برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

کلمه‌ای در مقام اجابت

کلمه‌ای در مقام اجابت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هاشم عقراوی
لبیک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه‌ای در مقام اجابت   • مفهوم کلمه‌ای در مقام اجابت   • تعریف کلمه‌ای در مقام اجابت   • معرفی کلمه‌ای در مقام اجابت   • کلمه‌ای در مقام اجابت چیست   • کلمه‌ای در مقام اجابت یعنی چی   • کلمه‌ای در مقام اجابت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلمه‌ای در مقام اجابت

کلمه : کلمه‌ای در مقام اجابت
اشتباه تایپی : ;gli‌hd nv lrhl h[hfj
عکس کلمه‌ای در مقام اجابت : در گوگل

آیا معنی کلمه‌ای در مقام اجابت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )