برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چقرتمه

چقرتمه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
چقرتمه نام یکی دیگر از پنج غذای مهم ساهان قاجاری است که در کتاب آشپزی نادرمیرزا آمده است، نگارش این کتاب در سال 1292 آغاز و در سال 1301 به پایان رسیده‌است.
چقرتمه:�: ... و آنچنان باشد که مرغان نمکسود را به آب پزند. پس، استخوان‌های آن گیرند و گوشت‌ها پاره باید نمود،...پس روغن را نیک بتابند و خایه ماکیان بر آن شکنند. چون اندکی خود را گیرد بر هم زنند تا خایه پاره‌ها خرد شود. پس گوشت‌ها ریزند و برهم زنند که گوشت با خایه ماکیان اندکی سرخ و ریخته نیز شود. داروها و زعفران افشانند و نمکسود و پلپل به اندازه. خورش بس نیکوست بویژه در راه‌ها و آسان است پختن آن و زود به دست آید. اگر خواهند آب لیمو یا آبغوره چاشنی دهند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چقرتمه   • مفهوم چقرتمه   • تعریف چقرتمه   • معرفی چقرتمه   • چقرتمه چیست   • چقرتمه یعنی چی   • چقرتمه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چقرتمه
کلمه : چقرتمه
اشتباه تایپی : ]rvjli
عکس چقرتمه : در گوگل

آیا معنی چقرتمه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )