کنف لافن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/kanaf laafen/ طنابی که از الیاف کنف ساخته شود

معنی یا پیشنهاد شما