برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1603 100 1
شبکه مترجمین ایران

چیزی که بجای فتیله بکار رود

معنی چیزی که بجای فتیله بکار رود به انگلیسی

wick (اسم)
فتیله ، فتیله فندک ، افروزه ، چیزی که بجای فتیله بکار رود

معنی کلمه چیزی که بجای فتیله بکار رود به عربی

چیزی که بجای فتیله بکار رود
فتيلة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چیزی که بجای فتیله بکار رود   • مفهوم چیزی که بجای فتیله بکار رود   • تعریف چیزی که بجای فتیله بکار رود   • معرفی چیزی که بجای فتیله بکار رود   • چیزی که بجای فتیله بکار رود چیست   • چیزی که بجای فتیله بکار رود یعنی چی   • چیزی که بجای فتیله بکار رود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چیزی که بجای فتیله بکار رود

کلمه : چیزی که بجای فتیله بکار رود
اشتباه تایپی : ]dcd ;i f[hd tjdgi f;hv v,n
عکس چیزی که بجای فتیله بکار رود : در گوگل

آیا معنی چیزی که بجای فتیله بکار رود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )