برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1394 100 1

کله خر

/kallexar/

معنی کله خر در لغت نامه دهخدا

کله خر. [ ک َل ْ ل َ / ل ِ خ َ ] (ص مرکب ) در تداول عامه ، احمق. ابله. (فرهنگ فارسی معین ). سخت نادان و مستبد به رأی خویش. احمق و جاهل و لجوج. سخت نادان و احمق ستیهنده. آنکه در عقاید غلط خود پا فشارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آدم جاهل و یک دنده و مستبد به رأی. کسی که نمی توان روی حرفش حرف زد. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمالزاده ).

معنی کله خر به فارسی

کله خر
احمق ابله .

معنی کله خر در فرهنگ معین

کله خر
( ~ . خَ) (ص مر.) (عا.) احمق ، ابله .

معنی کله خر به انگلیسی

dunderhead (اسم)
کودن ، کله خر ، بیشعور
bufflehead (اسم)
ادم احمق ، گاومیش ، کله خر
clod pole (اسم)
کله خر
dolt (اسم)
ابله ، احمق ، کله خر ، خرشو
woodenhead (اسم)
کله خر ، کله شق ، کله خشک
pigheaded (صفت)
کله خر ، کله شق ، سر سخت
doltish (صفت)
کله خر ، احمقانه

معنی کلمه کله خر به عربی

حمار , عروة

کله خر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود فیلم کله خرها   • دانلود فیلم jackass 2015   • خرترین مردم دنیا   • سگ   • کله خراب   • معنی کله خر   • مفهوم کله خر   • تعریف کله خر   • معرفی کله خر   • کله خر چیست   • کله خر یعنی چی   • کله خر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کله خر
کلمه : کله خر
اشتباه تایپی : ;gi ov
آوا : kallexar
نقش : صفت
عکس کله خر : در گوگل

آیا معنی کله خر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )