کنف لافن

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/kanaf laafen/ طنابی که از الیاف کنف ساخته شود

ارتباط محتوایی

معنی کنف لافن، مفهوم کنف لافن، تعریف کنف لافن، معرفی کنف لافن، کنف لافن چیست، کنف لافن یعنی چی، کنف لافن یعنی چه،
برچسب ها: گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف ک، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ک
کلمه: کنف لافن
کلمه بعدی: کنف مانیل
اشتباه تایپی: ;kt ghtk
عکس کنف لافن : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما