برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1422 100 1

کمپلکس

/kompeleks/

معنی کمپلکس در فرهنگ فارسی عمید

کمپلکس
عقده.

کمپلکس در دانشنامه ویکی پدیا

کمپلکس
کمپلکس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کمپلکس شیمیایی
کمپلکس چلات
کمپلکس سیناپتونمی مجموعه ای از پروتئین های سلولی است که باعث می شود کروموزوم های هومولوگ یکدیگر را شناسایی کرده و در مرحله زیگوتن از پروفاز I میوز در کنار هم قرار بگیرند .پروتئین هایی که در کنار هم قرار گرفتن کروموزوم های هومولوگ نقش دارند، بسیار شبیه پروتئین هایی هستند که در کراسینگ آور نقش دارند.
در مرحله زیگوتن، کروموزوم های همولوگ توسط کمپلکس پروتئینی سیناپتونمی به هم متصل می شوند و تتراد را تشکیل می دهند. کمپلکس سیناپتونمی از سه ردیف پروتئین موازی تشکیل شده است.(به ردیف پروتئین مرکزی Central element و به دو ردیف پروتئین مجاور آن Lateral element می گویند.) این سه ردیف پروتئینی توسط رشته های پروتئینی که از هسته محوری منشا می گیرند بهم متصل می شوند.
در پستانداران، پروتئین استرومالین یا Stag3 در مرحله پاکی تن باعث اتصال کروموزوم ها به هم می شود. همچنین هلیکاز BS یا BML در انجام کراسینگ آور در مرحله پاکی تن نقش دارد. جهش در این پروتئین باعث بروز سندروم بلوم می شود.
ترکیبات کمپلکس به دسته ای از ترکیبات در شیمی معدنی گفته می شود که دارای فلز و لیگاند باشند.
Basic Inorganic Chemistry, 3rd Edition by F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, and Paul L. Gaus- Wiley press- 1994- U.S.A
تعداد اتم های فلز و لیگاند در این ترکیبات متنوع است.
اولین بار آلفرد ورنر ساختمان این ترکیبات را پیشنهاد کرد.
اهمیت این ترکیبات در شیمی به قدری است که در همه مباحث شیمی از جمله در مبحث سنتز ترکیبات آلی نیز وارد شده اند. بررسی انرژی تشکیل پیوندها در این ترکیبات از مباحث شیمی فیزیک است.
کمپلک ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با کمپلکس

کمپلکس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پیچیده
پیچیده
مهدی مقدم
کوئوردیناسیون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قرص کمپلکس   • لیگند چیست؟   • کمپلکس صبحانه   • کمپلکس های کبالت   • انواع کمپلکس ها   • کئوردیناسیون چیست   • معنی کمپلکس   • کمپلکس های فلزی   • مفهوم کمپلکس   • تعریف کمپلکس   • معرفی کمپلکس   • کمپلکس چیست   • کمپلکس یعنی چی   • کمپلکس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کمپلکس
کلمه : کمپلکس
اشتباه تایپی : ;l~g;s
آوا : kompeleks
نقش : صفت
عکس کمپلکس : در گوگل

آیا معنی کمپلکس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )