کاربرگ

پیشنهاد کاربران

معنی کاربرگ به همراه مترادف کار برگ
معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حسابها را ببندند، صورتهای مالی را تهیه می کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان�پیش نویس�برای انجام اصلاحات پایان دوره و بستن حسابها و اطمینان از صحت کار خود استفاده می کنند که به آن کاربرگ می گویند.
...
[مشاهده متن کامل]

کاربرگ، فرم یا ورقه ستون بندی شده ای است که در پایان دوره مالی تهیه و در آن اطلاعات لازم برای�اصلاح حسابها، �تهیه صورتهای مالی�و�بستن حسابها�گردآوری می شود. کاربرگ جزء صورتهای مالی اساسی و مدارک رسمی حسابداری نمی باشد.
( کار= کار حسابداران در آخر دوره، تهیه تراز آزمایشی است.
بر= برگشت دادن و اصلاحات مورد نیاز و تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
گ= گزارشهای نهایی حسابداری که شامل سود و زیان و ترازنامه می شود. )
کاربرگ معمولا ۱۰ ستون مبلغ دارد اما تعداد ستون های آن را می توان بنا بر نیاز موسسات مختلف افزایش داد. بنابراین یک کاربرگ شامل بخش های�تراز آزمایشی، اصلاحات، تراز آزمایشی اصلاح شده، سود و زیان، ترازنامه�می باشد که هر بخش یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار دارد.
منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی : )

Worksheet

بپرس