برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1592 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلیات فخرالدین عراقی

کلیات فخرالدین عراقی در دانشنامه اسلامی

کلیات فخرالدین عراقی
کلیّات عراقى، اثر شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر بن عبدالغفار همدانى فراهانى و مشهور به عراقى از بزرگان تصوّف و شاعران بلند مرتبه ایران در قرن هفتم هجرى، این کتاب به کوشش استاد سعید نفیسى به چاپ رسیده است.
کتاب، شامل مقدّمه ى دیوان، قصاید، مقطعات، ترکیبات، ترجیعات، غزلیات، رباعیات، عشاق نامه یا ده نامه، لمعات و اصطلاحات صوفیه است که به کوشش استاد سعید نفیسى به زیور طبع آراسته شده است. روشى که عراقى در نظم عشاق نامه به کار برده و اساس را بر ده مثنوى عاشقانه و ده غزل گذاشته، پس از وى در میان شاعران متصوّف ایران کراراً رواج داشته است و از آن جمله اوحدى مراغى ده نامه اى بنام وجیهالدین شاه یوسف در سال 705ق به پایان رسانید و نظام الدین عبید زاکانى، عشاق نامه ى خود را در سال 754ق تمام کرد.
دیوان عراقى حدود پنج هزار بیت از قصیده و غزل و ترکیب و ترجیع و ترانه و قطعه و مثنوى دارد که به اهتمام مرحوم نفیسى در سال 1335ش به طبع رسیده است. عشّاق نامه ى عراقى ترکیبى است، از مثنوى و غزل و مجموعاً شامل 1063 بیت است و به «ده نامه» نیز معروف است که به نام شمس الدین محمد صاحب دیوان جوینى بین سال هاى 680-683ق و بر وزن حدیقه ى سنائى سروده و به او تقدیم نموده است. این منظومه شامل ده فصل و هر فصل مشتمل بر مثنوى و غزل درباره ى مبحثى از عرفان است و بعدها منشاء ایجاد منظومه هایى بنام «ده نامه» گردید. اثر معروف دیگرى که در کتاب آمده است، «لمعات» است که به ظن غالب در قونیه بعد از حضور در مجلس صدرالدین قونوى نگارش یافته؛ ولى شیوه ى نگارش آن بیشتر از «سوانح العشاق» احمد غزالى متأثر است. کتاب در بیان مراتب عشق است و مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت لمعه است.
مجموعه ى حاضر شامل دیوان اشعار و لمعات عراقى است که به شرح و بررسى آنها مى پردازیم:
عراقى غزل عارفانه را بسیار لطیف و طرب انگیز و سوزناک سروده است و شعر او وجد و شور خاصّى دارد و در منتها درجه ى زیبایى غزل عارفانه است. بى شک، وى عارفى بود شعردوست و عاشق پیشه و جمال پرست. بعد از شیخ زکریا، مریدان و معتقدانِ خانقاه ملتانى، عراقى را به باد انتقاد دادند. عراقى از طعن و تشنیع مردم، دل برداشته ملتان را ترک گفت. از راه عمّان به سرزمین حجاز وارد شد به مکّه ى معظّمه رسیده و به طوا ...

کلیات فخرالدین عراقی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلیات فخرالدین عراقی   • مفهوم کلیات فخرالدین عراقی   • تعریف کلیات فخرالدین عراقی   • معرفی کلیات فخرالدین عراقی   • کلیات فخرالدین عراقی چیست   • کلیات فخرالدین عراقی یعنی چی   • کلیات فخرالدین عراقی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیات فخرالدین عراقی

کلمه : کلیات فخرالدین عراقی
اشتباه تایپی : ;gdhj tovhgndk uvhrd
عکس کلیات فخرالدین عراقی : در گوگل

آیا معنی کلیات فخرالدین عراقی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )