برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1419 100 1

چیز خور کردن

معنی چیز خور کردن به فارسی

چیز خور کردن
مسموم کردن . زهر دادن . زهر بخورد کسی دادن .

معنی چیز خور کردن به انگلیسی

poison (فعل)
پر کردن ، تلخ کردن ، زهرالود کردن ، مسموم کردن ، چیز خور کردن ، مسموم شدن

چیز خور کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• باطل كردن سحر قوي   • باطل كردن سحر با قرآن   • باطل كردن طلسم با ادرار   • ریختن ادرار بر سر   • باطل كردن سحر و طلسم با ادرار   • خوراندن ادرار به شوهر   • باطل سحر با نمک   • طلسم با سوزن   • معنی چیز خور کردن   • مفهوم چیز خور کردن   • تعریف چیز خور کردن   • معرفی چیز خور کردن   • چیز خور کردن چیست   • چیز خور کردن یعنی چی   • چیز خور کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چیز خور کردن
کلمه : چیز خور کردن
اشتباه تایپی : ]dc o,v ;vnk
عکس چیز خور کردن : در گوگل

آیا معنی چیز خور کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )