان را به چوگان فرست
بیارای گوی و به میدان فرست.
فردوسی.
بزد کودکی تیز چوگان ز راه
بشد گوی گردان به نزدیک شاه.
فردوسی.
ساده دل کودکا مترس اکنون
نزیک آسیب خر فگانه کند.
ابوالعباس.
چنانچون کودکان از پیش الحمد
بیاموزند ابجد را و کلمن.
منوچهری.
معلم چون کند دستان نوازی
کند کودک همیدون پای بازی.
(ویس و رامین ).
نصر احمد سامانی هشت ساله بود که از پدر بماند... دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک نشاندند. (تاریخ بیهقی ). تاریخ سبکتگین را براند از ابتدای کودکی تا آنگاه که به سرای البتگین افتاد، من نیز تا آخر عمرش براندم. (تاریخ بیهقی ). چون او رفت کار آن ولایت با دو کودک ضعیف فتد. (تاریخ بیهقی ).
عاشق به کام خویش نخواهد فراق دوست
کودک به کام خویش نبرد لب از لبن.
قطران.
کودک علم را به چوب آموزد نه به شفقت. (قابوس نامه ).
چون شدستند خلق غره بدوی
همه خرد و بزرگ و کودک و شاب.
ناصرخسرو.
خجلت عیب تن خویش و غم جهل کشد
کودکی کو نکشد زحمت استاد و ادیب.
ناصرخسرو.
کودک از زرد و سرخ نشکیبد
مرد را زرد وسرخ نفریبد.
سنائی.
کودکی ، در سفر تو مرد شوی
رنجه از راه گرم و سرد شود.
سنائی.
کودک ...

معنی کودک به فارسی

کودک
پسریادخترخردسال
۱ - ( صفت ) کوچک صغیر . ۲ - ( اسم ) فرزندی که بحد بلوغ نرسیده ( پسر یا دختر ) طفل جمع : کودکان : و زنان و کودکان را اسیر گردانیدند . یا کودک غازی . پسر بازیکن که پیش آهنگ دیگران بود و پیش از آنان از چنبر بگذرد : باد چالاک در رسن بازی سر تو همچو کودک غازی . ( کمال اسماعیل ) ۳ - جوان : بازرگانی که زن نیکو و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد .
زاییده شدن کودک . متولد شدن کودک
بچه زاییدن
[child with a disability] [شنوایی شناسی] کودکی با یک یا چند نوع کم توانی که نیاز به آموزش ویژه دارد
دجله اربل رود
[day nursery] [گردشگری و جهانگردی] اتاق یا محلی خاص در مهمان خانه/ هتل که در آن از کودکان مراقبت می شود
کسی که اخلاق و عادات کودکان دارد : همه کوسه و پیر و کودک سرشت بخوبی روند از چه هستند زشت . ( نظامی )
اخلاق و عادات کودکان داشتن .
کسی که اخلاق و عادات کودکان دارد : همه کوسه و پیر و کودک سرشت بخوبی روند از چه هستند زشت . ( نظامی )
کودک سرشتی : آه کز کودک مزاجیهای ابنای زمان ابجد ایام طفلی راز سر باید گرفت . ( صائب )
کودک سرشت کودک مزاج .
کودک سرشتی کودک مزاجی . ...

معنی کودک در فرهنگ معین

کودک
(دَ) [ په . ] (ص .) طفل ، خردسال .

معنی کودک در فرهنگ فارسی عمید

کودک
بچه، پسر یا دختر خردسال.
کودک مانند، مانند کودک.

کودک در دانشنامه اسلامی

از نظر پیمان نامه حقوق کودک و هم چنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف کودک آزاری، ممنوع شمرده شده است. البته کودک آزاری نیز انواع و اقسام مختلفی دارد. از نظر فقهی نیز می توان به ممنوعیت آن در ابعاد مختلف فقهی نگریست؛ چرا که به لحاظ فقهی، علاوه بر حرمت ظلم و ایذاء، حفظ سلامت جسمی و روانی کودک نیز از وظایف سرپرستان او به شمار می رود.
کودک، لطیف ترین گل انسانیت است که اسلام نیز توجه ویژه ای به آن نموده است. از این رو، پدیده کودک آزاری، پدیده ای است شوم که عواطف انسان ها را جریحه دار می کند. امروزه یکی از تاسف بارترین اخبار جهان، که دل هر انسانی را می لرزاند، افزایش آمار کودک آزاری است. در ایران نیز عوامل متعددی دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزایش کودک آزاری باشیم. بنابر آماری که انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر کرده، کودک آزاری در سال ۸۶ به نسبت سال پیش از آن ۳ و نیم درصد افزایش داشته است. این در حالی است که از هر ۲۰ مورد کودک آزاری تنها یک مورد آن گزارش می شود. از این رو، بررسی ابعاد مختلف این پدیده ضروری است، که در این نوشته با نگاهی گذرا به دیدگاه های فقهی علما، به بررسی فقهی و حقوقی کودک آزاری نیز پرداخته خواهد شد. امید است که این ناچیز گامی در جهت التیام درد کودکانی باشد که جز گریه راه دفاعی ندارند.
مفهوم شناسی
کودک آزاری از دو کلمه کودک (child) و آزار (abuse) تشکیل شده است. از نگاه قوانین بین المللی، هم چون پیمان نامه حقوق کودک، به بچه کمتر از ۱۸ سال، کودک اطلاق می شود. و در فقه نیز به فردی اطلاق می شود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. البته بر اساس نظریه اکثر فقها سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز از دیدگاه فقها پیروی می کند. البته با توجه به آن چه در ذیل ماده اول پیمان نامه آمده، سن ۱۸ سال در صورتی لحاظ می شود، که در حقوق جاری کشورهای عضو، سن زودتری تعیین نشده باشد. لذا با توجه به این که سن بلوغ در حقوق جاری ایران زودتر از سن مقرر در پیمان نامه است، لذا سن بلوغ مذکور در قوانین ایران مورد عمل خواهد بود.آزار نوعی آسیب است، که ناشی از رفتار و برخورد ظالمانه است. از این رو، کودک آزاری نوعی صدمه رساندن ظال ...


کودک در دانشنامه ویکی پدیا

کودک
کودَک یا بچه یا وچه به انسان خردسال (دختر و پسر) گفته می شود. برابر دیگر کودک در زبان فارسی واژه بچه می باشد.واژه کودک از ریشه واژه پهلوی kuk به معنای کوتاه می باشد و با واژه های کوتاه و کوچک هم خانواده می باشد. این واژه به بزرگ نشدن و سادگی و پاکی نیز اشاره دارد.
دورهٔ عدم تمیز
دورهٔ تمیز
در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می شود؛ مگر این که مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.
به مانند بیشتر نظام های حقوقی، دورهٔ کودکی به دو دوره بخش می شود:
در حقوق ایران، تعریف قانونی از دورهٔ تمیز نشده است. کودکی که در دورهٔ تمیز باشد، کودک مُمَیِّز گفته می شود و آن عبارت از کودکی است که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی شعورش به امور روزمره می کشد و سرش در خرید و فروش های عادی کلاه نمی رود و هنجارهای روزمرهٔ مردم را تا حد متعارف می داند. کودک غیر ممیز نیز کسی است که پا به دورهٔ تمیز نگذاشته باشد. پس دورهٔ عدم تمیز، به دورهٔ زندگانی کودک، پیش از دورهٔ تمیز، گفته می شود.
عکس کودک
کودک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کودک (فیلم ۱۹۴۰)
کودک (کتاب)
«کودک» (دانمارکی: Barnet) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۴۰ منتشر شد.
۲۱ اوت ۱۹۴۰ (۱۹۴۰-08-۲۱)
کودک نام یک کتاب ادبی است که توسط آلبرتو موراویا، نویسندهٔ اهل ایتالیا نوشته شده است.
کودک ۴۴ (به انگلیسی: Child 44) رمان تریلری است نوشته نویسنده انگلیسی، تام راب ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های کودک

کودک هر انسان کمتر از ۱۸ سال سن است.
• «اگر می خواهید کودکانتان باهوش شوند، برایشان افسانه ها بخوانید. اگر می خواهید باهوشتر شوند، برایشان بیشتر افسانه بخوانید.» -> آلبرت اینشتین
• «اگر می خواهید کودکتان را نگه دارید، به آن ها اجازه بدهید که بروند». اگر می خواهید از کودکتان حفاظت کنید، به آن ها اجازه بدهید که بروند ».
• -> مالکوم فوربس
• «اگر ما می خواهیم صلحِ واقعی را در جهان آموزش بدهیم و اگر ما واقعاً می خواهیم ضد جنگ باشیم، باید از کودکان شروع کنیم.» -> گاندی
• «اگر می خواهی ببینی که کودکان چکار می توانند انجام دهند، باید دادنِ همه چیز به آن ها را تمام کنی». -> نورمان داگلاس
• «امروزه بر همگان بخوبی آشکار است که برای کاهش اختلالات تغذیه ای، اسهال، ذات الریه و عفونت در میان نوزادان هیچ چیز موثرتر و مفیدتر از شیر مادر نیست. اما هنوز هم در جهان تنها ۳۷٪ کودکان در شش ماه اول پس از تولد به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه می شوند.» ، نماینده صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران -> محمد المنیر صفی الدین
• «آموزش حق همه کودکان است. دولت ها باید برای آموزش و پرورش کودکان تلاش کنند و امکانات آموزشی و حرفه ای را برای همه کودکان فراهم آورند.» پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۲۸، بند ۱-د)
• «استراحت، تفریح، بازی و فعالیت های خلاق حق هر کودک است.» پیمان حقوقی کودکان در یونیسف، (ماده ۳۱، بند۱)
• «این را یک اصل قرار بده: کتابی را که خودت نخوانده ای به کودکی هدیه نده». -> جرج برنارد شاو
• «این روزها بچه ها دوست داشتنی تر شده اند. دوستی می گفت قبلاً توی کوچه ها و خیابان ها و پارک ها و در آغوش مادران و پدران جوان، بچه های کوچک بیشتری دیده می شد، اما امروز تعداد بچه ها و کودکان به مراتب کمتر شده است و به محض این که در فروشگاه یا سینما یا صف اتوبوس کودک زیبایی در آغوش مادر یا پدر یا درون کالسکه دیده می شود، ده ها نفر برای بازی کردن و خنداندن او ناخودآگاه پیش قدم می شوند و خیلی از بچه ها و نوزادان با حیرت و تعجب به این همه آدم بزرگ بامزه دور و بر خود خیره می شوند و شاید از خود می پرسند چرا در بیرون منزل ناگهان این قدر طرفدار پیدا کرده اند!؟». -> سهیلا ثقفی
...

ارتباط محتوایی با کودک

کودک در جدول کلمات

کودک
صبی
کودک بی پدر
یتیم
کودک تازه راه افتاده
شیر
کودک یا بیماری را پرستاری کردن
ترو خشک کردن
از مجریان قدیمی برنامه های کودک تلویزیون
قناد
پرستار کودک که زن باشد
دده
دو کودک که از یک دایه شیر خورده باشند
همشیر
زنی که از کودک پرستاری کند و او را پرورش دهد
دایه
ساخته وحید نیکخواه آزاد در ژانر کودک محصول سال 7
علی و دنی
فیلمی در ژانر کودک به کارگردانی اسماعیل براری در سال 70 با بازی مجید قناد
شهر در دست بچه ها

معنی کودک به انگلیسی

babe (اسم)
شخص ساده و معصوم ، کودک ، طفل ، نوزاد
baby (اسم)
شخص ساده و معصوم ، کودک ، طفل ، نوزاد ، بچه ، بچه کوچک
child (اسم)
کودک ، طفل ، بچه ، زاد ، فرزند ، خردسال ، زاده
kid (اسم)
کودک ، بچه ، بچه کوچک ، کوچولو ، بزغاله ، چرم بزغاله
infant (اسم)
کودک ، طفل ، بچه ، بچه کمتر از هفت سال
tike (اسم)
کودک ، سگ ، ادم خام دست وبی تجربه
bantling (اسم)
کودک ، کوچولو
trot (اسم)
کودک ، عجوزه ، یورتمه روی ، صدای یورتمه رفتن اسب ، یورتمه ، بچه تاتی کن
chit (اسم)
یادداشت ، کودک ، بچه ، دخترک ، توله حیوانات
tyke (اسم)
کودک ، طفل ، سگ ، بچه شیطان و موذی ، ادم خام دست وبی تجربه ، ادم خام دست

معنی کلمه کودک به عربی

کودک
رضيع , طفل , طفل رضيع , فتاة جميلة
طفل
طفولي
طفل
واد
هو
روضة الاطفال

کودک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا دادگر_فریمان
بچه، جوان، خردسال، رود، صبی، طفل، نوباوه، نوجوان
علی باقری
کودک: در پهلوی با همین ریخت و نیز در ریخت کوادک kawādak بوده است.
((چو کودک لب از شیر مادر بشست
ز گهواره محمود گوید نخست))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 226.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کودک   • کودک آپارات   • سایت کودکان بازی و سرگرمی   • تعریف کودک   • کودک زیبا   • کودک چیست   • کودک ایرانی   • کودک کیست   • مفهوم کودک   • معرفی کودک   • کودک یعنی چی   • کودک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کودک
کلمه : کودک
اشتباه تایپی : ;,n;
آوا : kudak
نقش : اسم
عکس کودک : در گوگل

آیا معنی کودک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )