برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1395 100 1

چوب دراز

معنی چوب دراز در لغت نامه دهخدا

چوب دراز. [ دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه که در 11 هزارگزی جنوب خاور کرمانشاه و 2 هزارگزی شمال سیابان واقع شده است. کوهستانی و سردسیر است. 217 تن سکنه دارد. از رودخانه ٔ سیابان گوش بران آبیاری میشود. از محصولاتش غلات ، لبنیات و حبوبات است. مردمش بکار زراعت و گله داری اشتغال دارند. راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی چوب دراز به فارسی

چوب دراز
دهیست از دهستان درو فرامان بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان ٠

چوب دراز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
اده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چوب دراز در جدول   • یاغی   • چرخ چاه   • اسب سیاه   • معنی چوب دراز   • مفهوم چوب دراز   • تعریف چوب دراز   • معرفی چوب دراز   • چوب دراز چیست   • چوب دراز یعنی چی   • چوب دراز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چوب دراز
کلمه : چوب دراز
اشتباه تایپی : ],f nvhc
عکس چوب دراز : در گوگل

آیا معنی چوب دراز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )