برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1540 100 1
شبکه مترجمین ایران

کلمه

/kalame/

مترادف کلمه: لغت، لفظ، نام، واژه، سخن، کلام، گفتار، امر، فعل

برابر پارسی: واژه

معنی کلمه در لغت نامه دهخدا

کلمت. [ ک َ ل ِ م َ ] (ع اِ) کلمه. (فرهنگ فارسی معین ) : و این درباره ٔ [ آن است ] که کلمتهای آن بیشتر مکرر است. (ترجمه ٔ تفسیر طبری ، از فرهنگ فارسی معین ). و اختلاف کلمت میان امت پیدا آمدی. (کلیله و دمنه ). و رجوع به کلمه شود.

کلمة. [ ک َ ل ِ م َ ] (ع اِ) یک سخن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سخن. لفظ. کلام. (ناظم الاطباء). کَلمَه. (اقرب الموارد). سخن. یک سخن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سخن. گفتار. (ترجمان القرآن ص 82).
- الکلمةالباقیة ؛ کلمه ٔ توحید. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). و در قول قرآن «و جعلها کلمة باقیة» کلمه ٔ توحید و آن لااله الااﷲ است. (از اقرب الموارد).
- کلمةالتقوی ؛ بسم الله الرحمن الرحیم. (از اقرب الموارد).
- کلمةاﷲ ؛ عیسی علیه السلام. (منتهی الارب ). حضرت عیسی. (ناظم الاطباء). لقب یسوع مسیح. (از اقرب الموارد). لقب عیسی علیه السلام (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
|| یک قصیده تمام و کمتراز آن. کَلمَة و کِلمَة مانند آن است. (منتهی الارب )(آنندراج ). خطبه و قصیده. (از اقرب الموارد).

کلمة. [ ک ِ ل َ م َ ] (ع اِ) سخن و لفظ و کلمه و کلام. (ناظم الاطباء). ج ، کِلَم. (ناظم الاطباء).

کلمة. [ ک ِ م َ ] (ع اِ) سخن. لفظ. کَلِمَه. ج ، کلمات. (ناظم الاطباء). کَلِمَه. (منتهی الارب ). و رجوع به کَلِمَه شود.

کلمه. [ ک َ ل ِ م َ ] (ع اِ)کلمة. سخن. گفتار. (فرهنگ فارسی معین ) :
حرز جان ساز ادب کاین کلمه
بر سر افسر کسری رقم است.
خاقانی.
نوح بن منصور کلمه ٔ او به سمع رضا اصغا نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 110) و تمامی هلاک و نیست شدن ایشان افتراق کلمه ٔ ایشان بود. (تاریخ قم ص 164). رجوع به کلمة شود. || یک جزو از کلام. لفظ معنی دار. و فرق کلمه با لفظ در این است که لفظ اعم است از معنی دار و بی معنی ولی کلمه حتماً معنی دارد. (فرهنگ فارسی معین ). هر لفظ موضوع که دلالت بر معنی کند به وضع. آواز یا مجموعه ٔ آوازهایی حاکی از اندیشه ای. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در اصطلاح نحویان ، لفظی است که برای معنای مفرد وضع شده باشد. (از تعریفات جرجانی ) : یا در کتاب آن حرفی یا کلمه ای از قلم افتاده. (المعجم چ دانشگاه ص ...

معنی کلمه به فارسی

کلمه
سخن، لفظی که معنی داشته باشد، آنچه که انسان برزبان میراندومطلب خودرابه آن وسیله بیان میکند
( اسم ) گونه ای ماهی که در بحر خزر فراوانست .
دهی از دهستان بوشگان است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع است و ۳۴۱ سکنه دارد.
[ گویش مازنی ] /keleme/ - مجموعه استخوان میان تنه - استخوان سرین و نشیمنگاه & از توابع کلاردشت
( اسم ) ۱- کلمه خدا ۲ - عیسی ( ع ) . یا کلمه الله العلیا . عقول طولیه .
[زبان شناسی] ← اجزای کلام
صد کلمه بطلمیوس یا الثمره فی احکام النجوم کتابی است تالیف بطلمیوس در احکام نجوم . نصیرالدین طوسی آنرا ترجمه و شرح کرده .
متحد یک سخن یکزبان متحد القول : من فرزندان و خزاین و دفاین را فدای این کار کردهام شما نیزباید که در این کار یکدل و یک کلمه باشید٠

معنی کلمه در فرهنگ معین

کلمه
(کَ لَ مَ یا مِ) [ ع . کلمة ] (اِ.) ۱ - سخن ، گفتار. ۲ - یک جزو از کلام ، لفظ معنی دار. ۳ - مجموعة حروفی که یک واحد را تشکیل دهند در زبان فارسی">دستور زبان فارسی معمولاً کلمه را به نه بخش تقسیم کنند: اسم ، صفت ، عدد، کنایه ، فعل ، قید، حرف اضافه ، حرف ربط ، صوت . ۴
( ~. کَ لِ مِ) [ فا - ع . ] (ق مر.) متحد، یک سخن ، یک زبان ، متحدالقول .

معنی کلمه در فرهنگ فارسی عمید

کلمه
۱. سخن.
۲. لفظی که معنی داشته باشد، آنچه انسان بر زبان می راند و مطلب خود را به وسیلۀ آن بیان می کند، یک جزء از کلام.
* کلمهٴ استفهام (ادات استفهام): (ادبی) در دستور زبان، کلمه ای که سؤال و پرسش را برساند و به وسیلۀ آن از چیزی پرسش کنند، مانند آیا، چرا، چند، چه، که، کجا، کدام، کو، و غیره.
* کلمهٴ شهادت: کلمۀ «اشهد ان لااله الاالله».

کلمه در دانشنامه اسلامی

کلمه
کلمه، به معنای لفظ مفرد دارای معنای مستقل مقترن به زمان گذشته یا حال یا آینده است.
لفظ مفرد تام به لحاظ دلالت و عدم دلالتش بر زمان، دو نوع است : اسم و کلمه.
توضیح اصطلاح
کلمه، که در علم نحو به آن "فعل" گفته می شود، لفظ مفرد تامّی است که از حیث ماده دارای معنای مستقل بوده و دالّ بر یک معنای اسمی و استقلالی برای موضوع غیر معیّن است و از حیث هیات، بر تحقق آن معنای استقلالی و اسمی در یکی از زمان های سه گانه ( گذشته، حال و آینده) دلالت می کند. مثلاً لفظ "ذَهَبَ" بر ثبوت معنای ذهاب (رفتن) برای ذاهبِ غیر معیّن در زمان گذشته دلالت می کند. و اما کلماتی مثل زمان و سال و ماه و روز هر چند بر زمان دلالت دارند اما دلالت آنها به حسب ماده است نه صیغه و هیات. کلمه یا فعل، در بیشتر لغات، مشتق است چنان که در عربی هم بنا به قول اهل بصره، از اسمی که به آن مصدر می گویند مشتق است (به خلاف اهل کوفه که مصدر را مشتق از فعل می دانند).
وجه تسمیه
"کلمه" مشتق از ماده "کَلْم"، به معنای جَرْح (وارد کردن جراحت) است. در وجه نام گذاری آن گفته شده که چون کلمه دلالت بر زمان دارد و زمان، حقیقتی است متجدد، متصرّم الوجود، گذرا و متغیر، گویا که خاطر شریف آدمی از این ناحیه جریحه دار است ( و دنبال یک حقیقت ثابت و پایدار می گردد).
استلزامات کلمه
...
کتاب« کلمة التقوی»، در موضوع فقه فتوایی می باشد که توسط آیة الله محمد امین زین الدین ، از علمای نجف در اواخر قرن چهاردهم، به زبان عربی تألیف گردیده است. اشتمال این کتاب بر کل ابواب فقه و بیان مسائل بارز عبادات و معاملات به معنی عام، از ویژگی های این کتاب هفت جلدی است. کمتر مسئله ای ممکن است واقع شود یا به ذهن خطور کند و در این کتاب ذکر نشده باشد. کتاب حاضر از این جهت مورد توجه عمده اهل علم بوده و مراجعات فراوانی بدان انجام می گیرد.
کتاب« کلمة التقوی»، در هفت جلد به چاپ رسیده که جلدهای اول، دوم و سوم در عبادات بوده و مجلدات چهارم، پنجم، ششم و هفتم در معاملات بالمعنی الاعم می باشند. در جلد اول، طهارت و صلات آمده که اولی در چهل و شش فصل بوده و نه صد و ...


کلمه در دانشنامه ویکی پدیا

کلمه
کلمه واحدی از زبان است که گویشوران بومی، در هر زبانی به صورت شمّی قادر به تشخیص آن در گفتار و نوشتار هستند. علیرغم مشخص بودن این مفهوم برای گویشوران بومی، کاربرد این اصطلاح در قیاس با دیگر مقوله های توصیفی زبان، و همین طور کاربرد آن در دیگر زبان ها با ساختارهای مختلف، مانع از تعیین تعریفی جهانی می شود که بتوان به وسیله آن این اصطلاح را، به طور نامتناقضی پوشش داد. در زبان فارسی به دلیل ترجمه مفاهیم زبانشناختی، تعریف کلمه شکل پیچیده تری می گیرد. عموماً دو اصطلاح کلمه و واژه در نزد عموم به جای یکدیگر به کار می روند؛ با این حال در ادبیات زبانشناسی کلمه را به عنوان معادلی برابر word و واژه را معادل lexeme قرار می دهند.
کلمه، واحدی در زبان است.
کلمه (وب گاه) وب گاه حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی
کلمه سبز روزنامه ای به مدیریت و صاحب امتیازی میرحسین موسوی
کلمه همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
رساله یک کلمه، مشهورترین اثر میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله)
کلمه شهری است در استان بوشهر در جنوب ایران. این شهر مرکز بخش بوشکان از توابع شهرستان دشتستان می باشد.
جمعیت این شهر بر اساس آمار سراسری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۹۳۷ نفر بوده است. این شهر به لحاظ وسعت و جمعیت یکی از کوچکترین شهرهای کشور محسوب می شود. طول این شهر حدود ۵/۲ کیلومتر و عرض ۵/۱ کیلومتر است و طبق آخرین سرشماری جمعیتی حدود ۲۱۳۷ نفر را در خود جای داده است.
کلمه شهری کوچک در ۲۸ درجه و ۵۷ دقیقه شمالی و ۵۱ درجه ۲۸ دقیقه شرقی در ارتفاع ۴۲۰ متری از سطح دریا و در ۷۰ کیلومتری شرق بوشهر و ۵۷ کیلومتری برازجان (مرکز شهرستان دشتستان) واقع شده است. این شهر از لحاظ تقسیمات کشوری از توابع شهرستان دشتستان و مرکز بخش بوشکان است.
این شهر با واقع شدن در میان رشته کوه زاگرس جنوبی دارای خاکی حاصلخیز و آب و هوایی نسبتاً ملایم و کوهستانی است. کشاورزی و دامپروری آن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کلمه در دانشنامه آزاد پارسی

کَلِمه
(در لغت معادل واژه) در اصطلاح منطق، گونه ای لفظ که در دانش صرف و دستور زبان از آن به فعل تعبیر می شود، یعنی لفظی دارای معنای مستقل، مقرون به زمان مثل «رفت» و «گفت». اهل منطق کلمه را به دو قسم تقسیم می کنند: ۱. کلمۀ حقیقی، که معادل افعال تام است، مثل «رفت» و «گفت» و در عربی مثل «ذهب» و «قال»؛ ۲. کلمۀ وجودی، که معادل افعال ناقصه در زبان عربی است مثل «کانَ» و «صارَ»؛ و اهل منطق آن را در حکم ادات می دانند و به عنوان رابطه مورد استفاده قرار می دهند.

کلمه در جدول کلمات

کلمه
واژه
کلمه | واژه
لغت
کلمه آرزو
کاش
کلمه احترام آمیز که به نام بانوان افزوده می شود
خانم
کلمه اخطار
هی
کلمه اخطار و تنبیه
هی
کلمه ارزو
کاش
کلمه افسوس
آه
کلمه ای برای تأکید
البته
کلمه ای برای خطاب
جناب

معنی کلمه به انگلیسی

word (اسم)
خبر ، خطابت ، عهد ، لفظ ، حرف ، گفتار ، قول ، فرمان ، فرمایش ، سخن ، پیغام ، کلمه ، لغت ، واژه
verb (اسم)
فعل ، کلمه ، لغت
parol (اسم)
قول ، گفته ، کلمه
mot (اسم)
بذله ، نکته ، سخن نغز ، کلمه

معنی کلمه کلمه به عربی

کلمه
فعل , کلمة
نقيض
اضافة
عبارة مبتذلة
مرادف
مرادف
ابدال
رسم بياني

کلمه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
کلمه و کلام در قرآن
واژه ی کلمه ریشه در زبان عبری وآرامی دارد، ریشه عبری آن (کالام) و ریشه آرامی آن (کِلام) ذکر شده است.
.1 برخی این واژه را به شکل (کَلم) آورده اند.2 واژه ی کلمه در زبان عربی به شکل (الکَلِمة) و(الکِلمَة) آمده که اولی حجازی و دومی تمیمی است.3 و به قول فراء به شکل (کَلِمَه) آمده است.4 دهخدا نیز آن را به شکل( کلمه) می آورد.5 به نظر می رسد حرف «ها» آخر آن مقلوب از «تا»گردی است که در زبان عربی نیز همانند فارسی به «ها» مبدل شده است. اکنون که ریشه ی این واژه را شناختیم، باید بگوییم که واژه ی «کلمه» در زبان عربی که مصدر آن (کَلم) است، از دیدگاه بیشتر لغت شناسان بر زخم یا جراحتی گفته می شود که در بدن انسان یا حیوان اثر می گذارد؛ و لغت نویسان آن را به معنای (زخم کردن و مجروح نمودن) آورده اند.6 به نظر می رسد مفهوم مجروح کردن ریشه در زبان آرامی و عبری دارد، زیرا به نظر آقای مشکور، (کَلَمَ، کَلماً) در انگلیسی به شکل هییومیلیتد7 به معنای جریحه دار کردن، خوار و توهین کردن است که شکل آرامی آن کِلام می باشد و شکل دیگر انگلیسی آن «توواند جیسیناس»8 که به معنای مجروح کردن و زخم کردن است و شکل عبری آن «کالام» می باشد.9 بسیاری از لغت شناسان جمع «کَلم» را «کُلوم» دانسته10 و برخی دیگر جمع آن را «کُلوم وکِلام » آورده اند.11 اکنون که معنای اصلی و ریشه کلمه را فهمیدیم، این سوال مطرح می شود که چه رابطه ای میان مفهوم سخن وگفتار با معنای لغوی کلمه یعنی زخم و جراحت برقرار است؟ درپاسخ باید بگوییم که معنای اصطلاحی کلمه همان سخن گفتن و تکلم کردن می باشد، اما ارتباط بین ایندو بحثی است که به آن خواهیم پرداخت. قوم عرب نیز مانند ما ایرانیان از این واژه برای تکلم کردن و سخن گفتن استفاده می نمایند، در اینجا بیشتر مفهوم اصطلاحی کلمه که همان گفتار و سخن است12 را در قالب مثال بیان می کنیم: مهمترین شکل های مصدری این واژه عبارتند از: (الکَلِمَة) واژه ای حجازی و (الکِلمَة) واژه ای تمیمی که جمع آن (کِلَم) و (کَلِم) می باشد.13 فراء شکل سومی یعنی (کَلمَة) را نیز برای آن آورده که هم به شکل مونث و هم به شکل مذکر به کار می رود.14 جمع دیگر آن نیز (کَلِمات) است. 15لفظ «کلمه» و « کلم» نظیر لفظ «تمره» و «تمر» است، اولى در هر دو، جنس را مى‏رساند و دومى از هر دو، در فرد استعمال مى‏شود. لفظ کلمه هم بر لفظى اطلاق مى‏شود که بر معنایى دلالت کند، (در مقابل لفظ بى‏معنا و موهوم که کلمه‏اش نمى‏خوانند) و هم بر جمله اطلاق مى‏گردد، حال چه آن جمله نظیر «زید قائم است» که تمام بوده و سکوت بر آن صحیح باشد، و یا نظیر جمله «اگر زید قائم باشد»، ناتمام و براى شنونده سؤال‏انگیز باشد، (که اگر زید قائم باشد چه مى‏شود، و یا چه مى‏کند). 16(الکَلِمَة) به معنای سخن، یک واحد شناخته شده از (کَلِم) و (کَلام) است و (کَلَمتُهُ تکلیماً) و (تَکَلَمتُ تَکلُماً) دارای مفهوم سخن می باشند؛ 17می بینیم که در دو جمله فوق کلمه درباب های تفعیل و تفعل به معنای سخن به کار رفته است. اهل لغت، تکلیم را به معنى ابراز کلام به مخاطب می دانند، و صیغه تفعیل دلالت مى‏کند به جهت وقوع و تعلّق فعل به مفعول به و کلام به معنى مطلق ابراز چیزیست که در باطن باشد، خواه به وسیله الفاظ صورت بگیرد، و یا به وسیله موجودات خارجى، چنان که عنوان کلمه به حضرت عیسى (ص) اطلاق شده است. 18به این نمونه ها توجه کنید: کَلیم: الذی یکلمک وتکلمه (کسی که با تو سخن می گوید وتو باوی سخن می گویی). 19دراین مثال کلیم به عنوان شخص سخن گو به کار رفته است. ابوزید می گوید: « الرجلان لا یتکالمان ای لا یتکلمان» (آن دومرد با هم سخن می گویند). 20در دو نمونه فوق نیز کلمه ابتدا در باب تفاعل و سپس در باب تفعل نیز دارای مفهوم سخن است. از مجموعه مثال های فوق در می یابیم که کلمه به شکل مصدری از ثلاثی مجرد، دارای مفهوم سخن گفتن و جراحت است، اما در قالب فعلی فقط به شکل ثلاثی مزید مفهوم سخن گفتن را داراست و ما در کتب لغت از ثلاثی مجرد فعلی را نیافتیم که معنای سخن گفتن را دارا باشد و در شکل مجرد آن فقط معنای زخم و مجروح کردن می دهد. پل ارتباطی و عامل پیوند معنای کلمه در لغت و اصطلاح، این است که همچنان که زخم بر افراد تاثیر دارد، سخن نیز، اثری است که از متکلم در اذهان ایجاد می شود و باقی می ماند. به این مثال ها توجه کنید: الکلم الاصیل کارعب الکلم؛ سخن ریشه دار و اصیل چون زخم شگفت انگیز است. یا (جرح اللسان کجرح الید؛ زخم زبان چون زخم دست است) که اشاره به اثر نیش زبان شده است.21 ما نیز در فارسی می گوییم که نیش زبان از نیش شمشیر برنده تر و تیزتز است. 22اینک به بیان نظر دانشمندان و عالمان علم لغت درباره تاثیر(کَلم) و (کلمه) می پردازیم: به نظر راغب الکلم تاثیر و اثری است که با دو حس گوش و چشم درک می شود، (کلام) با حس شنیدن وکلم با حس دیدن. درشرح جامی آمده است که کلمه و کلام درنفوس و اذهان اثر می کند، همچنان که زخم در اجسام تاثیر می گذارد. 23دیگران گفته اند: کَلم اثری است از زخم و کلام اثری است که دلیل بر معنا دارد.24 طبرسی معتقد است اصل در (کلم) و(کلام) باب تاثیر است که جارح و زخم کننده از خود باقی می گذارد، کلام هم اثری است که دلیل بر معنا دارد. 25در تمام نمونه های فوق دیدیم که عامل تاثیر گذاری بر مجروح و سخن بر شنونده عامل پیوند محکمی است که میان جراحت و کلام وجود دارد و بهترین دلیل بر گفتار ما همان سخن شیرین فارسی است که مراد از آن تأثیر سخن و کلام است که از زبان جاری می شود و گاهی چنان در دل انسان نفوذ می کند که اثر شمشیر و نیزه دارای چنان نفوذی نیست؛ اما نکته مهمی که نباید فراموش شود آن است که اثر زخم، قابل رؤیت و دیدن است، ولی اثر کلام ذهنی و شنیدنی است؛ لذا اصل در واژه ی کلمه و کلام، همان (کلم) است که معنای زخم و جراحت را داراست و این زخم نشان و اثری است که از جارح می ماند بنابراین در تفسیر آیات قرآنی ما با این مفاهیم کلمه- یعنی دلیل، اث ...
محمدعلی
به ضم ک و سکون ل و کسر م. و کلیمه: نا آشنا در گویش کازرونی(ع.ش)
علی اصغر
کلمه . [ ک ُ م ِ ] (اِخ ) دهی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر است و حدود 1000 تن سکنه دارد. در آنجا سیاب محلی که سی رود کوچک به آن میریخته وجود داشته.
ریحانه
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
پیاف (کردی: په یف)
ماریک (پهلوی)
فَرواک (اوستایی: فْرَواک)
واخْش (اوستایی)
اوکْتا (سنسکریت)
آریا بهداروند
شهر کلمه در شهرستان دشتستان بوشهر
زبان لری

کلمه::معنی به زبان لری بختیاری
کوه کوچک.سنگ کوچک.
Kolomeh.kolomah
کلوه::کلوخ.سنگ
ارسلان
شاید منظور از زخم وجراحت یا تحقیر کردن در توصیف کلمه این باشد که در گذشته هنگامی که میخواستند بر روی بدن انسان یا حیوان علامت یا نشان یا ...بگزارند ( همچون تاتو , و ..در زمان ما..) موجب زخم و جراحت میشده ... و منظور از خوار و خفیف کردن هم این بوده که با گذاشتن داغ ( که معرف شخصیت ان فرد میشد چه بعنوان برده , خاین , مملوک و ...) موجب تحقیر ش میشده ...
مری امیرخانلو
از دهان بیرون آمده
پوریا صادقی
کلمه(به معنای گفته) و خود کلمه از کلم به معنای جراحت که اثر ظاهر و ملموسی دارد و وجه اشتراکش با کلمه اینه که بعضی از سخنان هم همان طور که زخم و یا جراحت اثری بر جا می گذاره سخن هم تاثیر معنوی بر دل مخاطب مگذاره یعنی بر دلش جراحت ناملموس داره.
علی بهجو
کلمه=سخن و گفتار
شوربختانه هم لغت و هم کلمه را واژه معنی کرده اید که بسیار روشن از همدیگر جدایند
حسین
درس دادن
حمیدرضا دادگر_فریمان
لغت، لفظ، نام، واژه، سخن، کلام، گفتار، امر، فعل
هنرزاده
کَلِّمَهُ = با او سخن بگو، با او صحبت کن
کَلِّم = سخن بگو، صحبت کن
علی
دل ساده داشتن تاوان دارد هر روز باید بدوزدی زخم هایی که از صداقتت خورده ای
یاسین
بهتر است برابرِ پارسی این واژه را به کار گیریم : واژه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کلمه فارسی   • سایت خبری بی بی سی   • سحام   • ملی مذهبی   • سایت بالاترین   • دیگربان   • سایت جرس   • نوریزاد   • معنی کلمه   • مفهوم کلمه   • تعریف کلمه   • معرفی کلمه   • کلمه چیست   • کلمه یعنی چی   • کلمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلمه

کلمه : کلمه
اشتباه تایپی : ;gli
آوا : kalame
نقش : اسم
عکس کلمه : در گوگل

آیا معنی کلمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )