کارافرینی

دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فارسی به انگلیسی

entrepreneurship

دانشنامه عمومی

کارآفرینی. کارآفرینی ( به زبان انگلیسی: Entrepreneurship ) به فرایند خلق ارزش جدید ( مادی یا معنوی ) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می شود. واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی "Entrepreneurs " به معنای "متعهد شدن " نشات گرفته است. کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکتب های اقتصادی از قرن ۱۶ میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خویش تشریح نموده اند. ماهیت کارآفرینی، در طی سال های گوناگون دستخوش تغییرات بسیاری قرار گرفته و اندیشمندان متعددی به آن پرداخته اند. از دیالکتیک های مرتبط با فرصت های عینی و ذهنی به عنوان محور کارآفرینی گرفته تا ایده کسب و کار جدید که دیویدسون مطرح می نماید.
از همین رو، اقتصاددانان هرگز تعریفی ثابت از «کارآفرین» یا «کارآفرینی» نداشته اند. گرچه مفهوم کارآفرینی وجود داشت و قرن ها شناخته شده بود، اما اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک این افراد را از مدل های رسمی خود کنار گذاشتند. کارآفرینان با استفاده از مهارت ها و ابتکار لازم برای پیش بینی نیازها و آوردن ایده های جدید خوب به بازار، نقشی اساسی در هر اقتصادی بازی می کنند.
یوزف شومپیتر فرایند کارآفرینی را «تخریب خلاق» می نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور جاری است. ژورف شومپیتر که از او به عنوان پدر کارآفرینی یاد می کنند، واژه نوآوری را به کارآفرینی پیوند می دهد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی انجام کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور جاری می داند. از نظر او نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود.
• ارائه کالای جدید
• ارائه روش جدید در فرایند تولید
• گشایش بازاری جدید
• یافتن منابع جدید
• ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت
چهار نوع اصلی کارآفرینی را می توان به دسته های کار آفرینی کسب و کارهای کوچک، کارآفرینی استارتاپ های مقیاس پذیر، کار آفرینی شرکت های بزرگ و کار آفرینی اجتماعی اشاره داشت.
کارآفرینی کسب و کارهای کوچک
کار آفرینی کسب و کارهای کوچک، فرآیندی است برای شروع یک کسب و کار با فرض اینکه قصد ندارید در آینده آن را به یک شرکت بزرگ تبدیل کنید. با نگاهی دقیق تر به این نوع کارآفرینی، به وضوح مشخص است که کسب و کارهای کوچک به نوعی امتداد زندگی کارآفرینان هستند. رستوران دار، فروشنده کتاب، مربی تناسب اندام و …، همه جزو کارآفرینانی محسوب می شوند که تصمیم گرفته اند، علایق یا مهارت هایشان را در مقیاسی کوچک به مشتریان ارائه دهند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

کارآفرینی شکل خاصی از نوآوری است وبه اجرا رساندن ایده های خلاق برای ایجاد یک کسب و کار نو یا یک ابتکار جدید و رسیدن به کسب در آمد
شناسایی و بهره گیری از فرصت هایی که افراد معمولی آن ها را نمی بینند یا درک نمی کنند
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما