برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چینش

چینش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسعود.ه.ز
آراستن،آراستگی،چیدمان
توحيد
هوالعلیم

چینش: چیدن ، کوتاه کردن مو ، زدنِ سرشاخه درختان ، مرتب ومنظم کردن لوازم محل کار یا زندگی ،بریدن با قیچی ، کندن میوه از درخت و......
حمیدرضابوستانی
1 .
انتخاب،برگزیدن،گزینش،چیدمان
2.چیدن میوه وشاخ وبرگ درختان
3.پیرایش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چینش   • مفهوم چینش   • تعریف چینش   • معرفی چینش   • چینش چیست   • چینش یعنی چی   • چینش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چینش
کلمه : چینش
اشتباه تایپی : ]dka
عکس چینش : در گوگل

آیا معنی چینش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )