ژورنال

/ZurnAl/

مترادف ژورنال: روزنامه، مجله، مجله مد

برابر پارسی: روزنامه
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

لغت نامه دهخدا

ژورنال. ( فرانسوی ، اِ ) روزنامه و در زبان فارسی غالباً به مجلاتی که در آن صور متنوع و اشکال مختلف البسه رسم شده و در خیاطی بکار است اطلاق می شود.

فرهنگ فارسی

روزنامه، مجله
( اسم ) ۱ - روزنامه . ۲ - مجله ای که شامل انواع مد خیاطی و غیره باشد .

فرهنگ معین

(ژُ ) [ فر. ] (اِ. ) ۱ - روزنامه . ۲ - مجلة مخصوصِ مُ د لباس .

فرهنگ عمید

۱. روزنامه.
۲. مجله ای حاوی طرح، الگو، و تصویر در زمینۀ هنرهای دستی چون خیاطی و بافتنی.

دانشنامه عمومی

ژورنال (ابهام زدایی). ژورنال ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
ژورنال دانشگاهی
دفتر خاطرات روزانه
• روزنامه
• ژورنال علمی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

روزنامه
مجله
روزنامه ، مجله اعم از شکل نوشتار کاغذی یا الکترونیکی در سایت های اینترنت
ژورنال ( Journal ) : [اصطلاح مقاله نویسی] همان مجله است که ممکن است به صورت سالنامه، فصلنامه، ماه نامه یا هفته نامه منتشر شود. معمولاً در ایران به مجلات خارجی ژورنال گفته می شود.
روزنگار، دفتر خاطرات
به عنوان نوشتن اتفاقات روز / دفتر خاطرات هم معنی میدهد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما