برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

چهره رسمی به خود گرفتن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چهره رسمی به خود گرفتن   • مفهوم چهره رسمی به خود گرفتن   • تعریف چهره رسمی به خود گرفتن   • معرفی چهره رسمی به خود گرفتن   • چهره رسمی به خود گرفتن چیست   • چهره رسمی به خود گرفتن یعنی چی   • چهره رسمی به خود گرفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چهره رسمی به خود گرفتن

کلمه : چهره رسمی به خود گرفتن
اشتباه تایپی : ]ivi vsld fi o,n 'vtjk
عکس چهره رسمی به خود گرفتن : در گوگل

آیا معنی چهره رسمی به خود گرفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )