برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1393 100 1

کاسیت

معنی کاسیت در لغت نامه دهخدا

کاسیت. [ کاس ْ سی ] (اِخ ) کاسی ها یا کاسیت ها (اروپائی شده ٔ گشو) بابل را گرفته تقریباً ششصد سال در آنجا سلطنت کردند. (از ایران باستان ج 2 ص 1907). و رجوع به کوس سی ، کش شو، کیسی ، کوس سأیی شود.

معنی کاسیت به فارسی

کاسیت
قومی قدیم ساکن نواحی زاگرس . این قوم در نیمه دوم هزاره دوم ق م . در حدود مغرب نجد ایران قدرتی بدست آوردند . گزارشهای مربوط بعهد سلطنت پسر حمورابی از عقب راندن حملات قشون کاسیان سخن رانده . از آن پس در مدت ۱۵٠ سال بابل در معرض نفوذ صلحجویانه این کوهستانیان بود که بدشت فرود می آمدند تا بعنوان فلاح شغل پیدا کنند . آنان در حدود نیمه قرن ۱۸ ق م . بزور وارد کشور مذکور شدند و آنرا اشغال کردند . تسلط ایشان طویلترین دوره فتح خارجی است که در بین - النهرین شناخته شده و آن مدت ۵۷۶ سال طول کشید و در ۱۱۷۱ ق م . سلطه آنان بپایان رسید محوطه زاگرس که مسکن کاسیان بود مربوط بقسمت مرکزی رشته جبال لرستان جدید است اما حکومت آنان در طرف شمال و مشرق آن ولایت توسعه یافت و بقول بعض محققان شامل ناحیه اطراف همدان هم میشد . توده جمعیت که در اصل آسیانی بودند در آغاز هزاره دوم ق م. بتوسط هند و اروپاییان - که حکومتی اشرافی و نظامی با جمعیت اندک تشکیل داده بودند - مجاز شدند که خود را در میان طبقه حاکمه جای دهند هر چند زبان خویش را از دست دادند . متون بابلی مربوط به کاسیان نشان میدهد که در ناحیه آنان اختلاطی از آیین های مختلف وجود داشته که در آن خدایانی از منشا آسیانی در جنب خدایان بابلی و ارباب انواع هند و اروپایی قرار داشته اند مثلا شوریشن سوریای هندو ماروتاش یا ماروت هندی و بوریاش که بور آس یونانی باشد . بنظر میرسد که اسب نشانه ای الهی در نظر کاسیان بوده و محتملا توسط طبقه حاکمه در آن ناحیه داخل شده چنانکه در دولت میتانی نیز همین امر تحقق یافته است . خدای بومی کاشو بدون شک موجب تسمیه نام قوم مذکور - آن چنانکه در میان قبایل آسیانی شناخته شده - گردیده است . قدیمترین مراجعی که در آنها ذکر کاسیان بعمل آمده متون مربوط بقرن ۲۴ ق م . است که متعلق بعهد پوزور - اینشوشیناک است . بنظر میرسد که در طی هزاره سوم قم . نسبتا بی اهمیت بودند . آشوریان آنان را بنام کاسی می شناختند . این اسم بشکل کوسایوئی ( کاسیان ) توسط استرابون یاد شده و او جای کاسیان را در ناحیه شرقیتر در دربندهای خزر ( بالای تهران ) یاد میکند . تصور میکنند نام شهر قزوین و همچنین دریای خزر ( کاسپین ) ممکن است حاکی از خاطره اسم این قوم باشد . کلمه یونانی کاسیتیرس ( بمعنی قلع ) لغه بمعنی ...

کاسیت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا
قوم کاسیت جد اعلای اقوام لک(پهلک) امروزی می باشد که در بخشهای وسیعی در ایران، عراق، ترکیه و... ساکن هستند، کاسیتها اولین رام کنندگان اسب در جهان و مخترعان چرخ در سه سبک چرخ کوزه گری، چرخ ریسندگی و چرخ ارابه می باشند، قوم کاسیت اولین قوم آریایی نژادی بودند که به ایران آمدند و در غرب ایران و کوهستانهای زاگرس ساکن شدند، کاسیتها لک زبان هستندو قومی کاملا" مستقل از لرها(لولورپی ها) و کردها( گوتی ها) و بختیاریها(انشونی ها) می باشند ولیکن همواره سایراقوام این قوم مستقل را به دلیل شجاعت و اصالتش به خود می چسبانند، اکنون با وجود شهرت جهانی� مفرغ قوم کاسیت� (مکشوفه از مناطق لک نشین لرستان و استانهای همجوارش)اما باید از این قوم (کاسیت: لک) را که روزگاران درازی به عنوان مهد تمدن جهان شناخته می شده به عنوان قوم مظلوم و گمنام و تمدن فراموش شده یاد کرد.
آریا بهداروند
ایل لر لک یکی از شاخه های قوم لر است
اقوام کاسی اجداد قوم لر هستند
حدود یک چهارم موزه ملی را اشیاه
تاریخی استان لرستان تشکیل داده
در هیچ کجای تاریخ ایران نامی از
قوم لک به زبان نیامده
اتابکان لر کوچک از زمان سلسله ی سلجوقیان تا اوایل صفوی بر کل لرستان.لرستان پشت کوه.جنوب همدان
و شرق کرمانشاه حکومت کردند و بعد از آنها والیان لر فیلی بر این مناطق حکم راندن و نامی از قوم لک به میان نیامد
کریم خان زند در اتحاد سه لر که با
علیمردان خان و ابوالفتح خان بختیاری تشکیل داده بود به پادشاهی ایران
رسید

حقگو
تمدن کاسپی(کاسی) برخواسته از قوم مستقل پهلک(لک)بوده است، (په:پهلوان،لک:صدهزار، پهلک یعنی صدهزار پهلوان زیرا همواره صدها پهلوان نقش جنگاوری قوم را به عهده داشتند)به دلیل دشمن ستیزی و روحیه جنگجویی این قوم (لکاسیت)که طولانی ترین امپراتوری جهان۵۷۰سال حکومت بر بین النهرین، این قوم همواره خار چشم اقوام تحت فرمان خود بوده است، به عنوان نمونه آریوبژنا(آریو پر زند لک)و بهمن پهلکانی(فیلکانی، فیلی) فاتح نبرد پل(جسر)و کریم خان زند لک و... از این قوم خارچشم دشمنان عقده ای خود از مقدونی تا عرب و قجر بوده اند و چون به دلیل رسم الخط نوین پارسی(فارسی)که برگرفته از عربی است، اقوام پهلک(لک) به دلیل آنکه عرب پ نداشته و ندارد و خاطره تلخ نبرد پل(جسر) را در ذهنشان تداعی می کرد، عمدا" نام این قوم کم رنگ گردید غافل از اینکه نام ملاک نیست بلکه نشان(اصالت) ملاک است و ماه هیچگاه پشت ابر باقی نمی ماند، بله اقوام لر (لولورپی، لولوربی،لولربی) از نزدیکان ایشان می باشد نه جزیی از آنها در حالی که زبان ایشان شباهت بیشتری با کردها (گوتی ها) دارد تا لرها، ضمنا" حکومتی که در تاریخ به دلیل سیاستهای ضدلک( زند) قجری به اتابکان لر کوچک(آل مظفر،قلعه مظفری الشتر) مشهور گشته است توسط لکهای کوچرو بین کوهدشت و نورآباد بوجود آمد، لیکن تاریخ را همواره جیره خواران درباری می نویسند نه دلاوران آزاد و مستقل کوهستان
بزرگ زاده
کاسیت نام تمدن قوم لکو نخستین آریایی های ساکن ایران است و از جمله نامهای خدایگان ایشان هویر دار (هویر:خورشید*دار:مالک) یعنی مالک خورشید می باشد و نکته مهم این است که هویر به معنای خورشید منحصرا" در زبان لکی با کد جهانی۶۳۹ وجود دارد و لاغیر ، نکته دیگر اینکه اضافه نمودن پسوند وند به طوایف ویژه لکها می باشد هرچند امروزه به خاطر زبان مادریشان به لهجه های دیگر همچون لری، بختیاری و ... صحبت نمایند، در واقع پسوند وند برند لک بودن پشت پدری در نسب شناسی قوم کاسیت(لک) محسوب می شود، در پایان خاطر نشان می شود نخستین بار نام لک ۷هزار سال پیش بر روی تپه باستانی سی لک در حوالی کاشان(کاسیان) آمده است.
محمد قلی باجولوند


لک های لرستان از قوم لر آریایی هستند
کا سی ها از اقوام لر بوده اند و تمام آثار به
بجا مانده از آنها در بخش موزه ی لر در موزه
ی ملی نگهداری می شود

با افتخار یک لر لک هستم

در طول تاریخ ایران نامی از قوم لک به میان نبوده
ایل لر لک
طوایف ::
باجولوند
یوسف وند
بیژن وند
بیرانوند
...
...
...

*******

سیلک نام تپه ایی یا بوته ایی در کاشان

حقگو
لکها از نژاد کاسپی، کردها از نژاد گوتی، لرها از نژاد لولرپی می باشند، همگی همسایه لیکن با وجود اشتراکات فرهنگی از تمدن ها مسقلی برخوردارند، کاسپی(لک) از ابتدا تاکنون مستقل بوده و می باشد و این یک حقیقت تاریخی غیر قابل انکار است، کلیدواژه جعلی لرلک یا لک لر، وجود خارجی ندارد و چندین سال است که طرف عده قلیلی استعمال می شود و این در حالی است که بیشترین اشتراک زبان غنی لکی با کد جهانی۶۳۹ با زبان غنی کردی است نه لهجه لری
صادق صدیق
لکاسیت یعنی جد اعلای لک به فرماندهی گانداش که با ۳۶ نسل پس از خود ۵۷۷ سال بر بین النهرین حکومت کردند و طولانی ترین امپراتوری جهان را دارند، لکها( لکاسیت) نخستین رام کنندگان اسب در جهان هستند و براساس تحقیقات فرانک هویل باستان شناس مشهور و سایر باستان شناسان داخلی و خارجی منطقه غار کلدر حسنوند در شمال خرم آباد محل سکونت لکها و قدیمی ترین سکونتگاه انسان هوشمند در ۵۴۰۰۰سال قبل و خواستگاه کوچ اقوام آریایی به اروپا می باشد ضمنا" منطقه کاسیو در شرق خرم آباد مربوط به لکهای بیرانوند تاکنون به این نام مشهور است، نام لک در سی لک( سیلک کاشان یا کاسیان) خواستگاه نخستین شهرسازی در ایران است. نژاد و زبان تمدن کاسیت، لک می باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هفته نامه کاسیت   • زبان کاسی ها   • نشریه کاسیت   • گوتی ها   • قوم کاسیت   • کاسیت خبر   • تمدن کاسی ها   • پایگاه خبری صدای مظلومین   • معنی کاسیت   • مفهوم کاسیت   • تعریف کاسیت   • معرفی کاسیت   • کاسیت چیست   • کاسیت یعنی چی   • کاسیت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کاسیت
کلمه : کاسیت
اشتباه تایپی : ;hsdj
عکس کاسیت : در گوگل

آیا معنی کاسیت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )