برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

کوتاه شده

کوتاه شده در جدول کلمات

کوتاه شده
اختصاری
کوتاه شده اگر
گر

کوتاه شده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم قاسمی
اختصاری
امیر حسین
مرخم
آیسو عشقولی
مختصر یا اختصاری
پریسا ابراهیمی
کارمت کوتاه شده چه کلمه ای است
مهدیه
کوتاه شده یا مخفف کلمه ی پارسال
نیایش
کوتاه شدن همره و گاه
نیایش
کوتاه شده همراه و گاه
ادا اجه😘😍
کوتاه شده ی پارسال میشه=پار
کوتاه شده ی گاه میشه=گه
عشقولی
گنه یعنی گناه
ره یعنی راه
رها
کوتاه شده ی بهتر
.......
کوتاه شده ی کلمه کُه مخفف چه کلمه ای است
..
کوتاه شده ی بیرون
عسل اکبری گوینده
واژه ی کوتاه شده یا مخفف از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن فردا که نیامدست فریاد مکن
دینا
یکم سریع تر پاسخ بدین
وکوتاه شده کوه ودیروز و کاه رو بگین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کوتاه شده   • مفهوم کوتاه شده   • تعریف کوتاه شده   • معرفی کوتاه شده   • کوتاه شده چیست   • کوتاه شده یعنی چی   • کوتاه شده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوتاه شده

کلمه : کوتاه شده
اشتباه تایپی : ;,jhi ani
عکس کوتاه شده : در گوگل

آیا معنی کوتاه شده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )