برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کشوری در شرق افریقا

کشوری در شرق افریقا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کشوری در شرق افریقا   • مفهوم کشوری در شرق افریقا   • تعریف کشوری در شرق افریقا   • معرفی کشوری در شرق افریقا   • کشوری در شرق افریقا چیست   • کشوری در شرق افریقا یعنی چی   • کشوری در شرق افریقا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشوری در شرق افریقا
کلمه : کشوری در شرق افریقا
اشتباه تایپی : ;a,vd nv avr htvdrh
عکس کشوری در شرق افریقا : در گوگل

آیا معنی کشوری در شرق افریقا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )