برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1642 100 1
شبکه مترجمین ایران

کهن الگو

کهن الگو در دانشنامه ویکی پدیا

کهن الگو
کهن الگو در روان شناسی تحلیلی آن دسته از اشکال ادراک و دریافت را که به یک جمع به ارث رسیده است کهن الگو یا سَرنمون می خوانند. هر کهن الگو تمایل ساختاری نهفته ای است که بیانگر محتویات و فرایندهای پویای ناخودآگاه جمعی در سیمای تصاویر ابتدایی است. مانند اساسی ترین کنش های زیستی احتمالاً مهم ترین تصاویر ابتدایی در همهٔ دوران ها و نژادها مشترک است. یک کهن الگو را می توان همچون یک ذخیرهٔ هوش افزا، یک نقش سر، یا یک اثر ارثی تصور کرد که از طریق تراکم تجربیات روانی بی شماری که همواره تکرار شده اند تکوین یافته است. تصاویر ابتدایی محصول و مرتبط با دو عامل هستند: فرایندها و رویدادهای طبیعی که پیوسته تکرار می شوند و عوامل تعیین کننده درونی زندگی روانی و کل زندگی. این تصاویر با کمک طبیعت دوگانه به خوبی می توانند هر دو دسته دریافت های بیرونی و درونی را هماهنگ سازند و به آنها معنا بخشند و اعمال انسان را در راستای همین معنا هدایت کنند. این تصاویر با هدایت غرایز ناب به درون قالب های نمادی، انرژی روانی را از سردرگمی عظیمی که ادراک محض پدید می آورد، خلاصی می بخشد. از این جهت این تصاویر قرینهٔ ضروری غرایز هستند، ولی افزون بر آن مکانیسمی هستند که بدون آن در یک وضعیت جدید ممکن نبود.
کهن الگوها نیز همانند دیگر مفاهیم تعریف شده در روان شناسی تحلیلی دارای دو ماهیت فردی و جمعی هستند. هرگاه نیروهای کهن الگویی در مقیاس گسترده فعال شوند، می توان انتظار نتایج خطرناک و یا سودمندی داشت، زیرا کهن الگوها تعیین کنندهٔ نگرش های روانی و رفتار اجتماعی فرد و جمعند و هر کهن الگو حاوی هر دو دستهٔ ویژگی های مثبت و منفی است. اگر محتویات مثبت کهن الگو نتوانند به طور ناخودآگاه بروز کنند، بلکه سرکوب شوند انرژی آنها به جنبه های منفی کهن الگو منتقل می شوند و در این حال پس از مدتی آشفتگی های جدی و غیر قابل کنترل در روان انسان و در جامعه بروز خواهد کرد.
کهن الگوها عناصر فاسدنشدنی ناخودآگاه هستند اما شکل و شمایل آنها اغلب تغییر می کند. کهن الگوها عناصر روانی هم بسته با غرایزند که یونگ در کتاب انسان و سمبول هایش آنها را چنین توصیف می کند:
سایر نویسندگان از کهن الگو به اشکال مختلف و تحت عنوان مقوله های تخیل، نمودگارهای جمعی، اندیشه های ابتدایی یا ازلی یاد کرده ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کهن الگو در دانشنامه آزاد پارسی

کُهَنْ الگو (archetype)
(یا: صورت ازلی) در نقد ادبی، تصویر یا شخصیت یا وضعی که همچون الگویی ازلی در ادبیات تکرار می شود و به سبب شکل ثابتش مفهوم یا موقعیتی جهان شمول به خود می گیرد. ریشۀ این اصطلاح آرختیپوس یونانی به معنی الگوی نخستین است. منتقدان ادبی آن را از تألیفات کارل یونگ روان شناس برگرفتند که در نظریه اش با عنوان «ناخودآگاه جمعی» آن را به کار برد. او معتقد بود که تجارب بشری دارای نوعی رمزگذاری ژنتیک است و نسل به نسل منتقل می گردد. در نقد ادبی نتیجه گیری می شود که این الگوهای تصویری و موقعیت های ازلی در نویسنده و خواننده احساسات مشابهی برمی انگیزند. بهشت و دوزخ ، زندگی و مرگ، جاودانگی و ازدواج از کهن الگوها هستند.

کهن الگو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کهن الگو   • مفهوم کهن الگو   • تعریف کهن الگو   • معرفی کهن الگو   • کهن الگو چیست   • کهن الگو یعنی چی   • کهن الگو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کهن الگو

کلمه : کهن الگو
اشتباه تایپی : ;ik hg',
عکس کهن الگو : در گوگل

آیا معنی کهن الگو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )