برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1353 100 1

کشانیدن

معنی کشانیدن در لغت نامه دهخدا

کشانیدن. [ ک َ / ک ِ دَ ] (مص ) کشیدن فرمودن. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). کشیدن کنانیدن. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). کشاندن. به کشیدن داشتن. || کشیدن :
همان که شوق طوافش مرا بطوفان داد
به نیم جذبه کشاند ز ورطه ام بکنار.
عرفی (از آنندراج ).
|| منجر کردن. جَرّ. (یادداشت مؤلف ).
- درکشانیدن ؛ منجر ساختن :
بناگفتنی در کشانی مرا
تو ای احمق خر زناکردنی.
انوری.

معنی کشانیدن به فارسی

کشانیدن
( کشید کشد خواهد کشید بکش کشنده کشان کشیده کشش ) ۱ - ( مصدر ) امتداد دادن ممتد کردن دراز کردن منبسط کردن . ۲ - بسوی خود آوردن . ۳ - جذب کردن : ( طالع اگر مدد کند دامنش آورم بکف گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف ) . ( حافظ ) آهن را نکشد و از خاصیت خود باز ندارد . یا بخود ( بخویشتن ) کشد . بسوی خود جذب کردن : یا آسمان مر زمین را از خویشتن دور کند یا آسمان مر آتش را بخویشتن کشد . ۴ - بردن حمل کردن : ( مسعود چنان فربه بود که هیچ اسب او را با سلاح نتوانست کشید مگر بدشواری ) . ۵ - تحمل کردن جفا کشیدن رنج کشیدن . ۶ - رسم کردن ثبت کردن : خطی کشید . ۷ - نقاشی کردن : ( تصویر ش را بکش . ) ۸ - وزن کردن سنجیدن : ( بست را کشید دو کیلو بود ) . ۹ - نوشیدن پیمودن : باده کشیدن قدح کشیدن : ( چون کشیدم نه عقل ماند و نه هوش سوخت هم کفر از آن و هم ایمان ) . ( هاتف اصفهانی ) ۱٠ - بر آوردن بیرون کشیدن ( از غلاف ) : تیغ کشیدن شمشیر کشیدن . ۱۱ - تقدیم کردن : بمراسم خدمتگاری قیام نموده پیشکشها کشید . ۱۲ - حرکت دادن لشکر کشیدن . ۱۳ - ریختن ( غذا در ظرف ) : دوازده هزار قاب طعام و حلوا کشید فقرا و مساکین بل کاف. مومنین از سپاهی و رعیت از آن بهره ور گشتند . ۱۴ - گستردن : سماط کشیدن ( سفره گستردن ) . ۱۵ - دود کردن تدخین : سیگار کشیدن قلیان کشیدن . ۱۶ - ( مصدر ) حرکت کردن رفتن در کشیدن : ( یکی باد سرد از جگر بر کشید بسوی گله دار قیصر کشید ) .
اطاله

معنی کشانیدن در فرهنگ معین

کشانیدن
(کَ دَ) (مص م .) کشیدن .

کشانیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کشانیدن   • مفهوم کشانیدن   • تعریف کشانیدن   • معرفی کشانیدن   • کشانیدن چیست   • کشانیدن یعنی چی   • کشانیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشانیدن
کلمه : کشانیدن
اشتباه تایپی : ;ahkdnk
عکس کشانیدن : در گوگل

آیا معنی کشانیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )