برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلپتره

/kalpatre/

معنی کلپتره در لغت نامه دهخدا

کلپتره. [ ک َپ َ رَ / رِ ] (اِ) سخنان بیهوده و زبون و بی معنی راگویند. (برهان ). به معنی حرفهای بیهوده آمده. (آنندراج ). بی معنی و بیهوده. (ناظم الاطباء). سخن پراکنده و بی معنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
او ترا کی گفت کاین کلپتره ها را جمع کن
تا ترا لازم شود چندین شکایت گستری.
انوری (از فرهنگ رشیدی ).
مردکی بیند از این بیهده گو چاکرکی
مشتی کلپتره و بیهوده بهم درخاید.
انوری (دیوان چ نفیسی ص 400)
این دو کلپتره را جواب بس است
لیکن او را محل آن ننهند.
مجیرالدین بیلقانی.
چو گفتی و نیکو نماید سخن
به اصلاح کلپتره کوشش مکن.
نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص 54).
به صد تلبیس بر هم بست مشتی ژاژ و کلپتره.
پوربها (از فرهنگ رشیدی ).
- کلپتره ای ؛ بیهوده. بی معنی. گتره ای. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلپتره گفتن شود. || نادرست. (آنندراج ) (غیاث ). || بوبک ربابیرا نیز می گفته اند. (؟) (برهان ).

معنی کلپتره به فارسی

کلپتره
سخن بی معنی، یاوه وبیهوده
( اسم ) سخن بیهوده و بیمعنی : ( او ترا کی گفت کاین کلپتره ها را جمع کن تا ترا لازم شود چندین شکایت گستری ) . ( انوری )
سخنان بی معنی و پراکنده و بیهوده گفتن
( صفت ) بیهوده بیمعنی گتره یی .

معنی کلپتره در فرهنگ معین

کلپتره
(کَ پَ ر ) (اِ.) سخنان بی معنی ، یاوه و بیهوده .

معنی کلپتره در فرهنگ فارسی عمید

کلپتره
سخن بی معنی، یاوه و بیهوده: او تو را کی گفت که این کلپتره ها را جمع کن / تا تو را لازم شود چندین شکایت گستری؟ (انوری: ۴۵۴)

کلپتره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ع/سپنتامهر
کلپتره(به زبریازیرکاف و زبر پ وزیر را)به آرِش وچم یامعنای سخن به بیهوده وگزافه گفتن، ژاژ،ژاژخایی ،یاوه بافتن وبافه گفتن،جفنگ،گُتره ای سخن گفتن!
این واژه در چامه سرایندگان وسخنوران کهن خراسان چون انوری ابیوردی آمده،
ملک الشعرای بهارنیزدر چامه وقصیده مشهدی وبسیارزیبا ،رندانه وروشنگرانهِ بهشت خدا،آن رابکاربرده:
اینا،همش،دُرُغگِنی وپوچَه ای رِفیق/
ازپوچ واز دُرُغ،چه تمنّایَه،پِندَری؟!..
ازبس،شنیده ،گوش تو کِلپَتره وجِفنگ/
بالای آسمون،خَنَه ی شاهَه پِندَری!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلپتره   • مفهوم کلپتره   • تعریف کلپتره   • معرفی کلپتره   • کلپتره چیست   • کلپتره یعنی چی   • کلپتره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلپتره

کلمه : کلپتره
اشتباه تایپی : ;g~jvi
آوا : kalpatre
نقش : اسم
عکس کلپتره : در گوگل

آیا معنی کلپتره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )