کلم قمری


معنی انگلیسی:
kohlrabi, turnip cabbage

فرهنگ عمید

نوعی کلم با ریشۀ کروی شکل، سبزرنگ، ستبر و نزدیک خاک که ریشۀ آن مصرف خوراکی دارد.

دانشنامه عمومی

کلم قمی، کلم سر، کلم سنگی، کلم قُنَبید یا داش کلم از انواع سبزی و از خانواده کلم است. قنّبید احتمالاً تغییر یافته «قرنبیط» عربی، به معنای کلم است. کلم قمی در قم بیشتر از نقاط کشور کشت می شود.
کلم قمی، منبعی غنی از ویتامین ث، ویتامین دی و فلزاتی چون کلسیم، فسفر، پتاسیم و نیز ترکیبات سولفیدی و آلدئیدی است؛ اندکی هم ویتامین های گروه آ و ب دارد.
نامورترین غذاهایی که در ایران با کلم قمی می پزند، عبارتند از: آش کلم قمی، ماش و قمری، کلم پلو و آبگوشت قنبید.
• یکاها
• μg = میکروگرم • mg = میلی گرم
• IU = یکاهای بین المللی
عکس کلم قمری
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

کَلَم قُمْری (kohlrabi)
کَلَم قُمْری
نوعی کلم با نام علمی Brassica oleracea، از واریته های Caulorapa یا Gongylodes، از خانوادۀ شب بو یا چلیپاییان. کلم قمری شبیه به شلغماست و در تهیۀ غذا مصرف می شود. برگ های کلم قمری از اطراف بخش گرد و متورمی که روی ساقۀ اصلی قرار دارد بیرون می آیند.

مترادف ها

kohlrabi (اسم)
کلم قمری

پیشنهاد کاربران

بپرس