برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کاشف میکروب جذام

کاشف میکروب جذام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

گرافیدا
هانس روبرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کاشف میکروب جذام   • مفهوم کاشف میکروب جذام   • تعریف کاشف میکروب جذام   • معرفی کاشف میکروب جذام   • کاشف میکروب جذام چیست   • کاشف میکروب جذام یعنی چی   • کاشف میکروب جذام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کاشف میکروب جذام
کلمه : کاشف میکروب جذام
اشتباه تایپی : ;hat ld;v,f [bhl
عکس کاشف میکروب جذام : در گوگل

آیا معنی کاشف میکروب جذام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران