برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1602 100 1
حقوق و دستمزد

کلیات حقوق کودک

کلیات حقوق کودک در دانشنامه اسلامی

کلیات حقوق کودک
حقوق کودک، مبحثی مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه های دینی و قوانین ملی و بین المللی می باشد.
این مقاله مشتمل بر این بخشهاست :
۱) کلیات، ۲) حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران، ۳) حقوق کودک در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، ۴) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی.

گستره حقوق کودکان در ادیان و نظام های مختلف
آیین ها و فرهنگ ها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظام های حقوقی گوناگون و مقررات بین المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایت ها و مراقبت های ویژه پیش و پس از تولد ناشی می شود. این حقوق از جنبه های گوناگون و در شاخه های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین المللی است.

تعاریف
کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیش تر به همین معنا به کار می رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می شود. در عربی، واژه های طفل و صغیر مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک و گاه به معنای شیرخوار است.
در نظام های حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظام های جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله ای از زندگی است که از یک سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونی های جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی ...

کلیات حقوق کودک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلیات حقوق کودک   • مفهوم کلیات حقوق کودک   • تعریف کلیات حقوق کودک   • معرفی کلیات حقوق کودک   • کلیات حقوق کودک چیست   • کلیات حقوق کودک یعنی چی   • کلیات حقوق کودک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیات حقوق کودک

کلمه : کلیات حقوق کودک
اشتباه تایپی : ;gdhj pr,r ;,n;
عکس کلیات حقوق کودک : در گوگل

آیا معنی کلیات حقوق کودک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )