برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

کل نگری

کل نگری در دانشنامه ویکی پدیا

کل نگری
کل نگری، کل گرایی، یا اصالت کل (Holism) به نگرش و طریقهٔ تفکری گفته می شود که بر اساس آن تعیین و تبیین تمامی صفات و ویژگی های سامانه ها تنها و تنها با مطالعهٔ مؤلفه ها و اجزاء متشکلهٔ آن ها میسر نیست.
پیچیدگی
شناخت شناسی ساخت گرا
سیبرنتیک
نظریّهٔ عمومی سیستم ها
مقالهٔ اصلی: کل نگری در علوم
در نیمهٔ دوم قرن بیستم، کل نگری و کلان بینی به تفکرات سیستمی و مشتقات آن نظیر علوم بی نظمی و پیچیدگی انجامید. در اغلب موارد، سیستم های مربوط به زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی چنان پیچیده اند که رفتارهای آن ها را نمی توانیم تنها از روی خواص مربوط به اجزاء و المان ها استنتاج نماییم.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کل نگری در دانشنامه آزاد پارسی

کُل نگری
هر نظریه یا مکتبی که به تقدم و اولویت داشتن کل بر اجزای آن تأکید ورزد. بنابراین نظر، در فلسفۀ زبان معنی هر کلمه یا جمله را تنها در چارچوب ارتباط آن با مجموعۀ زبانی نامحدود کلی تر می توان فهمید. در فلسفۀ ذهن نیز تبیین معنای هر چیز تنها برحسب ارتباط آن با اجزای دیگر امکان پذیر است. کل نگری میانه رو در کنار اهمیت دادن به این ارتباط، برای مقوله های دیگر نیز اعتباری قائل است، اما کل نگری افراطی تنها مسئلۀ مهم را این شبکۀ ارتباطی می داند. نظریۀ کل نگرانه در علوم معتقد است تجربه و آزمایش تنها اثبات یا رد یک نظریۀ بزرگ تر، تغییر در مرزهای آن و یا امکان تعدیل آن است.

کل نگری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کل نگری   • مفهوم کل نگری   • تعریف کل نگری   • معرفی کل نگری   • کل نگری چیست   • کل نگری یعنی چی   • کل نگری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کل نگری

کلمه : کل نگری
اشتباه تایپی : ;g k'vd
عکس کل نگری : در گوگل

آیا معنی کل نگری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )