برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلیاوه

معنی کلیاوه در لغت نامه دهخدا

کلیاوه. [ ک َل ْ وَ / وِ ] (ص ) کالیوه. (فرهنگ رشیدی ).مقلوب کالیوه. (انجمن آرا). کالیوه. نادان. احمق. (فرهنگ فارسی معین ). || سرگشته. گیج. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلیاوه کردن شود. || کر را گویند یعنی کسی که گوش او نشنود و به عربی اصم خوانند. (برهان ) (آنندراج ) (از ناظم الاطباء).

معنی کلیاوه در فرهنگ معین

کلیاوه
(کَ وَ یا وِ) (ص .) کالیوه : ۱ - نادان ، احمق . ۲ - سرگشته ، گیج . ۳ - کسی که گوشش نشنود، کر.

معنی کلیاوه در فرهنگ فارسی عمید

کلیاوه
= کالیوه

کلیاوه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلیاوه   • مفهوم کلیاوه   • تعریف کلیاوه   • معرفی کلیاوه   • کلیاوه چیست   • کلیاوه یعنی چی   • کلیاوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیاوه

کلمه : کلیاوه
اشتباه تایپی : ;gdh,i
عکس کلیاوه : در گوگل

آیا معنی کلیاوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )