برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1429 100 1

چیز خور

/Cizxor/

معنی چیز خور به فارسی

چیز خور
مخفف چیز خورده . یا مجازا زهر خورانیده . مسموم شده . زهر خورده .
زهر خورانیده شدن . مسموم شدن .
مسموم کردن . زهر دادن . زهر بخورد کسی دادن .

معنی کلمه چیز خور به عربی

چیز خور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• باطل سحر با نمک   • طلسم با سوزن   • ریختن ادرار بر سر   • سوزاندن مدفوع سگ   • خوراندن ادرار به شوهر   • خوراندن ادرار به معشوق   • باطل كردن سحر قوي   • باطل كردن طلسم با ادرار   • معنی چیز خور   • مفهوم چیز خور   • تعریف چیز خور   • معرفی چیز خور   • چیز خور چیست   • چیز خور یعنی چی   • چیز خور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چیز خور
کلمه : چیز خور
اشتباه تایپی : ]dc o,v
آوا : Cizxor
نقش : صفت
عکس چیز خور : در گوگل

آیا معنی چیز خور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )