برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1598 100 1
شبکه مترجمین ایران

کشورهاى روبه رشد

معنی کلمه کشورهاى روبه رشد به عربی

کشورهاى روبه رشد
الدول المتنامية

کشورهاى روبه رشد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• لیست کشورهای توسعه یافته   • نام کشورهای توسعه نیافته   • کشورهای درحال توسعه کدامند؟   • تعریف کشورهای توسعه یافته   • کشورهای توسعه یافته pdf   • ویژگی کشورهای توسعه یافته   • اسامی کشورهای جهان سوم   • کشورهای توسعه یافته به انگلیسی   • معنی کشورهاى روبه رشد   • مفهوم کشورهاى روبه رشد   • تعریف کشورهاى روبه رشد   • معرفی کشورهاى روبه رشد   • کشورهاى روبه رشد چیست   • کشورهاى روبه رشد یعنی چی   • کشورهاى روبه رشد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشورهاى روبه رشد

کلمه : کشورهاى روبه رشد
اشتباه تایپی : ;a,vihى v,fi van
عکس کشورهاى روبه رشد : در گوگل

آیا معنی کشورهاى روبه رشد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )