برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1329 100 1

کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)

کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) در دانشنامه اسلامی

کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)
" کافی پژوهی" گزارش پایان نامه مرتبط با کلینی و کافی است که توسط آقای سید محمد علی ایازی در سال 1386ش تهیه گشته است.
درباره الکافی، کار پژوهشی بسیاری چون تحقیق در اسناد، شرح، تعلیقه، حواشی مقایسه روایات، مقایسه کتب، بررسی فصول، ترجمه و طبقات، انجام گرفته است.
1. این معرفی، در راستای اهداف و فواید پژوهش حدیث شناسی و جهت آشنایی با جایگاه کتاب الکافی و معرفت شناسی معارف اهل بیت علیهم السلام و مقایسه آن با متون حدیثی در مکتب فریقین است.
2. از آن جا که عمده این پژوهش ها، به صورت رساله دانشجویی نگاشته شده و زمینه تکمیل آن هنوز فراهم نشده اند و به چاپ نرسیده اند و در گوشه و کنار کتاب خانه برخی دانشگاه ها قرار دارند و حتّی برخی از این رساله ها در همان دانشگاه دفاع شده نیز موجود نیستند و دسترسی به آنها دست کم دشوار است، لذا اطّلاع رسانی و ارائه گزارشی از رساله و مشخّص کردن محدوده پژوهش و موضوعاتی که در آن مطرح است و یا حتّی در چه بخش هایی کاستی دارد، بایسته است و برای اهل تحقیق و به ویژه دانشجویانی که علاقه مند به ادامه و تکمیل بحث هستند، ضروری است.
3. معرّفی اجمالی و گزینش مطالب این کتاب ها، شناخت چندین کتاب، مقاله و رساله در یک کتاب و آگا به موضوعاتی است که در باره کافی انجام گرفته است.
در این کتاب، پایان نامه هایی را که به صورت مستقل در باره کافی نوشته شده و یا با مقایسه با برخی متون حدیثی و یا در پاسخ به شبهه ای مانند: روایات فضل قرآن و حرکت و انتقال، تحریف قرآن و کتاب الحجّة و ... نگارش یافته اند، معرّفی شده است. این معرّفی ها به صورت گزارش متن رساله و پژوهش، همراه تحلیل و در مواردی، تکمیل و تصحیح و روشن کردن کاستی های پژوهشیِ این آثار در باره الکافی و روایات کتاب خاص، یا باب خاص آمده است.

ارتباط محتوایی با کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)   • مفهوم کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)   • تعریف کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)   • معرفی کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)   • کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) چیست   • کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) یعنی چی   • کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کافی پژوهی گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی
کلمه : کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی)
اشتباه تایپی : ;htd ~C,id ('chva ~hdhk khli ihd lvjfx fh ;gdkd , hg;htd)
عکس کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) : در گوگل

آیا معنی کافی پژوهی (گزارش پایان نامه های مرتبط با کلینی و الکافی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )