برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

کتابخانه

/ketAbxAne/

برابر پارسی: نسک خانه

معنی کتابخانه در لغت نامه دهخدا

کتابخانه. [ ک ِ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) خانه ٔ کتاب. جای نگهداری کتاب اعم از آنکه اطاق مانندو جای مسقفی باشد یا محلی که در آن کتابها را فراهم آورند و با نظم و ترتیب خاصی در قفسه ها بچینند. (فرهنگ فارسی معین ). جایی که در آن کتابهای خطی و یا چاپی را جمع آرند و با نظم و ترتیب معینی قرار دهند. (از ناظم الاطباء). دارالکتب. (یادداشت مؤلف ) : از آن مجلدی چند در کتابخانه ٔ سرخس دیدم و مجلدی چند در کتابخانه ٔ مهد عراق. (تاریخ بیهقی ص 175).
بدیهه گفته ست اندر کتابخانه
بفر دولت شاهنشه مظفر.
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 237).
|| کتابفروشی. دکان کتاب فروشی. (ناظم الاطباء). سابقاً کتابخانه هم به مخزن کتاب و هم به کتاب فروشی اطلاق می شد ولی فرهنگستان برای امتیاز آن دو، کتابخانه را به مخزن کتاب و کتاب فروشی را به دکان و مغازه ٔ فروش کتاب اختصاص داد (چنانکه در زبانهای اروپایی معمول است ). (فرهنگ فارسی معین ).
- کتابخانه ٔ خصوصی ؛ کتابخانه ٔ شخصی. رجوع به کتابخانه ٔ شخصی شود.
- کتابخانه ٔ شخصی ؛ کتابخانه ای که شخصی برای استفاده ٔ خود فراهم کرده باشد. (از فرهنگ فارسی معین ).
- کتابخانه ٔ عمومی ؛ کتابخانه ای که شخص یا مؤسسه یا دولتی برای استفاده ٔ عموم فراهم کرده باشد. (فرهنگ فارسی معین ).
- کتابخانه ٔ ملّی ؛ کتابخانه ای که از طرف ملت یا دولت برای استفاده ٔ عموم ملت فراهم شده باشد. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کتابخانه به فارسی

کتابخانه
( اسم ) ۱ - محلی که در آن کتابها را فراهم آورند و با نظم و ترتیب خاصی در قفسه ها بچینند : [ بدیهه گفتنت اندر کتابخانه بفر دولت شاهنشه مظفر ] . ( مسعود سعد تعلیقات چهار مقاله م . معین ) یا کتابخان. خصوصی . یا کتابخان. شخصی . کتابخانه ای که شخصی برای استفاد. خود فراهم کرده باشد . یا کتابخانه عمومی . کتابخانه ای که شخص موسسه یا دولتی برای استفاد. عموم فراهم کرده باشد یا کتابخان. ملی . کتابخانه ای که از طرف ملت یا دولت برای استفاد. عموم ملت فراهم آمده باشد : کتابخان. ملی تهران . ۲ - ( سابقا ) کتابفروشی توضیح : سابقا [ کتابخانه ] هم به مخزن کتاب و هم به کتابفروشی اطق میشد ولی فرهنگستان برای امتیاز آن دو کتابخانه را به مخزن کتب و کتابفروشی را بدکان و مغاز. فروش کتاب اختصاص داد ( چنانکه در زبانهای اروپا یی معمول است )
[library information services] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] خدماتی که کتابخانه در پاسخ به نیازهای کاربران دربارۀ یک موضوع ارائه می دهد
[library consultant] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] فردی که مجموعه ای از مهارت های حرفه ای مرتبط با فعالیت های کتابخانه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد

معنی کتابخانه در فرهنگ معین

کتابخانه
(کِ. نِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) محل نگهداری کتاب .

معنی کتابخانه در فرهنگ فارسی عمید

کتابخانه
۱. محلی عمومی با کتاب های بسیار و مکانی برای مطالعه.
۲. [منسوخ] = کتاب فروشی
* کتابخانهٴ شخصی: کتابخانه ای که کسی برای استفادۀ خود فراهم کرده باشد.
* کتابخانهٴ عمومی : کتابخانه ای که برای استفادۀ همۀ مردم فراهم شده باشد.

کتابخانه در دانشنامه اسلامی

کتابخانه مرکزی آستان قدس که همراه با سایر کتابخانه های وابسته، موزه ها، و مرکز اسناد آن "سازمان کتابخانه ها، موزه ها، و مرکز اسناد آستان قدس رضوی" نامیده می شود، از مهم ترین گنجینه های فرهنگی ایران و جهان اسلام است که در ضلع شرقی حرم مطهر امام رضا (علیه السّلام) در بست شیخ طوسی شهر مشهد قرار دارد و دارای گنجینه ای ارزشمند از کتاب های خطی نفیس و کمیاب و قرآن های خطی باارزش است.
کتابخانه آستان قدس یکی از کهن ترین کتابخانه های ایران است که به واسطه مجموعه های غنی آن، به ویژه گنجینه های خطی، آوازه جهانی یافته است. برای تاسیس این کتابخانه تاریخ مشخصی نمی توان تعیین کرد. برخی بر این باورند که از زمان عزیمت امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) در قرن دوم ق. به خراسان، و به ویژه پس از شهادت ایشان، مهاجرت علما و دانشمندان شیعه به جوار مدفن او آغاز شد. به دنبال آن در کنار اماکن و ابنیه ای که برای رفاه و اقامت زائران در جوار مدفن امام بنا شد، مجموعه های کتاب نیز شکل گرفت. بعضی، وجود کتابخانه در آستان قدس را سال ۳۹۳ق. ذکر کرده اند که مصادف است با وقف نسخه قرآن متعلق به ابوعلی سیمجور، امیر خراسان در زمان نوح بن منصور سامانی، به آستان قدس.
احتشام کاویانیان، محمد، شمس الشموس یا انیس الفنوس، ص۲۹۵، مشهد: آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۵۴.
کتابخانه آستان قدس کتابخانه ای عمومی در سطح ملی است. طبق قانون و اسپاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است از هر عنوان کتابی که در ایران منتشر می شود، یک نسخه برای این کتابخانه ارسال دارد. وقف و اهدا و خرید نسخه های مکرر کتاب ها از راه های مهم توسعه مجموعه آن است. مجموعه کتابخانه به بخش های زیر تقسیم می شود:
← کتاب های چاپی
این کتابخانه عهده دار ارائه خدمات به مراجعان از طریق تالارهای قفسه بسته برای آقایان و بانوان، تالارهای سمعی و بصری و اطلاع رسانی، تالارهای نوجوانان و جوانان، و تالارهای محققان و مرجع است. آرشیو مطبوعات و تالارهای مطالعه نشریات روز به سیستم الکترونیکی انتقال کتاب و ایستگاه های رایانه مجهز است.
← خدمات امانت و مرجع
... ...


کتابخانه در دانشنامه ویکی پدیا

کتابخانه
کتاب خانه به مجموعه ای از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی گفته می شود که توسط یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک شخص نگهداری و اداره می شود. از نگاه سنتی، کتابخانه به طور معمول به مجموعه ای از کتاب ها گفته می شود. کتاب مجموعه ای از اطلاعات در مورد یک فرد یا یک جسم یا ... است که در صفحاتی کاغذی نوشته یا چاپ می شود.
دانش کتابداری
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
از خرابه های شهرهای باستانی سومریان چنین برمی آید که سومریان در حدود ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح کتابخانه های شخصی، مذهبی و دولتی بر پا کرده بودند، مشهور است که کتابخانه «تلو» مجموعه ای متجاوز از ۳۰۰۰۰ لوحهٔ گلین داشته است، تمدن سومریان از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد پا گرفت و در عهد طلایی «اور» شکوفا شد.
مورخان سومری ثبت تاریخ جاری و بازسازی داستان گذشته شان را آغاز کردند؛ کهن ترین نظام نگارش شناخته شده «خط میخی» است و اعتبار سومری ها به سبب ابداع این خط و خدمت بزرگ آن ها به بشریت است.
برای نوشتن از قلم فلزی و تیزی (به شکل میخ) استفاده می کردند و بر موادی چون گِل نرم، عاج یا چوب می نوشتند. برای این منظور کاتبانی تربیت شده وجود داشتند و پس از نوشتن، گِل نرم را می پختند تا سخت شود. قطعات گِلِ پخته به صورت لوحه، نخستین کتاب هایی است که تاکنون کشف کرده اند. چون لوحه ها ابزار ثبت اطلاعات تجاری، آثار مذهبی شامل دعاها، مناسک، علائم جادویی، افسانه های مقدس و حکایات و روایات قومی و ملی بودند.
عکس کتابخانه
در دانش رایانه و برنامه نویسی، یک کتابخانه مجموعه ای از زیر برنامه ها و توابع است که در تولید نرم افزار می توان استفاده کرد. وقتی برنامه ای می نویسید، می توانید از توابعی که قبلاً نوشته شده و در قالب کتاب خانه ها در دسترسند استفاده کنید. برای مثال توابع ریاضی مانند سینوس، لگاریتم و... در «کتابخانه ریاضی» تعریف شده اند و ما می توانیم مستقیما از آن ها استفاده کنیم.
کتابخانه استاتیک
کتابخانه دینامیک
گنو/لینوکس
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کتابخانه در دانشنامه آزاد پارسی

محلی که در آن کتاب و دیگر آثار چاپی و خطی، منابع دیداری ـ شنیداری (مانند صفحه، نوار صوتی و تصویری، فیلم، عکس و اسلاید) برای مطالعه و تحقیق و مراجعه، به صورتی منظم، سازمان دهی (فهرست نویسی و رده بندی) شده باشد. کتابخانه پس از اختراع خط و پیدایش نخستین متون نوشتاری پدید آمد و در طی تاریخ بشری مسیر تکاملی چشمگیری را پیموده است و با توجه به وظایف و اهداف و مراجعه کنندگانش انواع مختلفی پیدا کرده است: ازجمله کتابخانۀ ملی، و کتابخانۀ عمومی، دانشگاهی، مدارس و تخصصی. کتابخانه های امروزی از بخش های مختلف تشکیل شده اند: بخش انتخاب و گردآوری منابع، فهرست نویسی و رده بندی (سازماندهی، مرجع، امانت منابع و مرمت و نگهداری). نخستین کتابخانه ای که در تاریخ ثبت شده، مجموعه ای بوده از الواح گلین که در بین النهرین در شهر نیپور، در هزارۀ ۳پ م گردآوری شده بود. دیودوروس سیسیلی اطلاعاتی دربارۀ کتابخانۀ رامسس سوم، در ۱۲۰۰پ م، در مصر به ما می دهد. کتابخانۀ آشور بانی پال در ۶۲۹پ م در نینوا (شمال عراق) ساخته شد و تا احداث کتابخانۀ اسکندریه مهم ترین کتابخانۀ عهد باستان شمرده می شد. معبد اورشلیم کتابخانه ای حاوی کتاب های دینی داشت. نخستین کتابخانۀ عمومی در یونان باستان، در ۳۳۰پ م، تأسیس شد. این کتابخانه مجموعه ای از آثار نمایش نامه نویسان یونانی را گردآوری کرده بود. کتابخانۀ اسکندریه را بطلمیوس اول در اوایل قرن ۳پ م، در مصر، بنا کرد و کتابخانۀ پرگاموم در آسیای صغیر که اومنس دوم آن را ساخته بود با آن رقابت می کرد. نخستین کتابخانه ها در روم باستان با مجموعه کتاب هایی ساخته شد که رومیان در قرون ۲ و ۱پ م از یونان، آسیای صغیر و سوریه به روم آورده بودند. کایوآسینیوس یولیو، در ۴۰پ م، نخستین کتابخانۀ عمومی را در روم بنا نهاد. علاوه بر این، کتابخانه های شخصی زیادی در روم وجود داشتند که بقایای یکی از آن ها هنوز در شهر هرکولانئوم در ایتالیا باقی است. نخستین کتابخانه ها در عصر مسیحیت در دیرها ساخته شد و بیشتر مجموعه های کوچکی حاوی کتاب های مقدس و دینی مسیحی بودند. بندیکتیان در مونته کاسیو در ایتالیا کتابخانه ای تأسیس کردند. در بریتانیا راهبان آنگلوـ ساکسون در یورک، کنتربری و نقاط دیگر کتابخانه هایی احداث کردند. در قرن ۶م، در اروپا، قدیس کولومبانوس (۵۴۳ـ۶۱۵م) و دیگر مبلغان مذهبی کتابخانه های ...

کتابخانه در جدول کلمات

کتابخانه
دارالعلوم
در کتابخانه مشغول کار است
کتابدار
نخستین کتابخانه دیجیتال مدارس در این استان راه اندازی شد
اصفهان

معنی کتابخانه به انگلیسی

library (اسم)
کتابفروشی ، مجموعه کتب ، کتابخانه ، قرائتخانه

معنی کلمه کتابخانه به عربی

کتابخانه
مکتبة

کتابخانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدیاسین
کتابخانه های باستان و قرون وسطی. سخن در باب تاریخ تشکیل نخستین کتابخانه مبتنی بر حدس و گمان است، لکن به هر حال قطعی است که پیدایش کتابخانه ها به موازات پیدایش سواد و علم بوده است. تمدن در هر کجا پدیدار شود نه صرفآ وابسته به ارتباطات میان افراد و قبایل، بلکه وابسته به ثبت و ضبط این ارتباطات بوده است، تا پیام های مندرج در آنها به دور دست های مکان و زمان برسد. حکومت ها برای اداره قلمروهای خود و بازرگانان برای صدور و ورود کالا، به این گونه اسناد نیاز داشتند. مراکز اداری و بازرگانی بالطبع باسوادان را به خود جلب می کردند و در چنین محیط هایی بود که نخستین جوانه های تمدن ها سر زدند. ما اینک می دانیم که توان ضبط مراودات مصارف بسیاری، ورای بازرگانی و حکمرانی، داشت. سرگرمی در انواع اشکال آن، نمایش و ادب، و نیز فعالیت های فردی و اجتماعیِ بی شماری بدین گونه ثبت و ضبط می شدند. اهمیت سواد در تمام این جهات نیاز به مدارس را ایجاب کرد و در این مدارس تدریس اساسآ با کمک نوشته صورت می گرفت. ورای همه اینها، نقشی که این امر در تاریخ تعلیم و تربیت و کتابخانه ها ایفا کرد، بسیار مهم بود. اساسآ غرض از همه مناسک و آداب دینی برقراری ارتباط در میان آدمیان است. آداب و سنن مضبوط، نیروهایی هستند که انسان ها را در قبایل و ملل مختلف به یکدیگر متصل نگه می دارند و به آنها شخصیت دائمی و مسلط می دهند. کلام مکتوب نزد توده مردم قدرت جادویی دارد. این امر هم در جوامع نخستین انسانی و هم تا حدودی امروزه حقیقت دارد. سران قبایل و ملل زود درمی یابند که سواد و علم به ایشان جلوه تقدس می دهد که معمولا در معابد و کلیساها تبلور می یابد. از این رو، تصادفی نیست که چنین مکان هایی به مراکز نگهداری سننن مکتوب تبدیل شوند و همه کتابخانه های وابسته به نهادها، درگذشته ها، لازم بود به معابد وابسته باشند. چنانکه در قلمرو مسیحیت، لااقل تا قرن هجدهم، این چنین بود. کلیسا، بیش از هزار سال، انحصار عملی آموزش و سواد را در اختیار داشت و واژه Clerici که برای مقامات آن به کار می رفت صرفآ اشاره به باسواد بودن ایشان داشت.
گسترش مجموعه های نوشته ها و کتابخانه ها، فراتر از این حد، به تدریج و در اوضاع و احوال مساعد صورت گرفت. عناصر اصلی این اوضاع و احوال عبارت بودند از: 1) رواج علم و ادب در میان مردم عادی در نتیجه تأسیس دانشگاه ها و پیدایش حرفه های دنیوی نظیر حقوق و طب؛ 2) رشد کسب و تجارت که موجب مکنت و پیشرفت فن و صنعت شد و نیاز به کارگران باسواد را ایجاد کرد؛ 3) به دنبال آن، پیدایش طبقه نسبتآ مرفه که در خانه های بادوام می زیستند، خانه هایی که ثبات و درجه ای از خلوت شخصی را برایشان به ارمغان آورد؛ 4) فراوانی مواد اولیه تولید کتاب، اعم ازپاپیروس، پارشمن، یا کاغذ. این شرایط به درجات گوناگون در یونان، از قرن پنجم پیش از میلاد، و در اسکندریه از قرن سوم پیش از میلاد، در امپراتوری رم، و در قسطنطنیه در دوران بیزانس موجود بوده است. در انگلستان این شرایط از قرن پانزدهم شروع به پیدا شدن کرد و در دوران موسوم به بازگشت به طور نهایی مستقر شد.
باید به این نکته توجه داشت که پیش از آنکه کتابخانه ها، اعم از عمومی یا شخصی، شکوفا شوند، لازم است که توان خواندن به عادت خواندن مبدل شده باشد. این عادت، در صورتی که کتاب فراوان باشد، به سرعت رواج می یابد. وانگهی به دنبال دوران فراوانی و ارزانی مواد اولیه کتاب، معمولا دوران آفرینش ادبی می آید. فوران آثار ادبی در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان در پی افزایش واردات پاپیروس در قرن پیش از آن رخ داد. فعالیت ادبی در انگلستان عصر الیزابت نیز بعد از فراوان شدن کاغذ ارزان و صنعت چاپ رونق گرفت.
یونان. نخستین مجموعه ها در یونان باستان به احتمال زیاد در جوار معبدها و زیارتگاه های بزرگ ایجاد شدند. هنر نوشتن دست کم از دوران مینوسی (3000-1100ق.م.) در یونان شناخته شده بود، اما رواج نوشتن با الفبا به جای هجا، که در قرن نهم پیش از میلاد رخ داد و تألیف ایلیاد و ادیسه را ممکن ساخت، احتمالا مسیر به وجود آمدن مجموعه های سازمان یافته را نیز باز کرد. معبدها بنیادهای دینی بودند که آیین ها داشتند و این آیین ها لازم بود به نسل های بعد منتقل شود. اجرای آیین هانیز شامل قرائت متن هایی می شد که باید از بر یا از روی نوشته خوانده می شدند. حتی کتیبه های معابد از مطالب ادبی و تاریخی تشکیل شده اند. بسیاری معابد در رشته های خاص، نظیر طب، بانکداری، نسب شناسی، و یا آرشیو تخصص یافتند. بسیاری دیگر، اشیای قیمتی، نظیر اسناد ادبی و غیر آن را به امانت می پذیرفتند. وجود این قبیل مجموعه ها در معابد قطعی است، هر چند اشاره مستقیمی به آنها در دست نیست. دو نویسنده سده های بعد که چندان نیز محل اعتماد نیستند، از وجود دو کتابخانه سلطنتی در قرن ششم پیش از میلاد سخن گفته اند. این دو، آتنایوس[1] و آولوس گلیوس[2] هستند. یکی از این دو کتابخانه را گفته اند پولوکراتس[3]، جبار ساموس، و دیگری را پیسیستراتوس[4]، جبار آتن، ایجاد کرد. هیچ شاهد دیگری مبنی بر وجود این دو کتابخانه به دست نیامده است، اما در گزارش دو نویسنده فوق نیز سخن ناممکنی بر زبان نرفته است.
از قرن چهارم پیش از میلاد شواهد بهتری از وجود کتابخانه ها در یونان در دست است. از چهار مدرسه فلسفه در آتن تنها یکی ملکی از آن خود نداشت و بنابراین نمی تواند کتابخانه نیز داشته باشد. از کتابخانه آکادمی افلاطون سخن چندانی در دست نیست، اما وجود آن کم و بیش قطعی است. در این کتابخانه آثار خود افلاطون و برادرزاده اش و نیز نوشته های مکتب فیثاغورسی نگهداری می شد. افلاطون آثار مکتب اخیر را خود خرید و به آکادمی منتقل کرد. ذکر کتابخانه مکتب اپیکوریان در وصیتنامه اپیکور (341-270ق.م.) آمده است. آن نیز می توانست مجموعه قابلی باشد، زیرا آثار بنیان گذار آن، اپیکور، خود 300 طومار می شد. اما از همه مهم تر، کتابخانه ارسطو در لیسه بود که از آن اطلاعات بسیاری در دست است ...
پویا بهرهبخش کیا
ماتیکان کده
ماتیکان برابر نسک نوشتار یا عربیش کتاب است
کده همان خانه است تازه خانه عربی نیست!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کتابخانه خانگی   • کتابخانه ام دی اف   • کتابخانه چوبی   • کمد کتابخانه   • کتابخانه چیست   • کتابخانه اینترنتی   • خرید کتابخانه   • کتابخانه مرکزی تهران   • معنی کتابخانه   • مفهوم کتابخانه   • تعریف کتابخانه   • معرفی کتابخانه   • کتابخانه یعنی چی   • کتابخانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کتابخانه

کلمه : کتابخانه
اشتباه تایپی : ;jhfohki
آوا : ketAbxAne
نقش : اسم
عکس کتابخانه : در گوگل

آیا معنی کتابخانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )