برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کرکینی

کرکینی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدمهدی پورهادیان
طایفه ای ازنوادگان گرگین که یکی ازنوادگان شاپور دوم ساسانی می باشد .این طایفه حدود هزارو دویست سال پیش از قلعه ی دختر درجلگه ی فیروز آباد شیراز به همراه شاهزاده احمدبن موسی شاهچراغ به لرستان مهاجرت کرده ودر شهرستانهای اشترینان پلدختر خرم آباد بروجرد اندیمشک و ودره شهر ایلام ودهلران سکنی گزیدند جد بیست اجداد این طایفه بیشتر جزو اتابکان وسالاران لرستان بوده اند مانند شاه سالار قاضی /غازی منتسب به ساسانیان که ازاجداداین طایفه و۲۷نسل گذشته ی این طایفه می باشند. ایل بسحق تیره های گرگیوند وبزی وآدینه وند ایل بساک چارلنگ وحتی شاید جدهمه ی بساک ها که به معنی افسر یاتاجدار می باشد عمو عموی جدبزرگ این طایفه وفرزند شاه سالار قاضی باشد
مسر اشمیت 262
این طایفه هیچ ربطی به ساسانیان ندارد وکمتر از سیصد سال قدمت دارد و هیچوقت از اتابکان و سالاران لرستان نبودند.
ان طایفه جزو لر ها بوده واصلا از فیروز آباد نیامده اند. هیچ مدرکی معتبری مبنی بر قدیمی بودن این طایفه وجود ندارد.
در ضمن بیشتر اندیمشکیهااز ایل گاوسوارند
حتی مدرکی مبنی بر وجود نوه ای به اسم گرگین از شاپور دوم وجود ندارد.نام این طایفه بر خلاف نام طوایف بزرگ لرستان که در برخی کتب تاریخی قدیمی آمده;نام این طایفه نیامده به علاوه درخود لرستان نیز تعداد افراد طایفه بسیار کمتر از طوایف بزرگ لرستان است تا جایی که برخی از اهالی استان لرستان این طایفه را نمیشناسند.
البته به طایفه شریف و محترم و بزرگوار کرکینی توهین نشود. من فقط قصد رد کردن حرف های خیالی,غیر واقعی و توهمات نویسنده را داشتم.
ژنرال تال
Korkini/GorGoin/KOrkiیا گرگی یا کرکینی یا کرکی:به معنای از نژاد گرگین,مانند گرگ یاگرگین می باشد. گرگین یکی از نوادگان شاپور دوم یاشاپورکبیر شاه شاهان دهمین شاه ساسانی می باشد.به این شاهزاده وپهلوان درشاهنامه باعنوان فرزندگودرز اشاره شده که بسیاری ازمورخین ایشان رااز فرزندان شاپور دوم قلمداد میکنندوعنوان میکنند که چون ازنسل نارسی (یکی ازفرزندان شاپورکه به دست برادران کشته شده )بوده است وهمه نشانه های او ازمیان رفته و فردوسی پاکزاد که رحمت برآن تربت پاک باد به این ستم ناروا گوشه چشمی دارد کمتر از ایشان سخن رفته است.
کدخداهادی بزرگ
من از نویسنده می خواهم نخست سخنان یاوه و بی پایه وازسر احساس ودلهوره ی خودرا بسنجدبعد به زبان بیاورد وپرس وجوکندسپس بنویسد؛هیچ کس نمی تواند به پیشینه ی کهن این نژاد گم شده دست یابد جز خوداین طایفه!عجب اینکه این شخص گوشه چشمی به معنا وپیشینه و جای زیست این طایفه وژنتیک وویژگی های ظاهری طایفه وبزرگان که مدنظر بیشتر مورخین ازجمله سعیدی وژان دمورگان فرانسوی نیزهست ؛ندارد.پس نباید درباره ی طایفه ای که کوچک ترین شناخت را ازآن ندارد؛سخنان یاوه برزبان نراندوبس!!! عجب تراینکه او این طایفه را دارای پیشینه ی کمترازسیصدسال معرفی کرده حال اینکه پدرپدر بزرگ بنده وتا هشت نه ده وبیست وهفت نسل گذشته لقب کرکی و"کرکینی"محلی را داشته اند.پس قضیه ی قدمت کمترازهزارودویست سال برای این گروه هاوطوایف کذب محض است؛هرچندکه درویکی پدیاهم نباشد،درکتب قدیمی وخصوصی داستانی وتبارشناسی ونسخ چاپ نشده وکمتردیده شده یااصلادیده نشده مطمئنا وجود دارد ودرآینده ای نه چندان دور به گوش وچشم شنوندگان وبینندگان خواهدرسید. حال اینکه هیچ گاه ویکی پدیا منبع کاملی وقابل اطمینانی برای تحقیق وپژوهش نیست ونمی توان بر نبودن صرف درویکی پدیا یا هر سایت دیگری اکتفاکرد. به امید فردایی بهتر ودرخشان تر برای ساسانیان وبازماندگان ایشان وهمه ی ایرانیان نژاده ایزدنشان وفرهیخته.خدایاچنان کن سرانجام کار. که توخشنودباشی ومارستگار
ژنرال تال
گرگین بانام میلاد به عنوان پدرش درشاهنامه ی فردوسی یاد شده. البته گرگین جزو نام های ایرانی وزیباست. وپدرش میلاد را محرف مهردادشاه گویندش. که کمی ذهن راازساسانیا دور می کند ولی بایستی یکی ازنوادگان شاپوردوم باشد(براساس روایات).چون هنوز تحقیق مستقلی پیرامون ایشان صورت نگرفته است؛می بایست ایشان را ازمیان عقاید واعتقادات شبیه به آن بیرون آورد. پس" گرگین"این نام درخشان پارسی-ساسانی بایدنوه یاازنبایرنزدیک واشرافی شاپور دوم باشد.چون درشاهنامه هم باعنوان شکارچی گراز وهم شاه رگ(ری)وهم سازنده چندشهرگرگانج،میلادجرد،لارو...ازایشان یادشده. پس به احتمال نزدیک به یقین ایشان یکی ازپهلوانان وشاهزادگان ساسانی وازتبار شاهنشاه شاپور شانگ آهنج(آهنگ)(سفتنده ی کت(کتف)تازیان می باشد
علی
با سلام، معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست
مسراشميت ٢٦٢
اولا شما خودتون به شدت ياوه ميگوييد دوما گرگين پهلوان أافسانه اي شاهنامه بوده مثل اين ميماند من بگويم ايل چگيني يا بيرانوند يا هر ايل ديگر از نسل كيخسرو بوده و كيخسرو در شاهنامه همان أردشير اول بوده وباز هم ميگويم در هيچ مدرك معتبري از وجود نواده اي به اسم گرگين نياورده مگر حرف بزرگان كركي
به خصوص كه هر ايل و طائفه اي از خود تعريف ميكند و نسب خود را به إنسان هاي بزرگ ميرساند
اگر طايفه كركي ١٢٠٠ سال قدمت داشته باشد پس ايل هاي بزرگي كه جمعيتان در داخل و خارج از لرستان بسيار بيش از طائفه كركي است مثل دلفان و حسنوند وبيرانوند وچگني و ... بايد بيش از ٣٠٠٠ سال قدمت داشته باشند كه چنين چيزي غير ممكن است
پسیال
هیچگاه یاوه گویی درمیان کرکینیها وبه ویژه مردم بالاگریوه وجود نداشته است. این رابرای شما می گویم که هیچ مطالعه ای حتی از آرشیو از کتاب سه جلدی "تبار هخامنش نوشته مراد حسین پاپی فرهیخته که کوه های کرکی و کور کوه را آسایشگاه ییلاقی هخامنشیان می داند ؛نداشته ای. آقای علی رحیمی ساکن خرم آباد و دانش آموز مدرسه ی تیزهوشان از قبیله ی بیرانوند ،کثرت و فراوانی یک نژاد به معنای قدیمی وکهن بودن آن نیست. به این معناکه مثلا سادات ازهر قبیله ای پر جمعیت تراند وقدمت آنان به زحمت به هزاروچهارصد سال می رسد (طایفه ای). بنده هم هیچ هنگام از جمعیت وقدمت اصلی نژاد کرکینی سخن نگفته ام. شما اول مطالعه ی اختصاصی درباره ی ژنتیک،بزرگان،چهره شناسی،مقایسه این نژاد ازهمه لحاظ باساسانیان،شجره نامه که درکتاب سه هزارو اندی صفحه ای بالاگریوه هست،نظر مردم بالا گریوه وبویژه خویشاوندان بختیاری این نژاد،روایات مردم وسادات وطوایفکه سینه به سینه به آن ها رسیده،متون تاریخی ومنابع کتاب بالاگریوه،نظریه ی مردم شناسان خبره چه در ویکی پدیا چه بیرون آن،پرس وجو ازخود طایفه وخویشاوندان درمیان لک ها وبیرانوندهای گرامی،نظریات طبری درباره ی گرگین وکرکی وکرکینی وبلعمی وسعیدی و..... ،خدام شاهزاده احمد وداستان مشهور رایج درمیانشان در باره ی کرکینیها،نظر بزرگان ودر پایان عکس های ماهواره ایوشهرهای ساسانی -هخامنشی چه در کرکی وچه درهمسایگی آن مانند:دورهق/دورق چین زال, شوش,منگره که به همراه کرکی نام برده می شود ،هرندی،خواسپس،محوطه هاوقلعه های باستانی مانند دژپاعلم ،پل زال
نبیره ی جهانجو ی گرگین
همین که درباره ی این نژادو ویجه ی اصیل بحث می شود جای تشکر دارد ازهمه ی بزرگان وعزیزان.ممنونیم که درباره ی اثبات خودمان به ما کمک می کنی. ایل بیرانوند وباجول هم به احتمال زیاد ازلرهای بختیاری یالر بزرگ مهاجر از کرمانشاه وایلام باشند.واین باید مشتی آهنین باشد بردهان پانکوردها!!! لطفا هرچه از این طایفه میدانی بنویس اگر درست بود باید به تو درود فرستاد. بهمن کرکی از قریه ی شاپور استان بوشهر
شاهزاده ایزد نشان
درسته نکته ی تاریخی همین جاست که خیلی به آن توجه نمی شه ایلاتی مانند دریکوند یابیرانوند می دونن که پیش ازاین که به لرستان مهاجرت کنند این نژاد کرکی بوده که بومی منطقه ای به این نام شدن ویا درجاهای قدیمی تر مانند دژ دختر قدیمی ترین بنای ساسانی. حتی درکتاب بالاگریوه هم به آن گوشه چشمی دارد و شجره نامه ی این طایفه را بااحتساب سی ویک نسل به ساسانیان می رساند.هرچند که این شجره نامه ازچجره نامه های مقطعی گوناگونی درسراسر کشور جمع آوری شده. من هم درکتاب بالاگریوه خوندم که گرگین واولین خانواده های این نژاد تاصد سال پس از شاپور دوم پیداشدن<[که درمیان ایل شبانکاره لر بزرگ نیز هستند]پس میشه گفت قدمت حدود هزاروششصدوده سال برای این طایفه بسی موشکافانه ودقیق هست. بیرانوندهانیز تاهزارسال برایشان برآورد شده که معاصر دوره ی غزنویان اند .شاهنامه هم دراین دوره سروده شده وبیران یکی ازجنگجوهای این زمان بوده است.
فر گیتی فروز
ممنونم از آگاهی شما. منم که از این طایفه (شعبه ی خراسانی آن) مقیم ترکمنستان هستم موافقم. اماباپارت بودنش نه. بله این طایفه دربسیاری از متون کهنه یادشده.پیروز گرگین از عشق آباد
فرزین پاپی
بله من هم نظریات مردم شناسان وتاریخ نکاران خبره را درباره ی (زم کرکینی)که درکتاب بالاگریوه تبار هخامنش تالیف مراد حسین پاپی هست خوانده ام.وعجیبه که می بینم تنها به این مطالب اکتفاکردید.این توضیحات درباره ی این طایفه تاکتاب بالاگریوه و چیزی که در ذهن مردم هست به این می ماند که
بخواهیداقیانوس را درکوزه جای دهید. به هرحال ممنونیم
آریا بهداروند
با سلام خدمت شما بزرگواران
تاریخ مکتوب طوایف قوم لر
با شروع حکومت ایل لر شول
بر کل منطقه لر نشین شروع
شده است
و قبل از آن به دلیل حمله اسکندر مقدونی، اعراب و مغولان تمام اسناد تاریخی و ملی ما از بین رفت

و امروزه هیچ سند و مدارکی
که نشان دهد کدام طایفه
به کدام پادشاه یا پهلوان می رسد
در دست نیست

و فقط بزرگان
نام اجداد خود را به نسل بعد انتقال می داند

سلسله زند لرخود فردوسی در شاهنامه
فرموده
رستم یلی بود در سیستان
منش کردم رستم داستان

ما اقوام ایرانی کلا آریایی هستیم
و باید با هم متحد باشیم

امروزه شخصیت دزدی مد شده
مثل مولانا بلخی ایرانی،که ترکیه میگه
مال منه در حالی که بند خدا مولانا
تمام اشعارش به زبان پارسی

مانند نظامی گنجوی در جمهوری آذربایجان،این جمهوری زمان قاجار
از ایران جدا شده الان به دنبال اسطوره
می گرده.شعرهای نظامی به زبان پارسی .بابک خرمدین را دزدیده.بازی
چوگان ایران رو دزدیده.

این هیچ .داخل کشور خودمون
حافظ شیرازی رو دارن یواش یواش
اصفهانیش می کنند.در حالی که زمانی
که حافظ شعر می گفته اصلا آن دوره شاه عباس به دنیا نیومده بود که از دست عثمانی فرار کنه بیاد وسط کویر با سپاهیانش تا شهر سپاهان را درست کنه.

راستی صائب تبریزی هم اصفهانی

راستی سلمان فارسی اهل رامهرمز بود
الان اهل اصفهانه. .خوش بحالش

شهر رامهرمز در زمان هرمز ساسانی
ساخته شد.

خوب شد ثبت احوال در سال 1300به ایران
آمد !!!

و جالب تر اینکه
تاجمیر خان استرکی در زمان صفوی حاکم لر بزرگ بود و سه پسر به نام های
محمد.مو مد.احمد داشت.
و بدلیل پرداخت
نکردن مالیات به شاه ،تاجمیر کشته می شود

و فرزندان او اسیر و تعدادی از طایفه وی ازالیگودرز به منطقه لهبری*نفت
سفید * و تیره آردوکیان را به فارس
در ایل قشقای تبعید می شود

جهانگیر خان بختیارونداز نبیرگان دختری شیخ زاهد گیلانی است و پدرش لر بختیاری .و فامیل شاهان صفوی که
جدشان شیخ صفی اردبیلی داماد
شیخ زاهد بودند

مزار شیخ علی اسماعیل گیلانی نواده زاهد گیلانی در روستای مانجز در شهر اندیکا مسجدسلیمان است و مریدان آن ایل منجزی بختیاروند هستند

بعد از تاجمیر خان،،جهانگیر خان بختیاروند رئیس لر بزرگ می شود
و به دلیل شجاعت ایل بختیاروند در
جنگ ایران و عثمانی
شاه صفوی نام لر بزرگ به را لر بختیاری تغییر داد.

و هم اکنون طایفه استرکی ،،جهانگیر خان بختیاروند را
استرکی می داند؟؟؟

.و جالب تر اینکه طوایف زلکی و سرلک نیز ادعای ،،طایفه استرکی را
رد و جهانگیر خان را مخصوص به خود
می دانند؟؟؟؟

این در حالی است که جهانگیر خان در
مسجدسلیمان حکومت می کرده نه در لرستان

بعد از جهانگیر خان بختیاروند پسرش
خلیل خان بختیاروند رئیس ایل بختیاری شد

و هم اکنون طایفه خلیلی بیگیوند فرزندان خلیل خان بختیاروند جزء ایل منجزی بختیاروند هستند و
جالب اینجاست که نام دو دهستان
محل سکونت آنها جهانگیر ی است و
از طایفه استرکی در این دهستان ها
خبری نیست....

به نظر شما پادشاه صفوی دیونه
بوده یا مغزه خر خورده بوده که
حاکم قومی را بکشد بعد پسرش
را جانشین کند؟؟؟

قضاوت با شما

کارل تامیک
من به صورت اتفاقی نگاهم به این سایت افتاد فقط میخواستم بگم که چه اهمیت داره که شما درباره یه چیز مزخرف دارید بحث میکنید
حالا که چی من از نسل پادشاه ساسانی باشم یا از نسل یک برده عرب؟
در حال حاضر چنین چیزی هیچ اهمیتی نداره
مهم اینه هممون انسانیم و انسانیتمون به اخلاق و رفتار و کارهامون بستگی داره نه به نژادمون
این چیز های مزخرف رو کنار بگذارید طایفه وطایفه بازی مال قرن ها پیش بود فکر کردید چرا لرستان اینقدر بین استان های کشور از همه لحاظ عقب مانده است؟ به خاطر یک چنین بحث های مزخرفی
اصلا گور بابای ساسانیان و شاپور دوم
چه اهمیتی داره که اینطور دارید بحث میکنید اون پادشاها ساسانی الآن جسدشون داره زیر یک وجب خاک میپوسه
مهم اینکه ما از تاریخ ساسانیان درس بگیریم نه اینکه نسبمونو به اونا برسونیم وگرنه چه بسا فرزند یک برده عرب از فرزند یک پادشاه ساسانی بهتر باشه
حمیدرضا
سلام بر دوستان گلم
داشتن اصل و نسب خوب و دانستن تاریخچه قوم ، طایفه و کشور برای فراگیری نقاط قوت و مثبت آن و اخذ تجربیات و درسهای گذشته گان توسط ما برای عدم تکرار حوادث و خاطرات تلخ بسیار مفید ، خوب و عالیست و بقولی به ما هویت می بخشد ولی آیا در این زمانه یا هر زمانی دانستن و بحث کردن از هویت و تاریخ خاندان و طایفه ما بدین سبک و سیاق و با بی احترامی و توهین کردن به یکدیگر و نادان و جاهل خاندن یکدیگر جایز و در لوای ادب هست یا نه !
دوستانی که صحبت و مطلب ارائه کردند بهتر است هم در مواجهه با نقد و هم در نقد دیگران حتی اگر مطالب یکدیگر را قبول ندارند با احترام و رعایت ادب مباحثه داشته باشند شما ببینید همین بزرگانی که از آنها به عنوان تاریخ و اصالت خود از آنها یاد می کنیم چه چیزی آنها را بزرگ کردمطمئناً بیشتر دوستان بر این گفته صحه خواهند گذاشت که آیا تنها اصل و نسب شان و یا آنچه از اخلاق ، ادب ، احترام، شجاعت و رعایت حقوق دیگران و ... در بین مردم رفتار کردند بزرگشان کرد.
ببینید بچه ها خدای بزر گ هم به نوعی اشاره به موضوع اصالت می کند و به ما یادآوری می کند " ای فرزندان آدم" و در ادامه به جایگاه ما اشاره دارد و می فرماید " انسان را اشرف مخلوقات بر روی زمین قرار دادیم" و حال به ما می گوید ای کسی که با این اوصاف وصفت را نمودم اگر برروی زمین زندگی می کنید برترین شما کسی است که " با تقوا تر باشد" یعنی حقوق دیگران را حفظ کند ، با اخلاق نیکو و پسندیده صحبت کند ، به همه احترام بگذارد و رنگ و نژاد و طبقه اجتماعی خود را مایه فخر قرار ندهد و بسیاری موارد دیگر ...
پس به عنوان داداش کوچیک شما اینو در پایان بهتون میگم خواهشاً در فضای مجازی ادب و احترام همدیگه رو حفظ کنیم درسته که کسی ما رو نمیشناسه ولی اینو بدونید که پیغام ما به زبان فارسی و از ایران رد و بدل میشه و هر کس که به نوعی از بیرون قضاوتی داشته باشه نمیگه این از این طایفه و قوم بود یا از اون طایفه و قوم بلکه همه اینها ایرانی اند و بی ادبند پس مجددا به عنوان خواهش اول ازتون می خوام اخلاق درست رو در فضای مجازی به همه نشون بدیم و خواهش دوم من اینه که بدونید همه آنچه از تاریخ و فرهنگ و بزرگان گفتم باید به ما کمک کنه تا در کنار هم جامعه ای سالم و پیشرفته درست کنیم و سوم اینکه در حال حاضر اکثر اقوام و طوایف در هم تنیده شده اند و نمیشه یکی را از دیگری جدا کرد اگر پشت (اشاره به پدر) ما از یک طایفه هست ممکن است شیر (اشاره به مادر ) از طرایفه ای دیگر باشد داشتن تعصب خوب است ولی تعصب درست نه تعصب بدون آگاهی پس بیاید مثل اون داستان معروف پیرمرد و پسراش شاخه های نازک باشیم که در کنار هم نه جدای از هم ، گذشتگان ما این مطلب رو با عنوان سیمرغ " سی مرغ" به زیبایی به ما رسوندند ولی مثل حالا فقط ما اسمش رو شنیدیم و لی مثل اونا عمل نکردیم بدونیم که تنها مانند اون سیمرغ اساطیری مون با هر رنگ و نژاد و قومیتی می توان با در کنار هم بدون دنیایی زیبا برای خودمون و آینده گان بسازیم
تشکر میکنم از همه اون کسانی که منصفانه و دلسوزانه این مطلب رو مطالعه کردند و در ادامه راعیت می کنند و در انتها برای آن دسته از عزیزانی که ممکنه این سئوال براشون مطرح بشه که هویت خود این نویسنده از کجاست و آیا خودش با این مطالب آشنایی داره یا نه در پاسخ باید به عرض شما برسانم بنده یک سیستانی هستم و مطمئناً دوستانی که از این خطه ایران سربلند اطلاعاتی دارند مطلع هستند که در اینجا نیز تنوع بسیار زیادی از اقوام و طوایف ، مذاهب و نژاد ها را داریم لکن وقتی از هر کس سئوال بپرسید کجایی هستی در پاسخ به شما یک کلمه می گوید "سیستانیم" مگر نشان طایفه او را هم بخواهید از این مطلب این فهمیده می شود که بدانیم همه در ابتدا انسانیم و سپس یک مسلمان یا مسیحی یا ... و سپس ایرانی یا اروپایی یا ...و سپس این قوم و آن طایفه و الی آخر پس بهتر است اول انسانیت هم رو قضاوت کنیم و سپس سطوح بعدی هویتی خود را
با تشکر
محمد
کرکینی نام طایفه ای از ایل بزرگ دیرک وند و کرکی نام روستایی در منطقه بالا گریوه در استان لرستان میباشد. در زبان لری کرکینی یعنی کسی از اهالی کرکی مثال به کسی که اهل تهران باشه تهرانی گویند ۲- معنی دیگر آن در زبان لری کُر = پسر و کینی = چه کسی هستی. کرکینی یعنی پسر چه کسی هستی
باسپاس
ذوالاکتاف
طوایف،تبارهاوگروه هاوایلاتی که یابه سالارقاضی/غازی ویا"پسیال"ویا"گرگین"وشاپوردوم می رسند.؛یااینکه ساسانی هستندوازعموزادگان وبرادرزادگان طایفه کرکینی:1-رم وفوج "گرگین"درسیستان وبلوچستان ایران وپاکستان2-رم کرکی درمیان ترکانوآذریان به ویژه ترکیه3-ایل بسحق درمیان لران(کرکینی)4-ایل باستانی لرهای شبانکاره درپارس(عموزادگان)شاید!!5-رم کرکی درسیستان بخش فنوج(سنی مذهب) 6-رم کرکی درترکمنستان7-رم وقوم کرکی درکشور آذربایجان وارمنستان(استان کرکی) 8-رم وقوم" لار" درلارستان پارس(ایران)(ازنسل لارفرزندافسانه ای گرگین)9-رم وایل "سالار"یا"سالاروند"درمیان بختیاری ها(نسل سالار قاضی) (شهرهای درود،الیگودرزو....)10-رم "کرکی"دربوشهروجنوب ایران(میان لرجنوبی) به مرکزیت قریه ورود شاپور درفارس وکهگیلویه(قشلاق ایل شبانکاره) 11-رم کرکی درلبنان وآندلس وشاموهمچنین عراق(اطلاعات کم ونامعلوم از معجم البلدان12-طایفه کرکی شامل هفت تیره وخاندان در لرستان وایلام وخوزستان وهمچنین بیرون از ایران13-لرستان شامل شهرهای:1-پل دختر2-خرم آباد3-بیران شهر4-بروجرد(بخش کرکیخان وشهرک آن)ایلام شامل شهرهای:آبدانان،دهلران،دره شهرومنطقه ی "پهله".خوزستان شامل شهرهای:اندیمشک ،دزفول(دزپیل)،حسینیهومنطقه ی زوییه وپل زال وچین زال. 14-طایفه ی کرکی درکردستان(شهربیجار)15-طایفه ی کرکی درچهارمحال وبختیاری16-کرکی در کرمان (میلادجرد) 17-قوم وفوج فیلی/پیلی/پهلوی درایلام،خوزستان ولرستان ودارای اتابکان وفرمانروایان لر کوچک هستند. این قوم ازمیان لربزرگ مهاجربه لرستان وایلام می باشند. 18-قوم ساکی(ایل های ساکی) 19-13طایفه ی ایل بزی(به کسر کاف )که ازایل بساک هستند. 20-خانواده هاوتیره های میان بازگیر,بیرانوند(تیره های بومی ومنت) 21-طایفه گرگیج بزرگان ونام آوران وابسته یاهم نژاداین طایفه:1-گرگین(ازبزرگان ساسانی ونام آوری درشاهنامه وایران باستان ،ازنوادگان شاهپور دوم،پادشاه ری(رگ)وسازنده ی شهرهای کرگانج،میلادجرد،گرگان وری و....) 2-سالرقاضی(نامعلوم؛ولی ازاتابکان "هزاراسپیان"و والیان لربزرگ وایران ولرستان باشد.) 3-والیان لرستان((ازایلات پهلوی وساکی(عموزادگان این طایفه ازنسل بسحق))(1-حسین خان لر2-حسین خان فیلی/پیلی/پهلوی وفات(1043ه.ق)3-حسین خان ساکی یکم2-حسین خان ساکی دوم وحسین خان والی)4-خان های برخی ازسرزمین های سیستان ایران وپاکستان(گرگین خان یکم وگرگین خان دوم) 5-سلسله ی پادشاهی لارستان پارس. شجره نامه ی گمانی وکوتاه ازطایفه :بساک/بسحق(پسیال)فرزندیافرزندزاده ی سالار قاضی/غازی ازنوادگان لار ومهرداد(دوفرزند گرگین هم نام باشاهنامه)[ازفرزندان مهرداد /مهرزادشاهزاده ]ازفرزندان نزدیک شاپور دوم(دویاسه نسل به پادشاه بزرگ ساسانی می رسد.برگرفته ازنسخ خطی روایات وداستان ها،شاهنامه،کتاب های شناخت ایل پاپی وبالاگریوه،تبارهخامنش ،کارناک های شاهان،روایت سید کوری درخرم آبادکه این طایفه رابیشترازهرطایفه و نژ ادی وبااطمینان واشاره به تبار وکتاب گم شده ازنسل چندین سلسله پادشاهی می داند ودلیل کم شدن جعیت های متمرکزاین نژاد را عقرب گزیدگی براثرنفرین احمدبن موسی الکاظم میداند؛(داماداین طایفه) درصورتی که دلیل مهاجرت های باستانی وپی درپی وقدمت این طایفهراست می نمایاند. به پایان رسید این دفتر، حکایت حکایت چنان باقی ست
فرزندشاهنشاه( شاپور دوم برادر خورشیدوماه)
میتوان گفت درگذشته طوایف وگروه های کوچک وبزرگی ازاین طایفه (ایل)یاهرچه که شمامینامید اصلاهمتباروهم نژاد؛به سراسرایران وخاورمیانه وجهان کوچیده اند.برای نمونه چندتیره وطایفه مهم که شایدازقلم ومدادویکی پدیاافتاده باشد رابه شرح زیرمی نویسم وآنهارابه فهرست باز این نژادوتبارپارسی وساسانی می افزایم:1-گروه هاوطوایفی که�آدینه وند�نامیده شده اند(چه درمیان بختیاری های هم تبارونژادکه جزو ایل�میوند�هستندوشایدنامشان هم کمابیش تغیرکرده باشد.2-تیره/گروهی که جزواین طایفه شدندبه نام(رضاوند).3-طایفه ی بزرگی که دراراک وپیرامون آن زندگی می کنندکه خودبه کوچ -شان ازلرستان به اراک اعتراف کردند.گویا برخی ویاهمه ی این طایفه مادربزرگی ای به نام(شَه زادَه )داشته اندکه به دنبال آرامگاه ابدی اش دربخش کرکی درجنوب استان لرستان هم بودند که آن رایافتند.شایدبتوان گفت این شاخه از کرکینی ۳۰۰-۴۰۰سال پیش ازلرستان به اراک کوچیده باشند.(تقریباهنگام آمدن �سلسل�نیای ایلات بزرگ سلسله و�دیرک�نیای بیشترایل دریکوندیا�بیران�نیای ایل بیرانونددرعصرصفوی به لرستان که میتوان گفت درآن زمان وشایدخیلی دورترقنات (کرکی)که دراستان مرکزی کنده شده به دست آنهاوبرای آب آشامیدنی وآبیاری زمین های کشاورزی شان کاربری داشته است وتاکنون نیزپابرجاوکاراست.4-گویاشاخه ی بزرگی ازآن نیز به کرمان کوچیده باشند.ازآنجاکه خیلی ازمردم کرمان نام وفامیل (کُرکی)رادرآنجاگزیده اندوفامیل پدران واجدادخویش قلمدادمیکنند.حتی به اینکه اصالتاازلرستان آمده باشندهم ٬اعتقاددارندوخودشان آنرابه میان آورده اند.میشودگمان کردکه طوایف یاتیره هاوگروه های بسیاری ازاین طایفه(باتوجه به اسنادارائه شده)درکرمان زندگی میکنندکه بسیارچشمگیراست.همچنین 5-طایفه �سیرِ دِی �که گویابه ایل بهاروندودیرکوندهم نزدیک اندوخودتیره های بزرگی دارند نیز از کرکینی ها هستند.6-طوایف ورم هایی ازکرکینی که درپارس وآسپادانا(استان اصفهان)بسیارگشته اندوبرخی نیزخود راازنسل بزرگان وشیوخ (کَرَکی)می دانندامابه هرحال بیشترقریب به اتفاق آنان نام وفامیل کُرکی(بضم کاف اول) به اندازه ی موهای سر درجهان وایران به ویژه دراین دواستان گرفته اند.که نام وفامیل درستشان هم همین نام میباشد.7-عده ی بیشماری ازمردم لبنان وآندلس اسپانیانام وفامیل کرکی دارند که تاکنون کمتروشایدخیلی کم به آن پرداخته شده باشد .دیگرکشورهای خاورمیانه به ویژه عراق وترکمنستان وآذربایجان وعراق وترکیه شامات(شامل سوریه به ویژه �جبل سماق شام�ولبنان)وارمنستان که روستای بزرگی باجمعیت چند هزارنفر(سه هزارنفربه بالا)درنزدیکی کلیساوامکانات بسیار به نام کُرکی درآنجاوجوددارد.وکشورهای یونان فنلاند وروسیه وایتالیا وبه ویژه یونان ازحوزه ی یوروهمه نشانه هایی چه ازنام وچه پیشینه ی آن دارد.ازهمه ی آن کسانی که وقت گوهربارشان رابه این سایت وشبنم هایی ازدریای پیشینه وتمدن کهن واستوار -خود می دهند؛نهایت قدردانی را دارم.وشمارابه خدای بزرگ وبخشنده می سپارم.فرزندی ازدیار دلیران لرستان وبیشه ی شیران٬ایران.
محمد دریک وند
M__________Drik:
🌛دریڪ یا زریڪ🌜
نام اولین سکه زر دوران باستان،
میراث ارزشمند و سندی معتبر از تاریخ کهن،
معرف قدمت و ریشه اصلی دو ایل بزرگ زاگرس نشین (دیرڪ و زیرڪ)

دریڪ یا دیرڪ وند یکی از مهمترین ایلات کهن منطقه بکر و سرسخت رشته کوه زاگرس است، این ایل بزرگ در لرستان از طوایف فراوانی تشکیل شده، و محل سکونتش جنوب غرب لرستان منطقه ای معروف به "بالاگریوه" که به معنای بالانشین است میباشد، منطقه ای که زمانی جایگاه شاهان ساسانی، اشکانی و هخامنشیان بوده و در دل خود یکی از ۶ گنجینه بزرگ جهان، همان (گنج بزرگ کلماکره) را جای داده و نشان از ناگفته های سر بر مهر بسیار دارد.
همچنین مردمان این ایل کهن بجز ایران در استانهای کردنشین کشورهای عراق، ترکیه و شهرستان (دیرک) استان حسکه سوریه نیز سکونت دارند. تاریخ مستند علمی،

امیدواریم روزی توسطه افراد شایسته، تاریخ پژو و بدون غرض، بدور از اینهمه داستانها و روایات نادرست، با کمک از مستندات، میراث بجامانده، اشیاء، نامها، منطقه .. بصورت علمی، مستند و صحیح به تاریخ واقعی و درست این کهن دیار دست یابیم، باسپاس
آدینه وند
تیره بزرگ آدینه وند طایفه تاج الدین عبدالهی ایل منجزی بهداروند

از نسل آدینه خان مستوفی نادرشاه از ایل منجزی بهداروند

شجرنامه طایفه تاج الدین عبدالهی
جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
رستم خان آقاسی بختیاروند
تاج الدین امیر قنبر بختیاروند
یوسف خان بختیاروند
علی صالح خان بختیاروند ایلخان
عبدالله خان بختیاروند ایلخان *ابدال*

***
یوسف خان بختیاروند
اسماعیل خان بختیاروند
آدینه خان بختیاروند
***
تش کلا آدینه *هارون کلا*در تیره هارونی طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
***
تیره های طایفه تاج الدین عبدالهی

عبدالله وند
صالح وند
آدینه وند
علی وند
فداله وند
ظاهروند
نجف وند
نوروزی
شهبازوند
..
...
...
منطقه هارون کلا در بخش آب ماهیک لالی محل سکونت ایل منجزی

دهستان جهانگیری جنوبی و شمالی مسجدسلیمان محل سکونت ایل منجزی
***
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ معروف به هفت کر بیگی
نام هفت پسر و هفت تیره اصلی خلیلی

تیره شاه منصوروند*آشتیانی *خلیلی
تیره تاجدی وند خلیلی
تیره اردشیر وند خلیلی
تیره احمدوند خلیلی
تیره بلی بیگیوند خلیلی
تیره خیری وند خلیلی
تیره مهدی وند خلیلی
***
تیره اسماعیل وند خلیلی
تیره نعمتی خلیلی
تیره هارونی خلیلی
تیره تپایی خلیلی *توپایی*
تیره شهبازوند خلیلی
تیره براتی وند خلیلی
تیره چهاربنیچه خلیلی
تیره چهاربنیچه کری وند خلیلی
تیره چهاربنیچه بیرگانی خلیلی
تیره صالح وند خلیلی
تیره صالح حاجی خلیلی
تیره زیلایی خلیلی
تیره تاجمیری خلیلی
تیره امیدوند خلیلی
تیره گیلان وند خلیلی
تیره اورامه خلیلی
تیره شمس خلیلی *رستمی پلنگ *
تیره گدا خانی
تیره کوه زری
...
....
...
...
***
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال *تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان *

طایفه ابوالحسنی منجزی

طایفه لملمی منجزی

طایفه نیم بنیچه منجزی *لیمونچی *

طایفه مازه پهن منجزی
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
طایفه لوخرده*خورشیدوند *خلیلی
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ منجزی
طایفه زیلایی خلیلی
محمد
کسی که کتب قدیمی تاریخ لرستان را مطالعه کرده باشه به درستی میفهمد که مرادحسین پاپی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خود با تحریف تاریخ واقعی این دیار بین طوایف ایل بزرگ بالاگریوه تفرقه و نفاق ایجاد کرده است
علی
چه خبره، کرکینی یعنی اهل کرکی منگره ، چه ربطی به گرگین داره!!!!
shiva_sisi‌
معنی کرکینی= پسر کی هستی. این طایفه بزرگ از زمان کهن جز ایل دریکوند بوده و هست
فرزندگُرگین شاه نوه ی شاپوربزرگ
نه خیر کُرکینی هابه زمان شاپور دوم میرسن (کمی بعد وهم عصرشاپورشاه)حدود۱۵۰۰-۱۶۰۰سال پیش چون در دو یاسه جلد کتاب نفیس وارزشمند که حتی بختیاری هایی که یکی ازاین کتاب راداشتند؛قدمت این به واقع کلان طایفه ی شبه ایلرا درایران که چندین وچندطایفه چه باسیاست حکام صفوی وپهلوی وقاجار چه زمان مغول هاوترک هاچه زمان اعراب راشدی٬از آن شاخه شاخه گشته وباستیز وزور مهاجرت کرده اند به سراسرایران وخاورمیانه٬تا۲۰۰۰سال برآورد کردند که زیادی گرد شده وچون تاکنون این کتب باستانی وگرانبهاتفسیروترجمه نشدندواحتمالایکی از آنهاگم شده است واکنون یادرحال سواستفاده ویابه حال خویش واگذارشده اند؛اطالاعات چندانی از آنها به بیرون درز نمیکند. چون معنی ظاهری آن در زبان بختیاری که مانند پشتون٬اردو٬پهلوی ودری وبالاگریوه وبویراحمدی و...ازشاخه های پارسی باستان وپهلوی میباشد؛به معنای کُر کی نی. (میدانید نی در زبان پهلوی ودری به معنای هستی ویا میباشی هم هست.)یا به عبارتی(کُرِ[کوم(کدام)] کی/کِی/(پادشاه) نی/هستی!!!!بله این از ویژگی یک زبان وحق آنست که تغییر کند.دراینجا امروزه کُرکینی؟سوالی معنامیشود؛حال اینست که امروزه هم میتوان آنراسوالی(محاوره ای میان مردم بختیاری)معنی کردو هم خبری.به این صورت:کُر(پسر)کی(چه کسی)نی(هستی)؟ولی میتواندبه صورت کُر کِی نی(مثبت یاخبری/affirmative معناشود.)که در گذشته اگرنام طایفه ی بزرگ کرکینی مطرح بوده کاملا مثبت وامروزه هم مثبت وخبری:� پسرپادشاه هستی.(منظور نسب طایفه ی کُرکینی-همخون وتبار بختیاری های عزیز)و هم سوالی میان بختیاری های هم نژاد کرکینی یعنی کُرکیی؟کُر کی هیسی؟پسرکیستی؟معنی میشود.درضمن دوستانی که اطلاع کامل از زبانشناسی دارند حال آنکه یک دبیرستانی تیزهوش مثل من که همیشه زبان فارسی بیست میگرفته میداند که :�کی هم میتواند(اسمی) به صورت کِی٬ دربختیاری به شاه تعبیرشده وبکارگرفته میشود وگرفته میشده در روزگاران کهن.هم به صورت اسم پرسشیِ کي یاچه کسی؟تعبیر وخوانده شود؛که همیشه ودر هردو نسق (کی/کِی)اسم عام یااسم پرسشی و در کل اسم به شمار می آید.نیاز است که بگوییم که کُرکینی هااز لحاظ فرهنگی وادبیاتی واسمی وجغرافیایی دستکم از بیشتر وهمه ی طوایف بالاگریوه نزدیکتر به بختیاری های هم نژاد وهم تبار این طلیفه هستند.درضمن کرکینی حتمااشاره به گرگین هم دارد که خودهم شاه وهم شاهزاده بوده؛پس میتوان گفت که کرکینی یک واژه ی دومنظوره وایهام دار است؛که به گرگین تناسب بیشتر ونزدیکی دارد.یعنی نوعی واژه ی بسیارژیباطرح شده ی دارای ایهام تناسب است.درآینده همه ی این هاباآزمایش های ژنتیک حتی بدون نیاز به نسخ واسناد وکتب که آنهاهم پیداوگردآوری خواهندشد؛ثابت خواهدشد.درپایایان از کسانی که به نحوی دراین مسیربدون هیچ مدرکی سنگ اندازی میکنند میخواهم بدون توهین به پیشینه ی این تبارازسایت محترمانه بیرون روند؛چون آنهاچشم دیدن دریای عمیق تمدن واصالت راندارند.والسلام.پس هم اکنون به همه ی شماعزیزان اعلام میکنم که این طایفه بیشترازصدهاشعبه درایران وترکیه و آذربایجان ولبنان وخلاصه سراسر خاورمیانه وحتی اروپادارد.کمترین تناسب باایل پدر محور ونیامحور دریکوند را دارد.چون حتی از لحاظ پدری هم به آنها نمیرسند وخیلی دورترازهم هستند.البته ظاهرادریکوندهاهم بختیاری هستند.ولی بنابراعلام سایت های معتبر دانشگاهی ودریکوندهاواسناد تاریخی وروایت دوم که میگوید برخی طوایف هلدی و دروقی و ساتیاروند وکرکینی و....هم دریکوند هستند به ظاهر وبرای توجیه حضور این کلان طایفه درمیان بالاگریوه است وصرفاجنبه ی اسمی دارد نه عملی.بازهم میگویم بااینکه کرکینی خودرا بالاگریوه وبختیاری وپارس تبار میداند اماپدران این طایفه که تاسی یاسی ویک یا. بیست وهشت نسل به ساسانیان ونوادگانشان میرسند هیچگاه به دیرک/دریک چهارصدسال پیش نرسیده و حتی جزو پسرهای دریک نبوده ونیستند هرچند که مادرانشان دریکوندباشند از پدر تباری به دریک نمیرسند وبه گفته ی خود دریکوند هاحتی شعبه ی بالاگریوه ی این تبار از فرزندان دریک نیستند وباتوجه به ساختارپدرتباری وخویشاوندی ایل دریکوند ٬هیچگاه دریکوند واقعی شناخته نمیشوند و مانند جودکی هاوکوشکی هاوبهاروندهاصرفا خویشاوند دریکوند هایندودر اصل بختیاری نژاد هستند.چون نامشان هم بختیاری وپهلوی است.وتنهادراین زبان هاکامل معناوتفسیرمیشود.درنتیجه خواهشمنداست دوستان دریکوند باتمام احترامی که به ایشان داریم ودم از جدایی وتفرقه نمیزنیم ازاین پس این تبار رامستقل بدانند وآنرادریکوند خطاب نکنند هرچه مینویسند بامدرک و شواهد باشد.چون این طایفه همانند طایفه ی کوشکی در لرستان مستقل شناخته میشود ولی به بختیاری ها ودیگرشعبات در ایران مانند خراسان واراک وکرمان وسیستان مرتبط است.به ویژه احترام خاصی برای بختیاری ولربزرگ وطوایف اردشیر وشبانکاره قائل است چون آنهاهم خودرابدون هیچ واسطه ای ازنسل اردشیر وشاپوراول وساسان و.. میدانند که پدربزرگ های کرکینی به شمارمی روند. بسیار خرسند وسپاسگزاریم از اینکه استادان وعزیزان وسروران گرامی وهمخون های این تبار واولاد و تیروطایفه ی بزرگ که خود رابختیاری وسلحشور وتفنگ به دست میدانند؛وقت ارزشمندشان رابه سایت دادند.مو کُر بختیاریم فارسی نَدونُم به زبون مادری دردت به جونُم
محمدمهدی
بله سالار قاضی/غازی که به نظر من املای دومی درست تراستچرچند که قاضی هم بوده باشد. نیای بیش ازدوشعبه ازتیروتبار کُرکینی درلرستان است.غازی به معنای جنگجو وپیکار جو وستیزه جو یابه عبارتی در زبان عربی وصدر اسلام به غزوه(جنگ)رونده رامیگفته اند.طوایفی مانند سالاروند در درود وازنا والیگودرز٬ایل بساک یاایلاتبساک وبزی٬طایفه ی سیردی٬طوایف وتیره های جداشده وملحق شده به بازگیرهاوبیرانوندها یاطایفه گرگینخان/کرکیخان که دراشترینان وچالانچولان وشهر کرکیخان ساکنند؛و بلاخره طایفه ی اصلی کرکینی که درمیان بالاگریوه ها وشهرهای آن ساکنند.
پورهادیان
خیلی ممنونم ازنظرات همه ولی خواهشمنداست؛اگراز اطلاعات ومستندات کافی برخوردارید وباپیشینه ی این نژاد آشنایی دارید بیایید نظربدهید ونظرغیرمغرضانه بی دخالت کردن درامور داخلی این طایفه که مربوط به خودشان است.ازآقای پورهادیان نویسنده ی اصلی هم من هستم واطلاعاتم کاملادرست وعلمی وبرپایه ی هم عصر سازی وزبان شناسی است.پس خواهش دارم از عزیزان اگرخودتان از این تبارهستیدوآنرامیشناسید؛یاداستان وکتابی دردست دارید به سایت آمده وارائه کنید.(کاملاعلمی ومنطقی)حتی ماوبزرگان عزیز کرکینی حاضریم آن کتاب ویژه ی مایادرباره ی مارابه قیمتی توافقی خریداری کرده وترجمه اش کنیم.بعد به شمابگویم که اینکه کرکینی بااین همه قدمت تنهازیریک پرچم آن هم لرستان و دریکوندیاحتی بالاگریوه نمیرود؛ولی حاضراست زیرپرچم بزرگترین وبااصالت ترین ایلات جهان یعنی بختیاری ها ولر بزرگ برود.کرکینی هاخیلی بیشترازاین حرفاقدمت دارند.ونیای آنها حدود یک نسل یاحتی بی واسطه قبل از تشکیل طایفه وخانوارهاوشناخته شدن به این نام(کرکینی)/گرگین(قبل ازکِی)/کُرِکِی ای(کُرِکِیی)کورِ کی ای/شاهی؛به مقام وجایگاه بلند ساسانی یاهمان شاپورشاه بزرگ دوم میرسد.از نظر چهره تیره های آن هرکدام ازآن یکی بیشتر به شاپور دوم وپارس ها وساسانیان شبیه اند.(شکل جمجمه وقد ابروها رنگ مووچشم و خودچشم های بادامی ویژه ی پارس ها وهمچنین بینی های نوک تاکیدمیکنم نوک عقابی وکشیده ازپایین٬ آنهارااز بیشترجماعات وطایفه ها درلرکوچک متمایز وشاخص میکند.ازاین رو آزمایشات علمی ودقیق ژنتیک دراین طایفه نیازی مبرم و لازم مینماید؛تاسخنان واستدلال های اینجانب رابه آسانی وباعلم روز به کرسی بنشاند.اینکه بگوییم سیصدچهارصد یاششصدسال قدمت وهم عصرصفویه یامغولان بسیارخنده دارست؛یااینکه بگوییم دریکوند اند یاشعبه ی متوسطی از طایفه ی بختیاری وکنونی ازبختیاری هم هستن بازهم خنده زا ومضحک است وبه جوک بیشترمیماند تامطلب علمی وقابل پیگری و توجه. یاخدایی ناکرده گم شده وخارجی یاعرب اند کمال بی انصافی وبی شرمی وناآگاهی است.همچنین این طایفه ومجموعه طوایف دستکم ۱۵۰۰-۱۶۰۰سال پیشینه دارند؛حداقل ۱۰۰۰-۱۴۰۰سال پیش ازبختیاری ها جداشده اند.۱۲۰۰-۱۴۰۰سال پیش هم گروه هایی به لرستان کنونی آمده اند خدایار ونگهدارتان.
هادی پور
معنی کرکینی به زبان لری::پسر چه کسی هستی


امید
نتیجه بیکاری جوانان موجب ساخت چنین داستانهای خیالی شده است ... بیایید بجای اینهمه داستانسرایی، خیالپردازی و تاریخ سازی، با مطالعه کتابهای معتبر و کمک از میراث بجامانده از دوران کهن، تاریخ این دیار را علمی، مستند و درست بیاموزیم، با سپاس
کُرکی
خیر این همه مطلب هیچ گاه بااین منطق محکم توسط چندنفر بیکار یامثلا ناآگاه یک شبه ساخته نشده.جنابعالی خودت رومعرفی کن برای ادعای خودت هم دلیل بیار که دلیایل دیده بشوند.سپس قضاوت رو بزار به عهده ی دیگران که درست بوده یانه ویا چندنفرباتو موافق هستن به نظرم حتی یک نفرهم باتوموافق نیست.ببینم تو�امید رشیدی�نیستی؟؟؟!!!اگر خودتی از تو بعیده.قدمت این طایفه بسیاربالاست وثابت هم شده.چون یه استعلام ساده از ثبت احوال کشور همه چیز رو نشون میده.آزمایش ژنتیک وکتاب تبارشناسی این طایفه هم درآینده ی نزدیک ثابت میکنه که از نسل ساسانیان هم هستیم.خیالت تخت.میدونی این طایفه چراچشم دیدن قدمت واصالتش رو ندارن چون بیشتراز هرطایفه ای شناخته شده است.وزنجیروار به ساسانیان واقوام نزدیک به خودش وساسانیان وبختیاری هامیرسن.
بینام
نتیجه مصرف سنتی و صنعتی ، کرکی منگره را گرگین ... میبینی!!!، چه دورانی شده خدایا خودت کمک کن ...
نامدار

واقعا عجیبه؛ بینام!!! عجیب نیست که این حرف هارو میزنید اول اسم بعدم بینام آخرش که چی؟ میخوای چی روثابت کنی؟😕 تو و یکی دو سه نفردیگه.عده ای قلیل (حداکثر۵نفر)که فقط میخوان بگن که وارد این سایت شدن٬عرض اندامی کردن و خودی نشون بدن بروند؛دوباره بیان مثل خرمگس معرکه بپرند وسط کار.😁😁اصلا به شما ربطی نداره که کرکی یا کرکینی به گرگین وساسانیان ربط داره یانه الآن خواهش میکنم؛ فقط اگه واقعا چیزی برای گفتن دارید بیایید نظربدهید.خیلی ممنون از کمک شما به این سایت.😂لطفا بیشتر کمک کنید.به کمک شما نیاز مندیم.ما بیشتر از همه به کمک دیگر طوایف خویشاوند مانند همین عزیزان آدینه وندکه شعباتی درایل سالاروند‌(آدینه وندزیرمجموعه طایفه عبدالهی)و ایل بساک و طایفه کرکینی که همه از یک نیا به گرگین میرسند این نشانه هاکافی نیست!!!!!!!😈😈😬 یا مثلا طایفه سالار وند که همینطور که از نامشون پیداست و خودشون هم ابراز کردندودیگرشباهات واشتراکات از نسل سالار قاضی/غازی هستند.و سالار هم از بزرگترین شعبه ی بختیاری یعنی باب دورکی و ایلات زراسوندبوده است.یامثلا طوایفی بانام *گرگین* که در ایل بساک بزی و ایلات سیستان ایلات ترکمنستان ایلات بختیاری و ایلات ترک و....به ویژه طایفه گرگیوند در ایل بساک.حتی در کرمان و...هستند این توصیفات ونشانه ها کافی نیست!!!!!!بعد برای چند صد بار بیایید مانند قوم بنی اسرائیل که بازهم لجاجت امثال شما بیشتر است بگویید آخر مگر میشود گرگین ساسانیان کرکینی و...اینها چه ربطی به هم دارند.شمافقط خودتون رو خسته میکنید گول میزنید ولجاجت میکنید هرچه هم بگوییم باز هم حتی در صورت باور واستدلال خودتان را دور زده و تظاهر به نفهمیدن و ندانستن میکنید.😔😔عجیب تر اینکه کسانی که خودشون این نظرات بی پایه واساس رو میدن مواد فوق العاده صنعتی قوی مصرف کردند وبه اصطلاح جنسشون ناخالصی زیادی داشته.که این طوری رو مخیله شون و دستگاه عصبیشون تاثیرمنفی شدیدی گذاشته بعد انسان های منطقی و استدلال آور رو هم به مصرف این مواد متهم میکنند.به قول معروف٬شاعر می فرماید:کافر همه را به کیش خود پندارد.😂😂😂خب.ولی بعید هم نیست که ویراستار این دیکشنری اگر وجود داشته باشداز اینطور آدم های بیخیال مصرفگرباشد؛چون به مطالب بی ربط مثل اینطور اراجیفِ بینام٬مستر اشمیت٬کارل تامیک و..اجازه ی انتشار میدهد.خب بگذریم.امیدوارم از امروز به بعد شاهد اینطور معضلات و آفات علم وادب وتاریخ نباشیم وبیننده ی نظرات منطقی٬ مرتبط باطایفه٬ بامعنی علمی-تاریخی و بدون تعصب و باشروع کردن از نقطه ی مناسب(مطالب مستدل پایه ای سایت)باشیم.از عزیزانی که به هر نحو واقعا چیزی به دانسته ها ی مامی افزایند و برگی از برگ های زرین پیشینه ی این طایفه را رو میکنندوخواهند کرد ممنونیم و خود را مدیون آنها میدانیم.خدایا چنان کن سر انجام کار
که تو خشنود باشی و ما رستگار
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑👑👑👑👑
👑👑👑
👑
پورهادیان
🌞 👑 🌞
سلام به عزیزان. 🌜 🌛
👑👑👑دوستان خواهشمندم از کسانیکه چه از طایفه چه بیرون آن٬ نظر تاریخی منطقی ومرتبط دارید٬بیایید به سایت بنویسید٬ویراستاری کرده؛آنرادر سایت بگذارید.به ویژه درباره ی بخش اسناد و روایات وارتباطاتی که کرکینی هامیتوانندباساسانیان وگرگین داشته باشند؛یاکتب باستانی وکهنه.
🙌🙌درپایان ازبرادران گرامی بختیاری سپاس ویژه دارم که ما را لایق در اثبات برادری و ارائه نظر دانسته و نظرات ارزنده ای ارائه فرمودید.💕
درود بر فرزندان نجیب و سربه زیر بختیاری🌹🌹🌹🌻🌻🌻🌸🌸🌾🌾
پورهادیان
شاید بدنباشه بدونید؛انسان های بلندمقام وجایگاهی درتاریخ به نام گرگین زندگی کردند وبیشترپارس یاپس ازساسانیان ویا شاه بوده اندمانند سلسله ی لارستان پارس٬یااینکه پدروفرزند شاه بوده اند ویااشراف زاده وحتی خان های سرزمین های سیستان وبختیاری.البته باید یه سری به نسب نامه ی سلسه ی پادشاهی ایرانی سامانیان هم بندازید که آنها(پادشاهانشان)درتبارنامه ی خود٬اشاره به ...کرکین بن...دارندو درنهایت خودرا ازنسل کیومرث میدانندکه ایهام وجای تحقیق بسیاری دارد.ناگفته نماند رودکی وشاعران بزرگ دیگری اگراشتباه نکنم فردوسی هم دراین دوره اشعاری سروده وشاید بیشترتبارنامه ی شاهان راباهمین زبان شعروایهام بیان کرده باشد.در ادامه سامانیان قبل از کیومرث خود را به بهرام چوبین(شاه غاصب ساسانی)میرسانند که ساسانی بودن احتمالی آنهاراهم میرساند.ازآنجاکه پس از وروداسلام به ایران زبان رسمی ورایج عربی وتازی شد.میتوان فهمید که چون اعراب وایرانیانی که به عربی میخواندند مینوشتند وثبت وظبط میکردند حرف�گاف�/گ را معرب(عربی شده)بازگرداندند و آنرا حرف کاف(ک)تلفظ کردندونوشته اند به ویژه در نام های بزرگان ونام های خاص.این را دستکم میتوان در شجره نامه ی سامانیان آنهم در واژه ی*گرگین*دیدکه کرکین نوشته وخوانده میشود.میدانید که حروف( پ ژ گ چ)در زبان عربی تلفظ نمیشوند و برگردانده شده(معرّب)به کارمیگیرند.از این موضوع هم میشود استنباط منطقی و زبان شناسی تاریخی کرد که نام کرکینی٬برای آسانی تلفظ گرگین یابازگردانیش از واژه ی گرگین گرفته شده.چون این نزدیک ترین فرض به واقعیت وبه نظربنده همان واقعیت تاریخی وسرنوشت ساز است.پس احتمالا آن دو گرگین که یکی از نسل شاپور دوم بوده(جداعلای طایفه ی کرکینی)و گرگین که ازنسل بهرام چوبین بوده(یکی ازاجداد سلسله ی شاهی سامانیان)دو شخص بوده اند یاحتی اگرهم یک شخص بوده اند که امکانش کمتر است چون بهرام چوبین از نسل شاپور دوم به احتمال زیاد وتاجایی که میدانم نیست.بازهم این موضوع رابه نام طایفه کرکینی باید تعمیم داد.به معنی منسوب به گرگین یا مانند گرگین یا خود معنی گرگین***نه به این معانی در زبان لری امروز ی کر کینی/پسرکیستی.****این هم یک برگ درخشان دیگر در تبارنامه ی این طایفه که میتوان آنراکماکان باتبارنامه های دیگر سلسله هاوایلات مشهور مانند بویراحمد یعقوب لیث سوره میری یاسامانیان وطوایف اردشیری وبختیاری که همه وهمه بختیاری و پارسوا هستند؛مقایسه کرد وشباهات که بیشتراز تفاوت هاست رابه هم وصل کردیا پیوند داد.خدانگهدار.
خواهرزاده
سلام طایفه کرکینی اصالتا بختیاری و از طایفه گرپی هستند محل اصلی انها شهیون و در زمان ملک علی پدر هادی به منطقه پیرمار سپس کرکی عزیمت میکنند
خواهرزاده
اینکه طایفه کرکینی از تیره گرپی طایفه حاجیوند و ایل چهارلنگ هستند مستند هست و هیچ جای شکی نیست . منطقه کرکی که از دره کی تا نرسیده به پیرمار هست شامل طایفه های میر گاوسوار که اصالتا بیرانوند کول چپی قلاوند و تیره بومی کرکینی که ازقبل در انجا بوده اند و ... میباشد
خواهرزاده
هادی از بزرگان منطقه کرکی بسیار ادم باسیاست و کاردانی نسبت به برادران خود و اغلب افراد حاضر در ان سرزمین بوده و با کمک تعدادی از میرها و نجفوندها باعث شکست ظلم حسین خان ساکی بر ان مناطق شده
پورهادیان
سلام من نویسنده بیشترمطالب سایت هستم.باسپاس از نظر شما.بله من بااینکه اصالتابختیاری هستیم کاملا موافقم.واینکه باایلات سالاروند وبساک وبختیاری ریشه مشترکی داریم.وحتی اینکه همزمان ساسانی هم هستیم.خواهش میکنم خودتان رااگر میشه معرفی کنید.بعد اینکه درباره ی نامگذاری و وجه تسمیه این طایفه وتیره های آن چه اندازه میدونی.بعد اینکه اسناد ومدارکی اگر ازطایفه دارید یا کتابی اگر هست معرفی کنید که دوستان به آن رجوع کنند.ممنون ازلطف شما
خواهرزاده
سلام
طوایفی که اصالتا با نام منطقه ای که در ان زندگی میکنند شناخته میشوند در فرهنگ عشایری و ایلیاتی نامگذاری انها در زمانی بوده که تعداد انها اندک و وجه تمایز فرد یا افراد از مردم ان مناطق بوده مثال میزنیم گاوسوارها هر چند از ایل بزرگ بیرانوند هستن ولی مربوط به منطقه کرکی نبوده اند به همین خاطر به این مشخصه طایفه انها شناخته شده یا طایفه هایی که اطالتا میر نیستند و در منگره زندگی میکرده اند کسانی که در چنار یا اهوبرند یا دورق و ... همه انها از جاههای مختلف امده اند و به اسم منطقه ای که در ان زندگی میکرده اند نامگذاری طایفه ای شده اند کرکینی هم اصالتا بختیاری از ایل حاجیوند و تیره گرپی است
میرعاای خو
من از نسل میرعالی خو هستم و زنش قدم خیر کرکینی مادر جد پدری من شاه محمد هست. قدم خبر فرزند پیرزا گپ هست. و افتخارم بر این است که از نسل میرعالی خو هستم و دختر زا پیرزا کرکینی.
محمد
(کرکی) نام منطقه ای در بالاگریوه، که ساکنان آن منطقه را کرکینی نامیده اند. با داستان و خیالبافی خود را مورد تمسخر قرار ندهید.
کاربر
بابا حرف جدیدی بزن.این که حرف تازه ای نیست.اصلاجات توسایت خالیه.نمیزاری مردم یه حرفی بزنن.عزیز من ماجرابه همین سادگیاهم نیست.فقط یک طایفه به نام کرکینی داریم.چرابه نجفوندها گاوسوارهامیرهاکردعلیوندوکیرفوند هانمیگن کرکینی؟!!!!!!!!!!پس قضیه ی برداشت نام از منطقه به طایفه منتفی ست.ولی احتمال نامگذاری منطقه از روی طایفه هست؛چون طایفه ماازهمه این طوایف قدیمی تره و اینکه مثلا نام ایران پس از مهاجرت آریایی هابه فلات ایران امروزی٬ایران نام گذاری شده٬پس این موضوع منطقی تره.درنتیجه این موضوع درسته وگرنه کرکی یعنی چه؟(بدون طایفه کرکینی)دلیل بعدی نامگذاری مناطق متعددی به نام کرکی ست.که این موضوع هم قابل توجه است.اینکه بختیاری هم هستیم احتمالش قریب به یقین است(به چندین وچند دلیل).وموضوع ساسانی بودن همانطورکه قبلاگفتن طوایف وسلسله هایی این ادعارامطرح کردند.اماادعای ماازآنهامستحکم تراست.چون فقط روایت٬کتاب وشجره نامه هانیست؛بلکه مهاجرت نامه هم داریم که از فیروز آبادپارس مهاجرت اجدادمان رخ داده و اینکه نزدیک یکی ازافسانه ای تاریخی ترین شهرهای ساسانیان(یعنی چین/چین زال امروزی)محل سکونت طایفه درمیان لرستان وخوزستان درمنطقه ای به نام کرکی امروزی(بضم کاف)قرار دارد.واین نکات درخشان هم نباید ازقلم بیفتند.که بخش بزرگی ازآن تنهامانند دیگران ادعانیست بلکه مستند و عین واقعیت است.اعتقاد شخصی من اینست که شعب زیادی داریم وازیک شعبه قدرتمند یاازخودبختیاری هاویاهم ارز بختیاری و درمیان آنهامیزیستیم.سپس بخشی از آنهانه کاملاجداشدند.بعد راجع به نظرشماباید بگویم شماتنهامنبع یکپارچه حتی بالاگریوه راهم قبول نداری واستفاده نمیکنی حتی برای اثبات اصالت طایفه موردظلم واقع شده ی ما!گرچه ظلم راهیچگاه بی پاسخ نگذاشتند.بعد هم شمااگرخودت این منابع راقبول نداری بیامنبعی تالیف کن که هم منابع قبلی راباطل کند(بنابه خواسته ی خودت)وهم مااستفاده کنیم.درحال حاضر چیزایی به جز این منابعی که من گفتم وجود نداردیادر دسترس نیست.پس یابه اینهااکتفاکن یاهمون که گفتم.پیروز وسربلندباشید.🙋🙋🙋
محمد
ببین جناب یک مثال برات میزنم امیدوارم ذهنت از این خیالبافیها بیرون بیاد . در روستای بزرگ رازان طوایف زیادی سکونت دارند اما عده ایی از ساکنین این روستا به رازانی مشهور و همین نام را برای فامیلی خود انتخاب کردن بقیه نام طایفه خود را دارند قرار نیست همه یکجور باشن.افتاد؟ خدایا کمک
کاربر
سلام برادر اینجاجای جروبحث الکی نیست.اگرحرفی داری که این رو ثابت میکنه بیاو بادلیل بگو نه خود جملات رو از آخرکاربگو.نه٬ واقعیتشوبخوای من یکی که این موضوع رو قبول نکردم؛چون اولا تاجایی که میدونم این چیزاخیالبافی نیستن.میخوای یکی یکی بدونی این هارو کی گفته و ایشان هم که به رحمت خدارفته از کجاایناروبدست اورده؟واقعیتشوبخوای منم آخریش که گفتم رو دقیقانمیدونم و فقط شنیدم.ولی حرف ایشون روهم چون از بزرگان ومعمّرین مابوده زمین نمیندازم.بااین حال فکر کنم تنهاکسی نباشم که این سر نخ هارو بدست آورده.اینکه مثلاماازنسل گرگین باشیم!فقط بیاهرجایی که راحتی نه از مطالب تکراری سایت های دیگه بادلیل وسند نسخه های خطی که دیدی بگو ما حدمان از لرهاهم فراترنخواهدرفت!یامثلا بگو که آریایی هاهم نامشان آریایی نبوده بلکه آنرااز روی ایران گرفته اند که این یعنی گسترش واژه نه روش مرسوم کوتاهی واژه همچنین یعنی نام ایران که روی فلاتی به این بزرگی هرچندبااقوام گوناگون درآسیای میانه نهاده شده از مهاجرت اقوام آریایی نبوده بلکه از نام خودفلات بوده که روی آنهارفته رفته گذاشته شده که دروغی ست آشکار.خب از بحث اصلی که دور نشویم؛بزرگترین مورخان هم همیشه میگویند تاریخ نه آغاز روشنی دارد نه پایان روشنی!بعد هم لازم به ذکراست زمان قاجارکه به دلایلی سیاسی و بدی مدیریت شاهان بی لیاقت واشغال وقحطی گسترده که در ایران پدیدار شد؛نیمی وشایدبیشتر از مردم وساختارمردمی ایران ازمیان رفت!شاید اگر ازمیان نسخ خطی آغاز قاجارتاپایان ایلخانان مغول به دنبال نسخ مرتبط باشیم این معمای قدمت وجمعیت ونیا ورگ ریشه رابرای همیشه تمام کنیم که البته به نظر من حتی این کار٬کاری عبث وبیهوده است.چون حتی سلسله ی قاجارهم خود را از نسل شاهان اشکانی میدانستندو به رسم آنان برای خودکتیبه هم مینوشتند؛که این هم نیاز به پژوهش دارد!!!ولی حیف شد یه متنی واست نوشتم که خیلی کمکت میکرد امادرحال ارسال مثل اینکه پاک شده یانرسیده.اون میتونست کاملاشیرفهمت کنه که ما اونی نیستیم که لقب برای نام طایفه آن هم از روی کسی دیگر یا مثلامنطقه ای دیگر گرفته باشیم؛که واقعامسخره است!!!اصلاتو همین خرم آباد رو درنظربگیراز آغازتاریخ شهر تاکنون چندنام داشته؟!!خایدالو شاپورخواست٬ماداکتو و...بعد نری از مطالب این سایت های دریکوندهاببینی که مامثلا جزو دریکوندهاییم.حتی اونهاهم مارو جزو فرزندان دریک نمیدونن!!!ونیازی هم بهشون نداریم خداروشکر!حتی اونهاهم بختیاری بوده اندپدر دریک به احتمال بالاشخصی بوده به نام( اورنگ تقریبادر چهارصدسال پیش )صدسال پیش درجنگی خونین در نزدیکی رود کارون(به دلیل تاخت وتاز وغارت هایی هرچند کوتاه) که همگی سرانشان اسیر اسفندیارخان بختیاری میشوند وسپس تبعید به ایلام و جاهای دوردست میشوندوباقی آنهاراهم زندانی میکندکه این میشود آخرین تیرترکششان وجنگی بدبخت کننده که تقریباآنهارابه ایلی ازهم گسیخته وخنثی تبدیل میکند مانندایل ساکی یاکوشکی و...(بروتحقیق کن نوشته ی راولینسون در سایت خود دریکوندهاکه ساختنش)پس دوست عزیز خواهش دارم از تو از طایفه ای که حتی به اصل خود خیانت کرد پیروی وتبعیت نکن.من ندای جدایی وتفرقه سرنمیدهم ولی میگم دستکم باید به واقعیت هاوآنچه که هست اکتفاکنیم.این چیزهارو ول کن ماهم به اشتباه بااین طوایف همراه وهم نام شده ایم.هرکس از من میپرسد تو از چه ایلی هستی؟باخاطر راحت میگویم بختیاری چون دوست ندارم به آرمان ها ورگ وریشه وتبارخودم خیانت کنم و پدران خودم رو انکار کنم ونادیده بگیرم.خواهش میکنم مطالب بالارو بخون وموبه مو بادلیل و سند باورشون کن چون مستند ودرست وتاریخی اند.خداوند به همراهتان
محمد
تاریخ را علمی و مستند بیاموزیم نه داستان روی داستان،
ببخشید شاهزاده، ای کاش بجای درج نظرات شخصی و خود پسندانه در فضای پر از دروغ مجازی، با مطالعه کتابهای تاریخی ، تاریخ دانان، پژوهشگران ، محققان و شرق شناسان، بیغرض غیر بومی (داخلی و خارجی) بهتر به واقعیات پی ببری. افتخار ما اصالت ایرانی بودن است،
ضمنا توهین به دیگر طوایف
کاری ناجوانمردانه و غیر انسانیست.
کاربر
باشه.خیلی خوبه که به یه تفاهم هم رسیدیم توی این سایت.من قصدتوهین به هیچ طایفه ای راهم نداشتم.همونطورکه مشاهده کردید من هم بیشتر درباره ی طوایف دیگر هم نقل هایی از سایت هایشان داشتم که دروغ یاراست بودنشان به خودآن سایت مربوط است.ولی درباره خودمان بیشتر روایت نقل کردم که تاحالاتوی هیچ سایتی ندیدم.متشکرم از انتقاد سازنده عزیزان.سال نو راهم پیشاپیش تبریک عرض میکنم.انشاللّه سال۹۸سالی پر از موفقیت و برکت برای شماوخانواده تان باشد.
نویسنده
درباره ی نامگذاری سرزمین کرکی یک جمله بس است:همانگونه که نام ایران(برخی میگویندنامی زنانه است؛آن هم به دلیل ناموس پرستی و هسته ی ایر) را آریایی ها بر گستره ای فلات مانند٬نهادند؛نام کرکی را کرکینی ها برروی این پهنه نهادند؛(درهزاره ی اول میلادی)۱۲۰۰-۱۴۰۰/۵۰۰سال پیش وصدالبته نام کرکی از ریشه ای مردانه(کرکینی-گرگین)گرفته شده(برخلاف ایران)تنهاتفاوتش انست که در ابعاد کوچکتر ولی پراکنده تر این نام پخش ومنتشر گردیده.که میتوانیم درهمه ی فلات باستانی ایران وحتی بیرون از آن این نام پرآوازه راببینیم.این بدان معناست؛که این طایفه صددرصد پارس-ایرانی میباشد.گرگین نیز نامی مردانه وپارسی است.
محقق بدون تعصب طایفه ای
با سلام . مندر مورد این طایفه همینو میدونم که کتیبه دست نوشته در مقبره شاهزاده احمد دشت لاله پیداشده بود و از قاضی سلار یا قاضی نظام .به قبل پشت در پشت به شاپور دوم میرسن . دقیقا اسم کسی که کتیبه رو داره میدونم ولی به علت ارزش مالی و ...نمیتونم بگم کیه شاید خود کرکی ها هم بدوننن منظورم کیه . در ضمن قاضی سالار کم ادمی نبوده توی اون زمان باج و خراج دولت توی لرستان بر عهده ایشون بود البته یک ادم ظالم هم بوده
نویسنده
به نام خدا
سلام ودرودبرشماوکاربران
آقای عزیز خیلی سپاسگزاریم از اینکه به ماگوشزدکردی که یک چنین پیشینه ای پررنگ درخشان وریشه دار داریم.خوب شایدبدنباشدبدانیدکه ساسانیان نیزشجره نامه دارندوخودرابه داریوش سوم هخامنشی شاه شاهان میرسانندکه میتوان گفت مانیزهمزمان به ایشان هم میرسیم.وخودم به این اعتقاددارم ومیپسندم.مامیخواهیم شرایطی فراهم کنید که بتوانیم آن کتیبه رابه همراه کارشناسی یاکارشناسانی یادستکم کسانی که دراین باره آگاهی دارند؛بررسی٬ترجمه وبازنویسی کنیم.شایددرکتابی هم درآینده بکارآید.من هرچیزی که نیازباشد برای صحبت میگذارم.تازه مایک کتاب گمشده هم داریم.آدرس تلگرامی من:@MohammadMahdipourhadianهست که هرزمانی خواستید بیاید درباره ی موضوع گفتگوکنیم.شب خوش
نویسنده
درضمن بایدبگویم که من اعتقاددارم وبالاتر از ان یقین دارم که آن مزار در دشت لاله ٬همسر شاهزاده احمدمیباشد.نمیدانم که فرزند چه کسی بوده ولی ازروایات واسناد چنین برمی آید.
تازه امکاناتی که آزمایشات ژنتیک دارد خیلی بالاست.میتوان به کمک آن و باداشتن نمونه مهرتایید به همه ی این دانسته ها وادعاهازدکه البته صدهادلیل هم داریم.یهودیان باهمین آزمایشات خودرابه خاورمیانه وابراهیم رساندند.امروزه خویشاوندی٬مهاجرت٬اجداد و....باکمک آن بدست می آید.حتی انسان ماقبل تاریخ که کمترDNAازآن مانده بایکدیگرمقایسه میشوند.
سعید
باسلام خدمت تمام دوستان.چرا دوستان دارن نقطه نقطه توضیح میدن من دارم می‌خونم ولی درهر متن یک کلمه درست هست اولا دودمان لر اززمان مهاجرت آرین ها از شمال سیبری و قفقاز به سرزمین گرم و خشک آشور بانی وعیلام وشوش شددران زمان ایرانی ها به دو دسته واردایران شدن یکی بعنوان قوم ماد و دیگری سکاها که قدمت سکاها بیشترازمادها هست سکاها با همان ساکی های امروز لرستان ،خوزستان اولین دسته ایرانی ها سکاها وارد سکز یاسقز امروزی شدن ویه دسته آنها وارد خرم آباد بعنوان کاسی ها ودرسیستان که حکیم ابوالقاسم فردوسی آن را سکستان می نامند ودسته دوم مادها درحکمتانه یاهمدان امروزی سکن نمودن این دو با پیوند خویشاوندی که داشتن باتشکیل سپاه به عیلام حمله کرده و حکومت باشکوه عیلام روشکست داده حکومت ماد شروع میشه باپیوند مادها با قوم داهه ی درجنوب همخامنشیان یعنی دوستار مردم به وجود آمد لرها لرتبار هخامنشیان هستن و همه لر ،لرستان تازمان حمله نادر به هند سردار لر بنام بختیار باعث تشکیل لربختیاری شد بعد دوستان همه لرها از یک ایل هستن وبعدایل شاخه شاخه میشه و تبدیل به طایفه میشه وهرطایفه براساس نسب ،یا سمتش،یالقبش،یاپیشنه اش نام گذاری میشه بعد لری یک لهجه هست ولهجه تابع منطقه هست زبان اصلی ایرانیان باستان چیزی تو مایه های لکی می‌باشد ولکی آزار وکرد پیدایش شده بقول دوست عزیزمان شخصیت دزدی زیاد شده درکتب قدیم ۷۰۰تا۸۰۰سال پیش که خود زندیاد حکیم فردوسی در شاهنامه اسمی از هیچ طایفه یاایلی نیاورده چرا چون تمام تبار ایرانیان یکی بوده و فقط با ذکر اسم شهر به تشریح ایرانیان پرداخته.
خویشاوند
بنظر بنده باید نسبت به بحث ایل و طایفه مطالب درست نگارش شود زیرا عده ای که به این استدلالها تکیه میکنند انها را در جایی دیگر نقل قول نموده و مورد سوءظن افراد میگردد .
ایل بیرانوند که بیش از یکصدهزار نفر هستند هم ادعا ندارند که بیش از پانصد سال قدمت دارند طایفه پاپی سگوند میر قلاوند حسنوند چگنی جودکی هم اینچنین ادعایی ندارند امار هر طایفه قدمت ان طایفه در منطقه است من زیادشناختی از این طایفه ندارم ولی فکر نکنم از نظر سرشمای نسبت به ایلهای مذکور اماری نزدیک داشته باشد .ولی برای بنده خیلی قابل احترام هستند .فقط نمیخواهم تحریف شود
نمونه
طایفه بیرنوند،
به استناد از معمرین و بزرگان این طایفه که در کتب تاریخی نیز به ثبت رسیده، بیرانوندها از نسل فردی بنام حجالی از مهاجرین حجاز عربستان که در دوران بعد از ظهور اسلام به ایران مهاجرت میکند میباشند.
این طایفه در دوره‌های ماقبل‌تر از صفویه و به ویژه در قرن‌های 3 تا 6 در ممسنی شیراز حضور داشته‌اند و سپس در دوره‌های زمانی مختلف به لرستان و سایر مناطق کوچ نموده‌اند و گاهی اوقات بعد از حضور در لرستان به سایر مناطق نیز کوچانده شده‌اند.
نویسنده
سلام
عشایرهرچه که جمعیت داشته باشند هیچگاه نمیتوان بااطمینان گفت همه ازیک ریشه هستند؛مگردریک صورت آنهم آزمایش ژنتیک واسنادبسیارمحکم میدانی وتاریخی ست.تعریف ازخودنباشدکرکینی هاخیلی وقته که ثابت شده پارس وساسانی هستند.ایران باستان هم که ایران خودمان هم بخشی ازآن بوده به ویژه همین ایران امروزی سال هاتاخت وتاز وغارت شده.وایرانی های اصیل یاکوچیدندیاکم شدندوغیرایرانی هاچندین وچندسال جایگزین ایشان شدندیابانژادآریایی آمیختند.خدانگهدار
نویسنده
درود
خواستم بگویم که تاکنون کسی نیامده سرشماری براساس خانواروتیره ازکرکینی هایاکُرکی هاداشته باشد(جداگانه ودقیق)
همچنین هرآنچه آماردردست هست؛بیشتردرباره ی پیوست این تباربه لرهاوایلات بالاگریوه هست؛تاجاییکه پیوست هایی که بایدبابختیاری هاهم داشته باشندازلحاظ تالیف وروایت تاکنون یانداشته اندیااندازه ی پیوست به بالاگریوه هم دنبال نشده است.درصورتیکه ریشه ی نامی وتباری بختیاری دارند(ازمیان بختیاری هاکوچیده باشند)چون نام واسم کُرکینی به جز زبان لری بختیاری(البته درمیان زبان های لُری)معنی نداردیاکم معنی ست؛حتی درگویش لری بالاگریوه ای.خداحافظ
نویسنده
سلام
دوستان گرامی هرگاه خواستید نظری راتایید کنید(رای بدهید)یانظری رارد کنید(رنگ قرمز منفی است)میبایست بیشترمتن هاونظرات رابخوانید؛نظراتی راکه نزدیکترند به آگاهی ونظرخودتان آنان را تاییدکنید؛سپس میتوانیدنظرات دروغ٬سرسختانه٬ناآگاهانه راخودتان از متون اصلی که بنده به نگارش درآوردم؛پیداکنیدو آنهارانفی کنید اگرخواستید.
ولی اگرنظرنزدیک ودرست راتایید ونادرست رانیزتایید کنیدیاوارون آن ٬به مفهوم ومایه ی سایت که پیشینه ی راستین طایفه وتبارمیباشد؛آسیب زده تاجاییکه برای خودتان نیزسودی نداردومانند یک گام به جلوبرداشتن وسپس یک گام پس گذاشتن است.پس خواهشمندم که بابیشترین دقت وپیگیری این کاررابه بهترین شیوه انجام دهید.درپایان ازاشتباهات چاپی نیز که خودبنده یادیگران کرده اند؛از دوستان وآشنایان وعلاقه مندان به این صفحه پوزش می خواهم.به امید کامیابی همه شما -دوستارشماپورهادیان🌹
هوشیر
طایفه پاپی از کوچکترین طوایف بدون پیشینه تاریخی در جنوب شرق لرستان در جوار امامزاده ایی که خود نیز به نام او (پاپی شاهزاده احمد) معروفند سکونت دارند، مردم این طایفه به شغل خدمه از طریق نذورات این امامزاده امرار معاش میکنند ...
منبع: جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان
Saeid
طایفه کرکی قدمت زیادی دارد من تحقیقات زیادی کردم حتی قبل از اسلام هم در مناطق لرستان زندگی کردن هر کی میخواد چیزی بنویسه تحقیق کنه از سر تعصبات چیزی ننویسه
nm
سلام به همه عزیزان هم تبار.تاجایی که بنده ازبزرگان شنیده ام کرکی مانگره نام منطقه ایست دربالاگریوه، چه طوایفی دراین منطقه زندگی میکنندنمیدانم حالااگرکرکی نام طایفه ایست مانندطوایف دیگر دقیق تیره های اصلی آن رابنویسیدوکاری به هخامنشی،وساسانی وآریایی و...نداشته باشید.چون این وبلاگ هیچگونه شجره مشخصی ازاین اسم(کرکی )ننوشته.فقط تیره هایی ازبختیاری را به خود اختصاص داده.
nm
جناب هوشیرخسته نباشیدهمه طوایف محترمندبنده پاپی نیستم ولی بدون مطالعه درمورد هرچیزی بحث نکن ونظرنده طایفه پاپی به همراه سگوندهاوگروهی ازبختیاریها،طایفه بیرانوندراهمراهی کردندتاروسیه را شکست دادندوپرچم بیرانوندرابالا بردند.
نویسنده
درود
دوستان من این طایفه ما,یاهمان کرکینی,نزدیک به20تیره کوچک وبزرگ داره که افراد آگاه بیشترهم قلمدادمیکنند.تاریخ اجتماعی وتیره هاجدایندوحتی تغییرهم کرده اند وبرخی حتی دیگرجزوطایفه محسوب نمیشوند و...
تیره های زیادی رادوستان درآغاز سایت مطرح کردند.این سایت یاهمان دیکشنری به معنی بیشترمیپردازد.تاریخ وکتاب تاریخ اجتماعی جداگانه تاجاییکه میدانم نداریم یا فعلا پیدا نشده.ضمنا پیوست ها وبخش های از تاریخ لرستان وبالاگریوه به این امراختصاص داده شده.بنده نیز چون فعلا منابع مرتبط واطلاعات لازم را دردست خود نمیبینم وبرای اینکه نام تیره یا طایفه ای از قلم نیفتداین رابه افرادآگاه وتوانمندوقادر دراین زمینه میسپارم وبیانش برای خودم رابی ادبی میدانم.ضمن اینکه انحراف دربحث وپرگویی هم هست واین سایت وظایفی مختصر ومجال زیادی نداردبرای این گونه بحث ها.میتوان این رابه افراپ باسوادومحقق وآگاه دردیگرسایتها یانویسندگان کتاب ها ودیگردوستان سپرد.
ولی اله کرکی
عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان
این واژه مربوط به لرستان نیست که معنای (پسرکی هستی )ترجمه آن باشد وهمچنین هیچ مستندی در دست نیست که ازنوادگان فلان پادشاه باشند.این طایفه در مناطق روسیه -تاجیکستان-ترکمنستان -شمال ایران-کهگیلویه و بویراحمد -لرستان-کردستان عراق- مناطق مرزی سوریه وترکیه-لبنان گسترده است (بجای تحلیل اگر افرای این موضوع براشون مهم باشه می توانند از راه علمی و تشخیص dna پی گیری کنند)که آیا اینها یک ریشه دارند یا نه. اما این طایفه از طوایف بختیاری و قدیم در جنوب لرستان است حتی فرهنگ و تمدنی قبل از طوایفی مانند طایفه محترم دریکوند دارد -جاده شاهی در این منطقه می گذشته ووجود انبار های سنگی که تا چند سال پیش جهت نگه داری غلات از آنها استفاده می شد (که این روش نگه داری توسط داریوش بزرگ از مصر به ایران آورده شده ) نشان از قدمت نوع تمدن آنها دارد وهمچنین با نگاه عمیق به فرهنگ و زبان و رفتار این مردم که تقریبا هنوز از واژگان و رفتار زمان اشکانیان و هخامنشیان استفاده می کنند و وجود بزرگترین کانال سنگی ایران در دامنه کوه که مربوط به زمان اشکانیان است نشان از قدمت این طایفه و مکان دارد لذا با توجه به این مستندات و اکتشافات جدیدی که در لرستان انجام گرفته و وجود پادشاهان محلی در لرستان را نشان می دهد می توان گفت این منطقه و نام قدمت بیش از ۲هزار ساله دارد پس با واژگان امروزی قابل ترجمه نیست . با توجه با واژه کرگه -بالاگریوه-وهمچنین استفاده حرف ک در زبان بختیاری که منصوب به نیاکان را نشان می دهد کرکیان یا کرکی ها در آن زمان از منصوب کردن خود به کیانیان (نه فرد خاصی از کیانیان) استفاده می کردند و دلیل آن نیاز به تحقیق دارد که البته فرهنگ و تمدن لرستان در تاریخ باحمله اعراب آسیب زیادی دید و با پادشاهی قاجار و دشمنی با لرها به دلیل دشمنی با خاندان زندیه نابود شده و فرهنگ دزدی و قتل و غارت وبی منطق رفتار کردن و خود بزرگ بینی جای رفتار ملوکانه را گرفته (رفتار ملوکانه را می توان ذره هایی از آن را در افراد بالای هفتاد یا هشتاد سال نه الزاما ثروتمند بلکه بسیاری از مردم که فقر مادی دارند را هم دید)
اسماعیل بساک
بیو تا سیت بگوم داستانی از خیش
بشین تاسیت بخونم یار درویش

نگین ایل چهارلنگ
بساک مئیوند

بساک یکی از شاخه های ایل مئیوند که از قدیم بعنوان برادر بزرگ در ایل شناخته میشد طایفه بساک با داشتن تیره های با نام های خاص و با اسمهایی قدیمی که به زمان ساسانیان قبل از اسلام برمیگردد مزین شده است که میتوانیم از انها در اینجا یاد کنیم
در گذشته ایل مئیوند شاخهای ایل با اسمهای پارسی به نامهای ایل ممی وند با تیرهای ابدال وند. بوسک. بوایشاکس. بوسی.عیسی وند. ساقی باسنائی.مین جاوی.شرف وند. سر چه گونی یا در کتابی ایل را زالاغی. فولادوند.اودیل وند.لوسخوک می نامیدند

• بساک که خودش به معنی تاجی از گل که در قدیم به روی سر پادشاهان میگذاشتند
• بساک بَزی بَزی که به معنای جاودانه و همیشگی
• گرگین وند پسران گرگین جد بزرگ بساک
• خان قائد که قائد به معنای شاه
• آدینه وند که اسمی باستانی میباشد
• خانه صلاتین به معنای پادشاهان
• اتابک که به شاهزادگان لقب میدادند
• قائد شهریسوند به معنای شاه
• صوفی به معنای نجیب زادگان یا پاکان
و طوایف دیگرایل بساک میوند
در طایفه بساک بخاطر وجود سه شخص بزرگ بنامهای گرگین و صلاتین و ضرغام
سه تا از اجداد بزرگ طایفه بساک که اسمشون سینه به سینه امده اراسته شده این سه شخص که اجداد این طایفه میباشند بحث بر روی جد بزرگ گرگین زیاد است نویسندگانی هستند و کسانی هستند که سینه به سینه این داستانها و روایاتی که از قدیم تا الان به ما رسانده اند روایت میکنند گرگین که یکی از اجداد بساک میباشد
در موردش بحث های هست که بیشتر تاکید بر این مطالب هست
بساک یا بساک بَزی یا بسحق(پسیان) فرزند یا نواده شاه سالار غازی که از پهلوانان و نام اوران میباشد غازی از نوادگان لار و مهرداد فرزندان گرگین شاه از فرزندان شاهزاده مهرزاد فرزند یا نوه شاپور دوم دهمین پادشاه ساسانی می رسد میباشد
برگرفته از نسخ خطی، روایات و داستانها ،شاهنامه ،کتاب شناخت ایل پاپی و بالاگریوه،تبار هخامنش،کارناک های شاهان ،روایات سید کوری در خرم اباد این طایفه را بیشتر از هر طایفه و نژادی و با اطمینان و با اشاره به تبار و کتاب گمشده بساک و سالار وند که از نوادگان سالار غازی هستند از نسل چندین سلسله پادشاهی ساسانی میداند

از تاریخ دانان و تاریخ دوستان خواهش میکنم چون منم بخاطر تعصبی که برای قومم لر و بختیاری چهار لنگ و هفت لنگ دارم امدم مطالبی را جمع اوری کردم که طایفه بساک که بیشتر از تاریخش میدانم و بخاطر اسمهای باستانی که طایفه داشته است جالب بود و مطالبی را جمع اوری کردم که انشالاه مورد بحث قرار گیرد
دست قلم
🌾🌾🌾🌾🌾
اسماعیل بساک جنت مکان
سپهر
🔹کرکینی یکی از طوایف بزرگ ایل بااصالت دیرک وند میباشد.
🔰اصالت #ایل_علیشروان پشتکوه (ایلام)
به استناد از منابع تاریخی، معمرین و بزرگان علیشروان اصالت این طایفه از نسل دو برادر به نامهای علی و شروان که از ایل و تبار دیرک وند بودند میباشد، این طایفه متشکل از شش تيره بزرگ: صفروندي – داراوندي – حيدروندي – چراغوندي - خدرسني، قيطول و گنجه فرزندان علی و شروان سالیان سال به اصالت خود وفادار بودند و برای نام خانوادگی خود همان نام واقعی دیرک وند را انتخاب میکردند، از افراد معروف و از تشمالان ایل در سده های گذشته، میتوان مولا خان دیرک وند فرزند دارا (دارا فرزند شروان) را نام برد،
منابع:
نژاد و تیره در استان ایلام ایل‌ها و طوایف لغت نامه دهخدا، بیری بدره‌ای کتاب: مجموعه آراء، در مورد سرزمین پشتکوه ایلام، نویسنده: جعفر خیتال، ناشر: کتابخانه اسماعیلی، تیراژ ۳۳۰۰ چاپ اول: ۱۳۶۹ مطالب برگرفته از صفحات ۲۸۶ تا ۲۹۳ کتاب: انساب شهری و عشایری استان ایلام، نویسنده: رستم رفعتی (١٣٠٣) ناشر: برگ آذین، چاپ١٣٨٦، شابک: ٩-٦١-٧٣٧٢-٩٦٤-٠٩٧۸ مطالب برگرفته از صفحات ٣١٣ تا ٣٢١ کتاب�سایت ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد . #علیشروان_از_تبار_دیرک_بالا_گری_وه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کرکینی   • مفهوم کرکینی   • تعریف کرکینی   • معرفی کرکینی   • کرکینی چیست   • کرکینی یعنی چی   • کرکینی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کرکینی
کلمه : کرکینی
اشتباه تایپی : ;v;dkd
عکس کرکینی : در گوگل

آیا معنی کرکینی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )