برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1659 100 1
شبکه مترجمین ایران

کار دست خود دادن

کار دست خود دادن

معنی اصطلاح -> کار دستِ خود دادن
برای خود مشکل آفریدن؛ خود را در مخمصه انداختن
مثال:
- دیدی؟ خواستم خوبی کنم، کار دست خودم دادم.
- این موضوع بو می ده، بهتره خودتو کنار بکشی، وگرنه کار دست خودت می دی.

کار دست خود دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کار دست خود دادن   • مفهوم کار دست خود دادن   • تعریف کار دست خود دادن   • معرفی کار دست خود دادن   • کار دست خود دادن چیست   • کار دست خود دادن یعنی چی   • کار دست خود دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کار دست خود دادن

کلمه : کار دست خود دادن
اشتباه تایپی : ;hv nsj o,n nhnk
عکس کار دست خود دادن : در گوگل

آیا معنی کار دست خود دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )