برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1627 100 1
شبکه مترجمین ایران

کتاب راهنما

معنی کتاب راهنما به انگلیسی

guide (اسم)
راهنما ، رهبر ، هادی ، کتاب راهنما
manual (اسم)
نظام نامه ، کتاب راهنما ، کتاب دستی
directory (اسم)
فهرست راهنما ، کتاب راهنما
guidebook (اسم)
کتاب راهنما ، کتاب راهنمای مسافران
handbook (اسم)
رساله ، کتاب راهنما ، کتاب دستی

معنی کلمه کتاب راهنما به عربی

کتاب راهنما
دليل , کتيب

کتاب راهنما را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کتاب راهنمای معلم پنجم ابتدایی   • کتاب راهنمای معلم فارسی اول ابتدایی   • کتاب راهنمای معلم علوم چهارم   • کتاب راهنمای معلم ریاضی چهارم ابتدایی   • راهنمای معلم ریاضی سوم ابتدایی   • کتاب راهنمای معلم ریاضی هفتم   • کتاب راهنمای معلم ابتدایی   • کتاب راهنمای معلم علوم نهم   • معنی کتاب راهنما   • مفهوم کتاب راهنما   • تعریف کتاب راهنما   • معرفی کتاب راهنما   • کتاب راهنما چیست   • کتاب راهنما یعنی چی   • کتاب راهنما یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کتاب راهنما

کلمه : کتاب راهنما
اشتباه تایپی : ;jhf vhiklh
عکس کتاب راهنما : در گوگل

آیا معنی کتاب راهنما مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )