برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1548 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلیات ابوالبقا

کلیات ابوالبقا در دانشنامه ویکی پدیا

کلیات ابوالبقا
کلیات ابوالبقا واژه ن‍ام‍ه ای عربی است تألیف ای‍وب ب‍ن م‍وس‍ی اب‍وال‍ب‍ق‍ا ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی ال‍ک‍ف‍وی ال‍ح‍ن‍ف‍ی در ۱۰۹۵ قمری.
گنجینه کتاب. بازدید: اکتبر ۲۰۱۵.
کلیات ابوالبقا ف‍ره‍ن‍گ ل‍غ‍ت‍ی اس‍ت ک‍ه در آن م‍ول‍ف ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده از ت‍ص‍ان‍ی‍ف گ‍ذش‍ت‍گ‍ان م‍ع‍ان‍ی ک‍ل‍م‍ات را ب‍ا ع‍ب‍ارات‍ی ک‍وت‍اه و ج‍ام‍ع ب‍ه ت‍رت‍ی‍ب ح‍روف ال‍ف‍ب‍ا ت‍ش‍ری‍ح ک‍رده اس‍ت. وی در پ‍ای‍ان ک‍ت‍اب ذی‍ل دو ع‍ن‍وان (ف‍ص‍ل ف‍ی ال‍م‍ت‍ف‍رق‍ات) و (ف‍ص‍ل ف‍ی ال‍ت‍ع‍ری‍ف‍ات) ب‍ه ت‍ب‍ی‍ی‍ن ف‍وائ‍دی در ع‍ل‍م ق‍واع‍د ع‍رب‍ی پ‍رداخ‍ت‍ه اس‍ت. ک‍ت‍اب در ح‍اش‍ی‍ه ت‍ص‍ح‍ی‍ح ش‍ده و م‍ف‍ه‍رس و دارای ح‍واش‍ی ل‍غ‍ات است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کلیات ابوالبقا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلیات ابوالبقا   • مفهوم کلیات ابوالبقا   • تعریف کلیات ابوالبقا   • معرفی کلیات ابوالبقا   • کلیات ابوالبقا چیست   • کلیات ابوالبقا یعنی چی   • کلیات ابوالبقا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیات ابوالبقا

کلمه : کلیات ابوالبقا
اشتباه تایپی : ;gdhj hf,hgfrh
عکس کلیات ابوالبقا : در گوگل

آیا معنی کلیات ابوالبقا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )