کلاسیک

/kelAsik/

مترادف کلاسیک: درسی، کلاسی، قدیمی، کهن

برابر پارسی: دیرینه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

classical, classic, classic(al)

مترادف ها

classical (صفت)
باستانی، کلاسیک، مطابق بهترین نمونه، پیرو سبک های باستانی، ردهای، وابسته به ادبیات باستانی

classic (صفت)
باستانی، کلاسیک، مطابق بهترین نمونه، پیرو سبک های باستانی، ردهای، وابسته به ادبیات باستانی

لغت نامه دهخدا

کلاسیک. [ کْلا / ک ِ ] ( فرانسوی ، ص ) آنچه در کلاسها بکار رود. کلاسی. درسی ، کتاب کلاسیک. ( فرهنگ فارسی معین ). || آنچه مربوط بدوره یونان و روم قدیم یا مؤلفان بزرگ قرن 17 میلادی است : زبانهای کلاسیک ، تئاتر کلاسیک. ( فرهنگ فارسی معین ). || آنچه بمنزله نمونه و سرمشق در طبقه خود به کار رود. ( فرهنگ فارسی معین ).

فرهنگ فارسی

۱ - ( صفت ) آنچه در کلاسها بکار رود کلاسی درسی : کتاب کلاسیک . ۲ - آنچه مربوط بدور. یونان وروم قدی یا مولفان بزرگ قرن ۱۷ م . است : زبانها ی کلاسیک تاتر کلاسیک ۳ . ۲ - آنچه بمنزل. نمونه و سر مشق در طبق. خود بکار رود . یا ادبیات کلاسیک .

فرهنگ معین

(کِ ) [ فر. ] (ص . ) ۱ - آن چه که معمول و رایج است و جدید نیست . ۲ - هر نوشته و اثر هنری که مطابق اصول و قواعد معمول قدیم باشد. ۳ - فراگیری دانش یا فنی از طریق مدرسه و دانشگاه . ۴ - به عنوان یک مکتب ادبی ، شامل همه مکاتب ادبی پیش از قرن هفدهم فرانسه می شود

فرهنگ عمید

۱. ویژگی آثار متعلق به مکتب کلاسیسم: نمایشنامهٴ کلاسیک.
۲. ویژگی آثار ادبی و هنری دوران های گذشته: ادبیات کلاسیک.
۳. ویژگی هر آن چه به مدرسه و دانشگاه مربوط است، درسی.

دانشنامه عمومی

کلاسیک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
معماری کلاسیک
شیوه های معماری کلاسیک غربی
فیزیک کلاسیک
مکانیک کلاسیک
منطق کلاسیک
شرطی شدن کلاسیک
باله کلاسیک
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

فارسی به عربی

اِتِّبَاعِی
کلاسیکی

پیشنهاد کاربران

قدیمی و بسیار پر ارزش، دارای ارزش تاریخی - ادبی, اثری که می توان از آن به عنوان نمونه استفاده کرد.
قدیمی . باستانی
گاسونیک ، گاسونی.
کلاسیک. .
قدیمی تاریخی که در زمان حال جهانی یا کشوری و . . باشد
هر نوع آثار هنری ماندگار و فرای زمان خود، اعم از معماری، نقاشی، موسیقی، ادبیات، در محدوده جغرافیائی خود�کشور�حتی طرح لباس، یا نوع غذائی که منتسب به ملت یا کشوری باشد.
هر اثار قدیمی چه از علمی هنری تار یخی نقاشی هر کشور که با ارزش ومندگار باشد
هر پدیده ای که نه چیزی کم دارد نه چیزی زیاد، کلاسیک است.
قدیمی

دوران فراگیر اولیه هر اثر یا تکنولوژی
کلاسیک یعنی قدیمی، سنتی
قدیمیتر، چیزی که شیک و با کلاس و قدیمی هست
اثری یا بنای یا هر چیزی دیگر که براساس اصول و قواعد قدیم ساخته شده باشد که مخالف آن میشود کلمه "مدرن" .
بنای یا اثری که براساس قواعد و روش های قدیم و سنتی بوجود آمده ولی همچنان ارزش خود در طول زمان حفظ کرده و مخالف آن نی شود کلمه" مدرن"
کلاسیک
بعنوان اسم و صفت کاربرد دارد و معانی گوناگونی می تواند داشته باشد:

1 ) سبکی از موسیقی یا فیلم سازی
2 ) جذاب، ساده و سنتی
3 ) مرتبط یا تحت تاثیر از فرهنگ یونان و روم باستان
4 ) نمونه ی برجسته، مطابق ِ بهترین نمونه، نوعی
کلاسیک یعنی قدیمی
قدیمی
آموزیک= کلاسیک/ دیرینه

برگرفته از فرهنگ نامه ( ( چیلو ) ) .
اسل شناسی واژگان فارسی از ( ( زبان روزمره ) ) .
نویسنده: امیرمسعودمسعودی مسعودلشکر نجم آبادی

#آسانیک گری
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما