برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

کریاس

/keryAs/

مترادف کریاس: پیشخوان، فضا

معنی کریاس در لغت نامه دهخدا

کریاس. [ ک ِرْ ] (ع اِ) خلاجای بر بام که کاریز آن بر زمین باشد. (فعیال است بزیادتی یاء از کرس که بمعنی بول و سرگین است ). ج ، کراییس. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به ماده ٔ بعد شود.

کریاس. [ ک ِرْ ] (اِ) دربار پادشاهان و امرا و اعیان را گویند. (برهان ) (آنندراج ) (غیاث اللغات ). درگاه. درگه. آستان. آستانه. جناب. سُدّه. فناء. عتبة. وصید. (یادداشت مؤلف ) :
به کریاس گفت [ رستم ] ای سرای امید
خنک روز کاندر تو بد جم شید.
فردوسی.
و کریاس پادشاه که او را ری گویند در حصار هفتم باشد. (حبیب السیر چ تهران ج 2 ص 397). مسافر [ اتاق ] خبردار گشته بام به بام خود را به خانه ٔ سلطان انداخت آن جماعت تا در کریاس سلطان برفتند و تیری چند بر آن دیوار انداختند. (ذیل حافظ ابرو بر تاریخ رشیدی ). چون بدر کریاس گردون اساس رسیدندزرها نثار فرموده آن روز را به عیش و خرمی گذرانیدند. (عالم آرا ج 1 ص 405). || اطاق خصوصی ومحرمانه ٔ شاهان. (فهرست شاهنامه ٔ ولف ). خلوت خانه ٔ سلاطین و امرا. || محوطه ٔ درون سرا. || در عربی بالاخانه را گویند. (برهان ). بالاخانه. دریخانه. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). || طهارت خانه که بر بالای خانه و حجره سازند. (برهان ). طهارتخانه که بر بام ساخته باشند. (غیاث اللغات ). آبخانه بر بام. (یادداشت مؤلف ).

معنی کریاس به فارسی

کریاس
دربار، جلوخانه، درگاه، صحن دالان، کلیاس هم گفته شده
( اسم ) ۱ - طهارت خانه که بر بالای اطاق و سرای سازند . ۲ - محوط. درون سرای . ۳ - خلوت خان. شاه یا امیر . ۴ - دربار شاه : [ چون بدر کریاس گردون اساس رسیدند چند جا زر ها نثار فرموده آن روز را بعیش و خرمی گذرانیدند ] . ( عالم آرا )

معنی کریاس در فرهنگ معین

کریاس
(کِ) (اِ.) ۱ - آستان ، آستانه . ۲ - بخش زیرین در. ۳ - خلوت خانة شاه یا امیر.

معنی کریاس در فرهنگ فارسی عمید

کریاس
۱. درگاه، آستان، آستانه: به کریاس گفت ای سرای امید / خُنُک روز کاندر تو بُد جمشید (فردوسی: ۵/۳۶۶).
۲. [قدیمی] دالان، راهرو.
۳. [قدیمی] دربار.

کریاس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Chooba
بالا خانه
توحيد
هوالعلیم

کریاس : شاه نشین ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کریاس اصفهان   • هشتی   • کریاس در معماری   • کرباس   • معنی کریاس   • عرق النسا   • مفهوم کریاس   • تعریف کریاس   • معرفی کریاس   • کریاس چیست   • کریاس یعنی چی   • کریاس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کریاس
کلمه : کریاس
اشتباه تایپی : ;vdhs
آوا : keryAs
نقش : اسم
عکس کریاس : در گوگل

آیا معنی کریاس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )