چرو

فرهنگ اسم ها

لغت نامه دهخدا

چرو. [ چ ِ ] ( اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است از قرای ولایت سبزوار که هوایش ییلاق و آبش از قنات است ». ( از مرآت البلدان ج 4 ص 222 ).
در فرهنگ جغرافیایی آمده است : دهی از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار که در 37هزارگزی جنوب باختری صفی آباد و 7هزارگزی جنوب راه آهن واقع است. کوهستانی و سردسیراست و 563 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، زیره ، پنبه ، باغات میوه و ابریشم ، شغل اهالی زراعت و باغداری و راهش مالرو است ، در تابستان از حکم آباد ماشین هم میتوان برد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9 ).

فرهنگ فارسی

مولف مر آت البلدان نویسد : قریه ایست از قرای ولایت سبزوار که هوایش ییلاق و آبش از قنات است .

واژه نامه بختیاریکا

( چُرّو ) بی نظم؛ پلقنده؛ آشفته
( چُرّو ) پَمبو

پیشنهاد کاربران

Churrw چورو باید ادا شودولی من با املاء صحیح آن یعنیبا ضمه چ ور ومشدد ر را، رو نوشتمکه شد چوررو والی چِرو= با چه سبب، ، چِرَو نام روستایی بزرگ که قبلا جزیی از بلاد سبزوارو اکنون از بلاد جوین یا خوشاب است
...
[مشاهده متن کامل]
چون جوین وخوشاب با هم شهرستان شده اند حقیقت هنوز درک نکرده ام که چرو از بلاد کدامشان است و به حمار هم چِروا که مخففچهار پا است میگویند

چرو به درختچه ی بلوط گفته می شود . در زبان کوچه بازاری هم به آدم کم سواد و بی کلاس گفته می شود ( کرمانشاه )
کسیکه هرشب چر میکند و نمتواند چر خودرا در مشکانه خود که همان مثانه عربی است نگهدارد بیماری تکرر ادرار شب ادراری
چرو به معنی غنچه اول بهار در زبان کردی که شکوفه درختان را هم میرساند
چرو در کردی به معنای جوانه تازه درخت شکوفه می باشد
که اسم دختر است
چرو cheraw روستایی در ۲۵ کیلو متری شمال سبزوار می باشد مردمانی مهمان دوست بوده اند و با جملاتی چه روی چرا روی به چرو مشهور شد.
چرو cherav روستایی در ۲۵ کیلومتری شمال سبزوار در خراسان رضوی واقع می باشدو در شاهراه اصلی می باشد به دلیل اینکه مردمان مهمان نوازی داشته و از مسافران با چه روی چرا روی بیا و اینجا بمون به چرو معروف شده است.
چرو ب زبان کردی ب معنای گلی ک تازه شکوفه می کند است و همچنین خودم اسمم چرو است😊
در زبان محلی و گویش قدیم مردم شهر آباده به پرسش چرا؟ ( چرو ) گفته میشود.
چرو در زبان لکی ( لهجه لکی ) و بخش بزرگی از طوایف لر بخصوص لرهای کوهدشت و چگنی به بوته درخت بلوط گفته می شود و شاید هم ریشه باستانی دارد.
چرو کر به انبوهی از بوته های درخت بلوط گفته می شود که به علت جوانی نهالها شاخه درخت را ندارند.
...
[مشاهده متن کامل]

در موارد بسیاری چرو کو هم گفته می شود یعنی کوهی از چرو ( انبوهی از بوطه ) درخت بلوط

واژه ایست کردی به معنای جوانه های درخت که تازه دم باز مکنند . برگ تازه سبز شده ی درختان
شکوفه ی گیلاس
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس