کشانی

لغت نامه دهخدا

کشانی. [ ک َ / ک ُ ] ( ص نسبی ) منسوب به کشان یا کشانیه و آن شهری بوده است از بلاد سغد سمرقند و در شمال وادی سند قرار داشته و میان آن و سمرقند دوازده فرسنگ بوده است. ( از ترجمه فتوح البلدان محمد ابراهیم آیتی ص 69 ). منسوب به ولایت کشان. ( ناظم الاطباء ) :
زمین کشانی و ترکان و چین
ترا باشد آن همچو ایران زمین.
دقیقی.
سپه دید چندان که دریای روم
از ایشان نمودی چویک مهره موم
کشانی و سکنی و وهری سپاه
دگرگونه جوشن دگرگون کلاه.
فردوسی.
ز سغد و کشانی سپه برگرفت
جهانی بدو مانده اندر شگفت.
فردوسی.
در خاطر چنین می آید که حضرت ایشان کشانی اند وقت صبح بودکه به کشانی رسیدند. ( انیس الطالبین ص 153 ). رجوع به کشاندن شود.

فرهنگ فارسی

شهری بود در سغد سمرقند ومنسوب بدان [ کشانی ] است
( صفت ) منسوب به کشان توضیح : در شاهنامه بصورت اسم آمده : ( کشانی هم اندر زمان جان بداد تو گویی که هرگز ز مادر نزاد ) .

فرهنگ عمید

از مردم کشان: کشانی هم اندر زمان جان بداد / چنان شد که گفتی ز مادر نزاد (فردوسی: ۳/۱۸۵ ).
جذابیت، گیرایی، کشش.

پیشنهاد کاربران

به نام خدا ( کاشانی ) ( کشانی ) ایل بزرگ است که کشانی و کیانی طوقی شاهوانی باهم یکی هستند کشانی ها ها در زاهدان زابل چابهار ایرانشهر خاش دومگ سرجنگل چا احمد ودر پاکستان و افغانستان سکونت میکنند
کشان، کشانی، کشیدنی، به کشیدن. .
به قولِ نقل حاکی، ، ، این کهنه کلام چنانچه گویاست، هرآن کشیدنی. . مقدار یا قاعده بر کشیدن. . . - کشان ، کشانی ، کشیدنی، به کشیدن. . . ( . چین )
کُشانی :اشکبوس ( ( در اشعار فردوسی ) )
کوشان، یکی از سرزمین های شمال شرق ایران

یکی از پهلوانان ایرانی
اقای مهماندوست کشانی همان کیانی ها هستند.
دراصل شاهزادگان ایرانی از نسل یعقوب لیث صفاری، خسروپرویزولهراسب وگشتاسب و کیخسرو
در سیستان وبلوچستان زندگی میکنند
همچنین عده ای از اینها در فارس خراسان لاهیجان چهارمحال بختیاری و. . . موجودند.
در خصوص وجود مکانی به نام کاشانی در اطراف زابل عذر می خواهم چنین مکانی وجود ندارد
اما فامیل کاشانی و کشانی منسوب به یک طایفه در سیستان و بلوچستان موجود میباشد
کشانی : اهالی روستای کشانک واقع در شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی که از لهجه کرمانجی زبان کردی برخوردار بوده ،
در گویش محلی به این روستا کشان و در نقشه سیاسی کشور به نام کشانک و اهالی این روستا منسوب به کشانی میباشند
...
[مشاهده متن کامل]

همچنین در استان سیستان و بلوچستان اطراف زابل نیز مکانی به نام کاشانی می باشد که اهالی این محل نیز به نام کاشانی و بعضا کشانی میباشند که بعنوان فامیل کشانی برای اهالی این محل در شناسنامه هایشان درج می باشد

جنگ

بپرس